Nawigacja

Historia Nasz Patron Dokumenty szkoły 100 - lecie Szkoły Podstawowej nr 1

O szkole

Wiadomości dotyczące dziejów Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach
uzyskane z dostępnych nam źródeł i wywiadów, które sięgają roku 1910.


  W pierwszych latach dwudziestego stulecia naczelnikiem ważnej wówczas, na trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej, stacji Koluszki był Pan Gawroński. Z jego inicjatywy powstaje w Koluszkach Towarzystwo Jedności. Było to kulturalno-oświatowe kółko, które postawiło sobie za cel szerzenie nauki i oświaty. Organizowało wiele imprez, przeprowadzało różne akcje, gromadziło fundusze na budowę szkoły. Na placu ofiarowanym przez Pana Torobulskiego stanął okazały budynek. W 1911 roku przy obecnej ulicy 3 Maja rozpoczęła pracę Publiczna Szkoła Kolejowa, w której uczyły się cztery klasy. Szkoła była jednopiętrowa, w suterenach mieściły się pracownie prac ręcznych oraz szatnia. Oprócz izb lekcyjnych i sali gimnastycznej znajdowały się w budynku pomieszczenia miejscowego teatru amatorskiego. Pierwszym kierownikiem tej szkoły była Pani Andrzejewska, jej zastępca to Pan Balasiński.
Wybuch wojny w 1914 roku spowodował wielkie zmiany w historii szkoły. Stała się ona siedzibą wojskowej jednostki wartowniczej, ochraniającej miejscowy dworzec PKP. Potem Niemcy urządzili w budynku szkolnym swój szpital.
   Do roku 1917 dzieci uczyły się w domu państwa Wieruckich przy ulicy Przejazd. Po odzyskaniu niepodległości, kolejarze przeprowadzili remont budynku i po raz pierwszy w historii Koluszek otwarta została siedmioklasowa Szkoła Publiczna. Kierownictwo tej szkoły objął Pan Lewandowski. Z inicjatywy kierownictwa szkoły społeczeństwo Koluszek postanowiło wznieść na placu szkolnym obelisk z tablicą ku czci Tadeusza Kościuszki. Uczniowie po lekcjach gromadzili materiał. Na placu Festera znaleziono olbrzymi kamień, który stanowi głowicę pomnika. Prawdopodobnie przytransportowali go tam Niemcy i mieli zamiar użyć go do budowy fundamentów. Potem jednak odrzucili go ze względu na wielkość. Odsłonięcie pomnika odbyło się w dniu 3 maja 1918 roku. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy Koluszek.
   W 1922 roku Towarzystwo Jedności przekazało budynek Polskiej Macierzy Szkolnej. Kierownikiem Szkoły był w tym czasie Pan Kiesielewski. Od 1929 roku funkcję tę sprawował Pan Bernard Zarębski. W pamięci starszych obywateli naszego miasta - niegdyś uczniów tej szkoły - zachowały się nazwiska pracujących w tym czasie nauczycieli: p. Gernand Józef, p. Gernand Emil, p. Gernand Stefania, p. Stefke M., p. Szmidt, p. Zającówna, p. Orczykowska, p. Orczykowski, p. Bartnicki, p. Gorczyńska, p. Karbownikówna, p. Serdakowska, p.p.Ptasińscy, p. Nowakowski, p. Olejewska, p. Gniewkowska, p. Mazgalski.
Pod koniec września 1939 roku wkroczyli do Koluszek Niemcy. Szkoła stała się ich kwaterą. Dzieci znów nie miały miejsca na naukę. Po kilkumiesięcznej przerwie lekcje rozpoczęły się w kilku prywatnych mieszkaniach na ulicy St.Staszica. Niemcy opuszczając kwaterę, podpalili budynek. Na miejscu dawnej szkoły zostały tylko zwaliska gruzów. Po sześcioletniej niewoli nastaje upragniony Dzień Wyzwolenia, 18 stycznia 1945 roku wkroczyły do Koluszek wojska radzieckie i polskie. Już 17 lutego 1945 roku do użytku szkoły oddany został budynek przy ulicy Brzezińskiej 32. Rozpoczęto pracę przy zupełnym braku ławek, tablic, wszelkiego sprzętu szkolnego. W czterech izbach lekcyjnych nauka odbywała się na trzy zmiany. W tym trudnym okresie funkcję kierownika szkoły pełnił Pan Bernard Zarębski. Ponadto kronika szkolna notuje nazwiska siedmiu nauczycieli, którzy zgłosili się wówczas do pracy (Zarębska Florentyna, Gernand Stefania, Grabowska Zofia, Gorczyńska Julia, Kubiś Zofia, Nadolska Waleria, Suwalska Irena).
   Dnia 18 marca 1945 roku na zebraniu rodziców powołano pierwszy Komitet Rodzicielski. Jego członkowie poświęcali wiele czasu, okazali dużo serca przy pokonywaniu trudności w organizacji życia szkolnego. Przeprowadzili zbiórkę książek i pieniędzy na rzecz biblioteki szkolnej, pomogli w umeblowaniu klas, zaopatrzeniu apteczki. W nowym 1945/46 roku szkolnym przeznaczono na szkołę budynek przy ulicy Brzezińskiej 23.
Dzieci uczyły się w siedmiu klasach, powoli uzupełniany był sprzęt (ławki, tablice). W październiku uczyły się już wszystkie oddziały. Z powodu braku nauczycieli ilość godzin z poszczególnych przedmiotów została zmniejszona. W związku z chorobą i urlopem zdrowotnym Pana Bernarda Zarębskiego obowiązki kierownika szkoły pełniła Pani Florentyna Zarębska. Rok szkolny 1947/48 rozpoczęło w dniu 3 września 1947 roku 420 uczniów, a uczyło 10 nauczycieli. Na terenie szkoły działały wtedy następujące organizacje: Samorząd Szkolny, PCK oraz dwie drużyny harcerskie. Podejmowały one liczne akcje, organizowały akademie, zabawy i zbiórki. Z każdym rokiem szkoła zmieniała swój wygląd. Doskonaliła metody pracy. W latach 1951/52 - 1956/57 kierownikiem szkoły był Pan Walenty Urbaniak. Dotychczasowa kierowniczka Pani Florentyna Zarębska na własną prośbę została przeniesiona do Łodzi. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był w tym czasie Pan Czarnołęcki, a jego zastępcą Pan Domaradzki.
Od roku 1956 obowiązki kierownictwa szkoły pełniła Pani Anna Urbaniak. W szkole żywą działalność wykazywały kółka zainteresowań: mandolinistów, rytmiczne, chór.
   W 1958 roku ukończona została dokumentacja nowej szkoły przy ulicy 15-Lecia Polski Ludowej. W tym też roku złożono kamień węgielny w jej fundamentach. Drużyna harcerska jako przodująca w województwie łódzkim uczestniczyła w roku 1960 w Międzynarodowym Obozie w Cieplicach. Po 47 latach pracy nauczycielskiej z powodu choroby, na rentę przeszła Pani Waleria Nadolska. Przez następne dwa lata kierownikiem szkoły był Pan Zdzisław Augustyniak. 26 września 1961 roku - po 17 latach pracy w trudnych warunkach uczniowie i nauczyciele stanęli w nowej szkole. Na początku było sporo kłopotów, usterek napraw i zmian. Na wiosnę z zapałem poczęto zagospodarowanie otoczenia. W roku szkolnym 1963/64 kierownictwo szkoły objął Pan Walenty Urbaniak. 20 lutego 1964 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zapadła uchwała o przyjęciu przez szkołę obowiązków szkoły wiodącej. Jako szkoła wiodąca stała się ona miejscem wielu zebrań, konferencji, narad i lekcji otwartych. W kwietniu 1969 roku nauczyciele i uczniowie przeżyli boleśnie śmierć kierownika szkoły Pana Walentego Urbaniaka, zasłużonego pedagoga i dobrego kolegi. Od września 1969 roku funkcję kierownika szkoły pełnił Pan Zygmunt Goliat, a zastępcą była Pani Teresa Kubicka. Życie szkolne cechowała troska o modernizację pracy. Pracownie wzbogacały się o nowe pomoce naukowe i urządzenia. Wykorzystywane były środki audiowizualne. 9 maja 1970 roku wszyscy uczniowie brali udział w uroczystościach odsłonięcia nowej tablicy na pomniku Tadeusza Kościuszki. Tablica ta została wykonana z inicjatywy szkoły.
  Następne lata przyniosły sukcesy naszych uczniów w rozgrywkach sportowych, eliminacjach Młodzieżowej Piosenki, konkursach recytatorskich. W roku szkolnym 1971/72 Szkoła Podstawowa nr 1 święciła 10-lecie pracy w nowym budynku. Z tej racji odbywało się wiele imprez. Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Akt ten był kontynuacją dobrych tradycji sięgających lat Drugiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W kronice szkoły złotymi zgłoskami zapisano dzień - 30 kwietnia 1972 roku, jako uroczysty dzień wręczenia sztandaru najstarszej koluszkowskiej szkole.


