Nawigacja

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2015 r. /wtorek/

  godz. 10.00 - kl. IV- VI
  godz. 11.00 - kl. II -III
  godz. 12.00 - kl. I


  Wszystkie grupy spotykają się w auli szkolnej, a następnie wraz z wychowawcami udają się do klas.

 • Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szk. 2015/16

  1. Wyprawka szkolna

  Wyprawka szkolna przysługuje uczniom klasy III szkoły podstawowej, pochodzącym
  z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego /zgodnie
  z  art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych/. Miesięczny dochód uprawniający do otrzymania pomocy wynosi do  574 zł netto na osobę w rodzinie.
  Kwota dofinansowania wynosi do 225 zł. Wniosek o przyznanie wyprawki należy złożyć 
  w sekretariacie szkoły do dn. 8 września 2015 r..

  W uzasadnionych przypadkach, gdy w rodzinie ucznia występuje szczególnie trudna sytuacja życiowa  o wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice uczniów z klas III, u których kryterium dochodowe zostało przekroczone /zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/. Bez względu na kryterium dochodowe wyprawka szkolna przysługuje uczniom z kl. III, V i VI, u których występuje niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Uwaga!!! W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń
  z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o dochodach należy złożyć zaświadczenie
  o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku niemożności uzyskania zaświadczeń o dochodach rodziny można złożyć oświadczenie o dochodach.

  2. Stypendium szkolne

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występują inne przyczyny, wpływające na sytuację rodziny  jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
  lub długotrwała choroba, dysfunkcje, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna.

  Wnioski  wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć  do dn. 15 września w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
  pokój nr 001 /Referat Edukacji i Informacji/.
  Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 456 zł netto na osobę w rodzinie. Szczegółowych informacji na temat

  stypendium szkolnego udzielają pracownicy Referatu.

  Druki wniosków  o przyznanie wyprawki i stypendium można otrzymać
  w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub pobrać ze strony internetowej szkoły /w zakładce Kącik Rodzica/.

  3. Zasiłek szkolny

  Osoby znajdujące się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny /wnioski do UM Koluszki, termin uzależniony od zdarzenia losowego/

  4. Dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej.

  W przypadku trudnej sytuacji życiowej rodziny rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej /obiady i śniadania/. W tym celu należy jak najszybciej złożyć wnioski wraz z odpowiednią dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. Brzezińska 32.

  Kryterium dochodowe – dochód miesięczny nie wyższy  niż 684 zł netto na osobę         w rodzinie.  W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, którzy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub kierownikiem świetlicy szkolnej.

  Szczegółowych informacji o formach pomocy materialnej dla uczniów udziela pedagog szkolny.

   

 • Wnioski o przyznanie pomocy w roku szkolnym 2015/2016

 • LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH w roku szkolnym 2015/2016

  (Zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. „zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów”.)

   

  lista

 • Wykaz podręczników zgłoszonych do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1  im. Tadeusza Kościuszki  w Koluszkach w roku szkolnym 2015/2016

  W roku szkolnym 2015/2016 podręczniki bezpłatne /wypożyczone z biblioteki szkolnej/ oraz  materiały ćwiczeniowe otrzymają uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych.

  Dotacja do podręczników dotyczy tylko przedmiotów obowiązkowych.

  lista podręczników              


 • Spokojnych, Słonecznych Wakacji   relacja foto z zakończenia roku szkolnego

 • Konkurs na najlepszych sportowców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

    Na zakończenie bieżącego roku szkolnego zorganizowany został po raz kolejny w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców.

  Regulamin plebiscytu uwzględnia aktywność kandydata, jego osiągnięcia sportowe w szkole i poza nią oraz jego popularność w środowisku szkolnym.

  Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz przedstawienie sylwetek uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w dorobek sportowy szkoły.

  W roku szkolnym 2014/2015 w rywalizacji dziewcząt zwyciężyła uczennica z klasy VI a DAGMARA STAROSTA, wśród chłopców zwyciężył uczeń klasy VI a KACPER ZALEWSKI.

