Nawigacja

Historia Nasz Patron Dokumenty szkoły 100 - lecie Szkoły Podstawowej nr 1

O szkole

100 - lecie Szkoły Podstawowej nr 1

100 – lecie Naszej Szkoły – Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach

W roku 2011 Nasza Szkoła świętowała 100-lecie swojego istnienia oraz 50 – lecie pracy w obecnym budynku przy ul. Zagajnikowej 12.

Jubileuszowe obchody były wielkim przedsięwzięciem i ogromnym wydarzeniem nie tylko dla społeczności szkolnej – dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły, ale także dla wszystkich mieszkańców miasta, zwłaszcza dla absolwentów „Jedynki”. Nasza Szkoła bowiem na przestrzeni wieku współtworzyła historię Koluszek oraz wielu pokoleń koluszkowian.

Część oficjalną obchodów 100 – lecia Szkoły, która odbyła się w piątek, 14 października – w dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej, poprzedziła msza św. koncelebrowana przez ks. infułata Józefa Fijałkowskiego w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Byli na niej obecni również ks. dziekan Kazimierz Pacholik oraz ks. proboszcz Marian Cymerys.

Po nabożeństwie  goście, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przemaszerowali ulicami miasta na plac szkolny. Przed  budynkiem szkoły  odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej setną rocznicę powstania „Jedynki” oraz 50 – lecie obecnego budynku. Podobna tablica została umieszczona na budynku przy ul. Towarowej, pierwszej siedzibie przedwojennej szkoły. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych osób związanych z naszą placówką .

W budynku szkoły gości witali mali krakowiacy – uczniowie klas drugich – pięknie prezentujący się na tle dekoracji – ogromnej liczby „100” ze zdjęciami wszystkich obecnych uczniów „Jedynki”. Przybyłych zachwyciła też dekoracja sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów jubileuszowych. Zdjęcia trzech kolejnych budynków Szkoły Podstawowej nr 1 uwiecznione w kadrach taśmy filmowej – to świadectwo zmieniającej się w ciągu wieku rzeczywistości, to wspomnienie jakże bogatej historii Czcigodnej Stulatki.

  W piątkowej uroczystości wzięli udział goście honorowi. Na jubileusz przybyli m.in.: doradca Wojewody Łódzkiego, Pani Wiesława Zewald, Łódzki Kurator Oświaty, Pan Jan Kamiński, Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Pan Marek Jarzębski oraz radni powiatowi. W obchodach 100 – lecia Naszej Szkoły uczestniczyli również przedstawiciele władz miejskich Koluszek, m.in. Zastępca Burmistrza naszego miasta, Pan Wiktor Nogalski, Przewodniczący Rady Miasta, Pan Sławomir Sokołowski oraz wielu radnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Koluszkach. Przybyli również dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy oraz przedstawiciele wielu miejskich instytucji i placówek.

W tym szczególnym dla Szkoły, świątecznym dniu nie mogło zabraknąć w Jej murach Tych, którzy współtworzyli Jej codzienność, Jej przeszłość, Tych, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w kronikach szkolnych: emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz ich rodzin.

W części oficjalnej uroczystości wiele miejsca poświęcono na wspomnienia, życzenia i podziękowania. Na początku Pan Dyrektor Waldemar Siedlik przedstawił historię Szkoły od czasów Jej powstania – roku 1911 – do chwili obecnej. Następnie słowa uznania dla pracy całej społeczności szkolnej wyraziła w imieniu Wojewody Łódzkiego – doradca, Pani Wiesława Zewald. Łódzki Kurator Oświaty pogratulował dotychczasowych osiągnięć, złożył wszystkim pedagogom najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Głos zabrali również nauczyciele pracujący niegdyś w Naszej Szkole: Pan Mirosław Zieliński – nauczyciel muzyki oraz Pan Kluska – nauczyciel historii. Ze wzruszeniem i łzami w oczach wspominali czasy swojej pracy w „Jedynce”. Wiele ciepłych słów o Szkole powiedział również Jej absolwent, syn emerytowanej nauczycielki, Pani Teresy Kubickiej, obecnie Dyrektor Zespołu Szkół w Rogowie, Pan Radosław Kubicki. Na ręce Pana Dyrektora Waldemara Siedlika przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców, Pani Iwona Michalska przekazała upominek – szablę podobną do tej, której używał Tadeusz Kościuszko – patron Naszej Szkoły.