Funkcje dyrektorów w szkole w latach pełnili kolejno:
 

 

1
od 1945 roku do 1946 roku
p. Bernard Zarębski
2
od 1946 roku do 1951 roku
p. Florentyna Zarębska
3
od 1951 roku do 1956 roku
p. Walenty Urbaniak
4
od 1956 roku do 1961 roku
p. Anna Urbaniak
5
od 1961 roku do 1963 roku
p. Zdzisław Augustyniak
6
od 1963 roku do 1968 roku
p. Walenty Urbaniak
7
od 1968 roku do 1975 roku
p. Zygmunt Goliat
8
od 1975 roku do 1987 roku
p. Eugeniusz Gielec
9
od 1987 roku do 1999 roku
p. Waldemar Siedlik
10
od 1999 roku do 2009 roku
p. Anna Lewandowska
    Od roku szkolnego 2009/2010 Szkoła Podstawowa  nr 1 wraz
z Gimnazjum nr 1 tworzą Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach.
11 od 2009 roku do  31.10.  2014 roku p. Waldemar Siedlik
12 od 01.11. 2014 roku p. Jolanta Dąbrowska
  Od 01.09.2017 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przekształcony został w Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach,
której dyrektorem jest Jolanta Dąbrowska

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
    ul. Zagajnikowa 12
    95-040 Koluszki
  • 44 7145837

Galeria zdjęć