  Zwycięzcy plebiscytu zostali wyróżnieni na apelu szkolnym, otrzymując z rąk pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy i upominki.

  Konkurs zorganizowali: pani Beata Starosta i pan Marek Kamiński - nauczyciele wychowania fizycznego.

 • Festyn Rodzinny

  W sobotę, 20 czerwca w naszej szkole odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany dla całej społeczności szkolnej. Wcześniej organizatorzy z niepokojem spoglądali w niebo, gdyż prognozy pogody były bardzo niekorzystne, ale okazało się, że zarówno pogoda jak i humory dopisały w sposób wyjątkowy.

  Festyn rozpoczął się w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzeni tłumnie rodzice, uczniowie i nauczyciele obejrzeli występy poszczególnych klas, nagrodzone gromkimi brawami. Następnie wszyscy udali się na poszukiwanie licznych atrakcji, przygotowanych przez organizatorów. Przed budynkiem szkoły wspaniałe zapachy roztaczała kuchnia polowa z grillem, serwowano tam wspaniałą grochówkę, pieczoną kiełbasę i domową lemoniadę. Przy wejściu do szkoły swój obóz rozbili żołnierze we wspaniałych mundurach Francuskiej Gwardii Napoleońskiej z 1791 roku. W gustownej  kawiarence można było skosztować wspaniałych ciast upieczonych przez rodziców oraz napić się profesjonalnie podanej kawy i herbaty oraz obejrzeć i  zakupić prace szkolnych artystów. Niektórzy z radością uczestniczyli w warsztatach tanecznych lub śpiewali w sali karaoke, inni w skupieniu tworzyli wspaniałe bransolety i korale przy stanowisku z wyrobem biżuterii. Do końca festynu niezmiennym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wspólnie z nauczycielem wykonywali zadziwiające formy z kolorowych podłużnych baloników: kwiaty, zwierzątka, szable. Salon fryzjersko-kosmetyczny, prowadzony przez uczniów i nauczycieli z ZSP nr 1 nie mógł opędzić się od klientów, nawet po zakończeniu festynu. Kolorowa dmuchana zjeżdżalnia i zamek oraz plac zabaw były miejscem wspaniałej, radosnej zabawy, a dla pragnących mocniejszych przeżyć przygotowano ekstremalną konkurencję: budowanie wieży ze skrzynek. Młodzi piłkarze rywalizowali na dużym i małym boisku, a miłośnicy roweru mogli się sprawdzić na torze przeszkód. W trakcie warsztatów garncarskich dzieci z zapałem lepiły własnoręcznie gliniane naczynia, a zainteresowani pracą strażaków mogli obejrzeć z bliska wóz strażacki wraz z jego wyposażeniem, posiedzieć w środku i przymierzyć błyszczący hełm. Jedną z atrakcji stanowiły rodzinne przejazdy bryczką wokół szkoły, a wiele radości przysporzyła także rywalizacja w „konkursie klamerkowym”.  Nie mogło również zabraknąć stoiska z watą cukrową, przy którym cały czas ustawiała się kolejka.

    Festyn Rodzinny był wydarzeniem niezwykłym. Udał się dzięki zaangażowaniu i współpracy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów oraz wsparciu wielu osób  i instytucji. Pokazał, że w szkole można się wspaniale bawić i wartościowo spędzać wolny czas. Potwierdził też, że „Jedynka” jest prawdziwą „Szkołą Współpracy”.   

  Organizatorzy Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym udało się w tak wspaniały sposób przeprowadzić imprezę ważną i cenną dla całej społeczności szkolnej.