Po przemówieniach i wystąpieniach nagrodzono osoby wspierające Szkołę i od lat z Nią współpracujące. Specjalnie na tę okazję przygotowano pamiątkowe medale oraz publikację książkową „Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Koluszkach w latach 1911 – 2011” – pracę zbiorową napisaną pod red. nauczycielki Naszej Szkoły Grażyny Sobieszek.

Część oficjalną uroczystości zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły przygotowany przez Małgorzatę Hejchman i Jolantę Rozmarynowską.

Było to niezwykłe przeżycie. Wykonawcy postawili sobie za cel, aby pokazać, że „Jedynka” jest szkołą niezwykłą i jedyną w swoim rodzaju. Udało im się to wyśmienicie. Nawiązano do patriotycznych tradycji placówki, która zawsze uczyła miłości i szacunku dla Ojczyzny, polskiej kultury i dorobku narodowego. Widzowie mieli okazję zobaczyć uczniów klas pierwszych z przejęciem deklamujących „Katechizm polskiego dziecka”, patrona szkoły, Tadeusza Kościuszkę, wygłaszającego rotę przysięgi na Krakowskim Rynku i krakowiaków w barwnych strojach z wigorem ruszających w tany. Następnie wykonawcy zaprezentowali brawurowe wykonania specjalnie przygotowanych na tę okazję utworów „Jestem z Jedynki” i „Bo ja lubię Moją Szkołę” oraz fragmentów tańców w rytmie hip – hopu i jive`a. Duże wrażenie na widzach zrobił również film, w którym wystąpili wszyscy uczniowie Szkoły. Ukoronowaniem programu były występy absolwentów  „Jedynki”, Grzegorza Chromińskiego i Marcina Ciechowicza – artysty Teatru Wielkiego w Łodzi. Przepiękne wykonania utworów urzekły i wzruszyły obecnych na sali. Podczas sobotniego występu Marcina Ciechowicza godnie zastąpił Romuald Spychalski, tenor koncertujący na wielu scenach muzycznych w kraju i za granicą, który jest również nauczycielem Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Program artystyczny dostarczył widzom wiele radości oraz wzruszeń i z pewnością na długo pozostanie w pamięci.

Z sali gimnastycznej goście udali się do szkolnej auli, gdzie z wielką starannością i profesjonalizmem przygotowano wystawę fotograficzną przedstawiającą karty z historii Szkoły – zdjęcia ukazujące Jubilatkę na przestrzeni wieku oraz Tych, którzy Ją tworzyli, byli Jej sercem – uczniów, pedagogów, pracowników. Nie mogło też zabraknąć urodzinowego tortu dla Dostojnej Jubilatki, którym goście mogli się poczęstować przy herbacie lub kawie.

W sobotę, 15 października, w Szkole znów pojawił się tłum osób, pragnących wraz z organizatorami świętować Jej urodziny. Tym razem byli to uczniowie, ich rodzice oraz absolwenci „Jedynki”. W tym dniu medalami uhonorowano wszystkich obecnie pracujących nauczycieli Szkoły. Występy młodych i starszych artystów powtórnie nagrodzono gromkimi brawami.

Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa zdjęć. Zwiedzający ją, zwłaszcza Ci, którzy rozpoznawali na fotografiach siebie, swoich znajomych lub nauczycieli, nie kryli wzruszeń. Z ciekawością oglądano też wystawione kroniki szkolne, księgi wyróżniających się uczniów oraz inne pamiątki szkolne. Goście mogli wyrazić swoje zdanie na temat uroczystości, podziękować za zaproszenie w tak wzruszającym i pięknym przedsięwzięciu, podzielić się własnymi refleksjami i wspomnieniami wpisując się do Księgi Pamiątkowej. Związani sercem z „Jedynką” nie szczędzili złotówek, kupując okolicznościowe pamiątki – książki, płyty z nagraniami utworów wykonywanych przez uczniów i absolwentów Szkoły oraz pamiątkowe plakietki. Dochody ze sprzedaży oraz symboliczne „cegiełki” przeznaczone zostaną na zakup nowego sztandaru. Serdecznie za nie dziękujemy.

Przy herbacie, kawie i słodkich pysznościach przygotowanych przez rodziców uczniów Naszej Szkoły szybko upłynął czas. Wspomnieniom i rozmowom nie było końca. Jubileusz na długo pozostanie w pamięci wszystkich Tych, którzy cenią i kochają Naszą, stuletnią już, „Jedynkę”.

relacja foto                                                                                                                                       film

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
    ul. Zagajnikowa 12
    95-040 Koluszki
  • 44 7145837

Galeria zdjęć