  Nasze działania wsparli:

  -Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

  -Zakład Piekarniczy E. P. Olszyńscy

  -Pan dyrektor, nauczyciele i uczniowie z ZSP nr 1 w Koluszkach

  -Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

  -Sołtys wsi Stefanów

  -Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej

  -Przewodnik Piotr Zendeł z Hufca Brzeziny i harcerze z III Drużyny Starszoharcerskiej
  im. Jana Pawła II w Koluszkach

  -Pani Monika Lewandowska ze sklepu "Kawy Malowane"

  -Pan Tomasz Ścibiorek – Akademia Piłkarska

  -Pan Krzysztof Kacperski wraz z pracownikami

  -Pani Kamila Marczuk-Włodarska ze Studia Tańca FAME

  -Pani Paulina Królikowska z Centrum Hajdasz

  -Pan Rafał Janik

  -Panowie Mateusz Jaśkiewicz, Adrian Kut i Damian Polny ze Stowarzyszenia „Historia Koluszek”

  Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom i uczniom  zaangażowanym w organizację Festynu.

    zdjęcia

   

 • Podręczniki szkolne

  INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI PRZEPISÓW PRAWA, DOTYCZĄCYMI WYBORU I ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

  Ustawa z  dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Z kolei Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

  Zmiany  są wprowadzane sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Docelowo, w 2017 r. – z punktu widzenia rodziców – podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne.

  Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji są wypożyczane uczniom na okres roku szkolnego, materiały ćwiczeniowe natomiast są przekazywane do użytku bez obowiązku zwrotu.

  W roku szkolnym 2015/2016 podręczniki bezpłatne /wypożyczone z biblioteki szkolnej/ oraz materiały ćwiczeniowe otrzymają uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych.

 • Omnibus klas III

  Dnia 22 czerwca 2015 roku odbył się konkurs Omnibus dla uczniów klas III. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, budzenie ich aktywności twórczej oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym życiu. Konkurs składał się z dwóch etapów. Do I etapu zgłosiło się po 8 uczniów z klasy III a i III b. Dzieci rozwiązywały test, w którym musiały wykazać się wszechstronną wiedzą. Po przeanalizowaniu 33 odpowiedzi członkowie jury wyłonili po 3 reprezentantów z poszczególnych klas do II etapu. W finale uczniowie zmagali się z zadaniami z zakresu matematyki, przyrody, ortografii, wiedzy o otaczającym świecie. Wykazywali się umiejętnością układania puzzli, znajomością bajek oraz sprawnością fizyczną. Zwycięsko z rywalizacji wyszła Martyna Smejda - uczennica klasy III a i to ona zdobyła zaszczytny tytuł Omnibusa klas III.

  Zwyciężczyni oraz wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie składają gratulacje organizatorki - K. Jeziorska i M. Waleska.

 • KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 1 W KOLUSZKACH

      W dniu 11 czerwca 2015r. w świetlicy szkolnej odbył się  Konkurs Pięknego Czytania. W konkursie uczestniczyli  uczniowie klas I-II. Do walki o nagrody stanęło 14 uczniów. Pierwszoklasiści  mieli do przeczytania tekst z elementarza M. Falskiego pt „Co dzieci widziały w lesie”. Uczniowie  klas drugich w  ramach konkursowej prezentacji  czytali wylosowany przez siebie fragment  tekstu z podręcznika „Odkrywam siebie i świat”.
   Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych uczniów oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno i kulturę słowa.
    Komisja brała  pod uwagę m. in. płynność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, tempo czytania oraz sposób interpretacji poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu. Jednakową liczbę punktów, a tym samym I miejsce w kategorii klas I uzyskali uczniowie: Julia Arndt I b i Piotr Adamski I dDrugie miejsce zajęła Zuzia Pabiniak z klasy Id.

  Dyplomy i nagrody za udział w konkursie otrzymali:  Najder Nikola I d, Rzycki Jakub Id, Wosik Radek Id, Wawrzyn Michał Id.

  W kategorii klas II  komisja przyznała  dwa  I miejsca   dla  Ani Sochańskiej II b i  Zosi Szkupińskiej IIb.  II miejsce zdobył Dawid Łapka.  Dyplomy i nagrody za udział w konkursie otrzymali : Mateusz Dymowicz,  Aleksandra Grzelak,  Kacper Kunka.    Zdobywcy miejsc I i  II oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali nagrody książkowe.  

   

 • "Najładniejszy zeszyt"

  Czerwiec to często okres podsumowań całorocznej pracy uczniów. W klasach pierwszych został rozstrzygnięty konkurs na "Najładniejszy zeszyt". Członkowie jury podczas wybierania laureatów kierowali się przestrzeganiem przez uczniów zasad kaligrafii, starannością zapisu, dbałością o estetykę zeszytu. Zeszyt jest wizytówką każdego ucznia, dlatego właśnie ten pierwszy powinien być prowadzony szczególnie ładnie.

  W poszczególnych klasach wzorowe zeszyty mają następujący uczniowie:

  Klasa I a - Paulina Krakowiak i Patrycja Jaśkiewicz

  Klasa I b - Aleksandra Chromińska i Mateusz Solarek

  Klasa I c - Wiktoria Graczyk i Patrycja Kazimierczak

  Klasa I d - Zuzanna Marczyk i Alan Zimnicki

  Laureatom gratulujemy!

 • Konkursy klas II

  W czerwcu uczniowie klas drugich uczestniczyli w konkursie matematycznym oraz konkursie na najpiękniejszy zeszyt.  Celem konkursów było rozbudzanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz kształtowanie umiejętności starannego i estetycznego prowadzenia zeszytów szkolnych.
  Laureaci konkursu matematycznego w poszczególnych klasach to:

  Klasa I I a 

  I miejsce- Karina Olejniczak
  II miejsce- Oliwia Rzycka i Piotr Matysiak
  III miejsce- Julia Tomczyk
  Wyróżnienie- Julia Wiosna

  Klasa I I b

  I miejsce - Zofia Szkupińska
  II miejsce - Mateusz Dymowicz
  III miejsce - Michał Szadkowski

  Laureaci konkursu na najpiękniejszy zeszyt w poszczególnych klasach to:

  Klasa I I a

  I miejsce- Karina Olejniczak
  II miejsce- Julia Tomczyk i Julia Wiosna
  III miejsce- Karolina Koluszkowska, Weronika Klimczak i Martyna Klimczak

   Klasa I I b

  I miejsce - Julita Ratajska
  II miejsce - Weronika Marczyk
  III miejsce - Agata Cieślak, Marta Łukasik i Zofia Szkupińska

  Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach w przyszłym roku szkolnym.

 • Super Matematyk klas I

     W czerwcu uczniowie klas pierwszych walczyli o zdobycie tytułu " Super Matematyka ". Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań matematycznych wśród najmłodszych, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, a także szukanie nietypowych rozwiązań różnorodnych zagadek i łamigłówek.

  " Super Matematykami " w poszczególnych klasach zostali:

  Klasa I a - Dominika Czaplejewicz i Marcin Boberek

  Klasa I b - Rozalia Wojciechowska i Julia Żyłka

  Klasa I c - Wiktoria Graczyk i Paulina Kubat

  Klasa I d - Zuzanna Marczyk i Piotr Adamski

  Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach w przyszłym roku szkolnym.

 • Jedynka Mistrzem Powiatu w piłce ręcznej

    W środę 17 czerwca odbyły się Orlikowe Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną klas V w ramach akcji ,,Łódzkie Gra w Ręczną”. Reprezentacja naszej szkoły pod opieką p. Beaty Starosty i p. Dariusza Borkowskiego w składzie:Julka Banaszkiewicz, Julka Tomczak, Oliwia Klimkiewicz, Agata Kobus, Adrian Borkowski, Huber Lenart, Jakub Lipiński,  Wojtek Frączkowski, Franek Kowalski, Seweryn Tomczak, Bartek Rzesiewski, Kacper Biniek, Jakub Ziętara  wywalczyła tytuł Mistrza Powiatu i tym samym prawo startu w Finale Mistrzostw Województwa, które odbędą się we wrześniu.

  Oprócz emocji związanych z rywalizacją sportową i walorów poznawczych niesionych przez piłkę ręczną wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchar oraz dyplom dla szkoły.

  Powodzenia w finale wojewódzkim.    

  foto

 • ,,Uczymy się, ucząc innych’’- projekt języka angielskiego dla uczniów klas V i VI

    17 czerwca 2015r. odbyło się podsumowanie projektu języka angielskiego ,,Uczymy się, ucząc innych’’. Uczniowie klasy VIb udali się z wizytą do Przedszkola nr 3 w Koluszkach, aby tam dzielić się zdobytą wiedzą z języka angielskiego. Grupa uczniów z klasy VIb kształtowała postawy opiekuńcze do młodszych dzieci oraz motywowała przedszkolaków do nauki języka angielskiego.

  Główna ideą tego projektu jest prowadzenie przez uczniów klas V i VI lekcji języka angielskiego dla kolegów i koleżanek z klas młodszych I-III oraz prowadzenie fragmentów lekcji w czasie lekcji języka angielskiego. Jest to wspaniała nauka języka połączona z wyszukiwaniem informacji, a następnie dzieleniem się z innymi nabytą wiedzą.

  W efekcie zaplanowanych działań oczekuje się, że uczniowie będą chętnie wypowiadać się w języku angielskim, staną się bardziej kreatywni i samodzielni. Będą wykorzystywać swój potencjał językowy, dzieląc się chętnie swoja wiedzą

  z rówieśnikami równocześnie osiągając sukcesy adekwatne do swoich możliwości.

  Projekt miał na celu:

  -  promowanie nauki języka angielskiego,

  - rozwijanie ciekawości, otwartości i tolerancji wobec kultury anglojęzycznej,

  -  rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku angielskim oraz wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się języka angielskiego.

   Projekt wykorzystywał wszystkie możliwe metody i techniki nauczania języka angielskiego: drama, piosenkę, gry językowe, film, elementy kultury anglojęzycznej, IT wspomagając się w dużej mierze gimnastyką mózgu, ćwiczeniami na koncentrację uwagi i pamięci.

  W ramach projektu odbył się cykl lekcji języka angielskiego dla uczniów klas I-III:

  - W ciekawy sposób o Szkocji i jej patronie

  - Dzień Świętego Patryka i Świętego Dawida

  - W ciekawy sposób o Pancake Day

  - It’s time to finish- lekcja wakacyjna

  Projekt opracowała i wdrożyła Agnieszka Wróbel

  foto

 • Rodzice – dzieciom, czyli występ Kabaretu Horrorek w SP1 w Koluszkach

     We wtorkowe popołudnie, 16 czerwca 2015r., w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach odbyła się niezwykła uroczystość. Uczniowie klasy I a, z wychowawczynią, panią Katarzyną Jeziorską, zaprosilirodziców na występ z okazji obchodzonego niedawno Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca.

  Mamy i tatusiowie, którzy zawsze chętnie oglądają popisy swoich pociech, przygotowali dla dzieci nie lada niespodziankę. Pierwszaki oczekujące na swój występ zobaczyły na scenie…rodziców oraz wychowawczynię, którzy do spektaklu starannie się przygotowali. Zadbali o kostiumy, scenografię i rekwizyty. Na deskach szkolnego teatru rodzice zadebiutowali jako aktorzy Kabaretu Horrorek, w przedstawieniu o Królewnie Śmieszce i Kopciuszku. Książę gotów był ożenić się z Królewną tylko pod warunkiem, że będzie ona myła owoce przed jedzeniem. Narzeczony Kopciuszka uciekł, gdyż panna ta nie dbała o higienę. Znane i lubiane baśnie niosły więc mądre, prozdrowotne przesłanie. Radość dziecibyła ogromna, gdyż mogły one uczestniczyć w spektaklu śpiewając piosenkę o Krasnalu Hałabałę, odprawiając czary z Czarownicą, czy pomagając Kopciuszkowi przebierać groch. Przedstawienie zakończyło się wspólnym tańcem.

  Po występach artystycznych rodziców przyszła pora na niespodziankę z okazji ich święta przygotowaną przez dzieci. Wspaniale wyrecytowane wiersze oraz wzruszające piosenki w wykonaniu pierwszaków przyprawiły niejednego rodzica o łzy wzruszeniaa wykonane przez dzieci serduszka bardzo się obdarowanym spodobały. Występ pierwszoklasistów zakończyła odtańczona radośnie ‘Poleczka na lato’, która wprowadziła wszystkich w wakacyjny letni nastrój.
  W popołudniowym spotkaniu uczestniczyła pani wicedyrektor Małgorzata Hejchman, która nie szczędziła słów uznania dla rodziców, dzieci i wychowawczyni, pani Jeziorskiej. Mamy nadzieję na kolejne, równie innowacyjne, inicjatywy z udziałem rodziców w kolejnych latach nauki tegorocznych pierwszaków.

  foto

 • Konkurs fotograficzny ,,Mój pupil”

   W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny ,,Mój Pupil”. Organizatorem konkursu była p. Beata Starosta i p. Katarzyna Krajewska wraz z Samorządem Uczniowskim.

  Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży szkolnej, ale również wśród nauczycieli. Zgromadzone zdjęcia kochanych pupili można było podziwiać na tablicy Samorządu Uczniowskiego. Pupile naszych uczniów prezentowały się dumnie. Wśród nich znalazły się ,,... i łaciate i skrzydlate, te co skaczą i latają …” do podziwiania zapraszały.

  W głosowaniu udział brały klasy I – VI.

  I miejsce – mruczek Patrycji Zawadzkiej z klasy VI a

  II miejsce – towarzyski szczeniak Anny Wyki z klasy VI b

  pupil Dagmary Starosty z klasy VI a

  III miejsce –uroczy piesek - kierowca Aleksandry Kaźmierczak z klasy IV c

  Wyróżnienie zdobyła kochająca sałatę urocza świnka morska Julki Spały z klasy IV c

 • SP 1 BRĄZOWYM MEDALISTĄ MISTRZOSTW POLSKI

  W dniach 08-10 czerwca w miejscowości Włoszczowa rozegrany został Centralny Finał XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Włoszczowa’2015.

  Drużyna naszej szkoły w składzie: Dagmara Starosta, Wiktoria Garbarska,Jakub Długosz i Wiktor Stępniewski pod opieką Marka Kamińskiego reprezentowała województwo łódzkie w kategorii szkół podstawowych.
  O tytuł najlepszej drużyny w kraju rywalizowało 16 zespołów, mistrzów swoich województw.. Walka toczyła się również o tytuły indywidualne.

  Po trzydniowych zmaganiach nasza drużyna wywalczyła brązowy medal MISTRZOSTW POLSKI.

  Jakub Długosz został indywidualnym Mistrzem Polski, a Wiktor zajął III miejsce. 

  Wspaniały turniej,wspaniałe wrażenia i wspaniałe osiagięcia

  Relacje:

  turniejbrd.zpo1wloszczowa.edu.pl/

  tv włoszczowa

  foto

 • Hubert wśród reprezentantów Polski

     Drużyny chłopców z województw łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz dziewcząt z małopolskiego i opolskiego w nagrodę za zwycięstwo w XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” spędzili w Warszawie 4 dni towarzysząc Reprezentacji Polski przed eliminacyjnym meczem Polska – Gruzja. 
     Razem z drużyną UKS SMS Łódź tryumf w turnieju świętował uczeń naszej szkoły /klasy Va/ Hubert Lenart. Razem z drużyną zwiedzali Stadion Narodowy, płynęli tramwajem wodnym po Wiśle, uczestniczyli w meczu Polska-Gruzja.
   Dla Huberta największą atrakcją było spotkanie z członkami reprezentacji Polski. Piłkarze z chęcią odpowiadali na zadawane pytania i robili zdjęcia z młodymi adeptami piłkarstwa. To był wspaniały wyjazd i piękna nagroda za zdobycie pierwszego miejsca w tunieju Tymbarku. 

  Wielke brawa dla Huberta!!!! A zdjęć z Krychowiakiem i Błaszczykowskim możemy tylko pozazdrościć smiley

  foto

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837

Galeria zdjęć