Nawigacja

 • Lista podręczników do religii i WDŻ w roku szkolnym 2018/2019

  Lista podręczników do religii i WDŻ w roku szkolnym 2018/2019

    Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do przedmiotów obowiązkowych dla uczniów klas I-VIII zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczone bądź przekazane uczniom we wrześniu.

  Podręczniki do religii i WDŻ  (Wychowanie do życia w rodzinie) zakupują rodzice.

  Lista podręczników poniżej.

  Klasa I

  ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa’’ – podręcznik i karty pracy
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa II

  ,,Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik i karty pracy
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa III

  ,,Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa IV

   „Miejsce pełne bogactw”” – podręcznik i karty pracy
  wydawnictwo: Jedność
  autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

  Klasa V

  ,,Wierzę w Boga” – podręcznik
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa VI

  ,,Wierzę w Kościół” – podręcznik
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa VII

  ,,Spotkanie ze słowem” – podręcznik
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa VIII

  ,,Aby nie ustać w drodze” – podręcznik
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  WDŻ    (klasy IV-VI)

  Zeszyt ćwiczeń (odpowiednio do klas IV- VI) ,,Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie”  autor: T. Król

   

 • Wakacje!!!!

  Wakacje!!!!

    22 czerwca 2018 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.  Klasy gimnazjalne  o godzinie 9, klasy IV –VII o godzinie 10.30, najmłodsi zaś o godzinie 13. Dla klas III gimnazjalnych uroczystość ukończenia gimnazjum odbyła się 21 czerwca 2018. Każda z tych uroczystości przebiegała w podniosłym, a jednocześnie radosnym nastroju. Towarzyszyła nam w tym Zastępca Burmistrza Koluszek – pani Krystyna Lewandowska.
   Najlepsi uczniowie wyróżnieni zostali świadectwami  z czerwonym paskiem i nagrodami. Ci, którzy zostali finalistami lub laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich również uhonorowani zostali wyróżnieniami i nagrodami.

  Na zakończenie każdej z tych uroczystości Pani Dyrektor Jolanta Dąbrowska, gratulując uczniom i ich rodzicom osiągniętych sukcesów oraz życząc wszystkim udanych wakacji, zwróciła szczególną uwagę na bezpieczeństwo w czasie letniego  wypoczynku.

  Wspaniałych, Słonecznych Wakacji!!!!!!

  foto

 • Bezpieczny wypoczynek - informacja MEN

  Bezpieczny wypoczynek - informacja MEN

   Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do

  zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia

  wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

   

  Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać

  przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło

  publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może

  przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego

  kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na

  14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

   

  Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek

  podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania,

  warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry

  oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki

  medycznej.

  Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i

  młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid,

  zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego

  trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy

  policji.

   

  Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed

  wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do

  kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie

  wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji

  Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. W ten sposób upewni się, czy

  wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi

  przepisami.

   

  W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju

  i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego

  wypoczynku. Do tej pory (stan na 14 czerwca 2018 r.) w bazie wypoczynku

  kuratorzy oświaty zatwierdzili 7 939 zgłoszeń (w kraju 4 633, półkolonie

  2 878, za granicą 428), w którym będzie uczestniczyło łącznie 354 996

  dzieci i młodzieży (w kraju – wyjazd 231 497, półkolonie 116 546, za

  granicą 16 985). Łącznie w 2017 r. z wypoczynku skorzystało 1 484 106

  dzieci

  i młodzieży.

   

  Rodzic z bazy wypoczynku uzyska wiele informacji o organizatorze, m.in.

  jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji

  wypoczynku. Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są

  przesyłane także do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym

  terenie (kurator oświaty, straż pożarna, sanepid).

   

  Należy pamiętać, że każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze

  swojego konta w bazie, potwierdzenia o każdym zgłoszonym wypoczynku,

  które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

   

  W przypadku braku informacji w bazie o tym, czy organizator podejmował

  próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora

  oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy, szczegółowych

  informacji może udzielić kuratorium oświaty.

   

  Bezpieczna opieka

   

  Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i

  higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej

  kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

   

  Przypominamy, że kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia

  łącznie poniższe warunki:

   

  • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

  • jest pełnoletnia,

  • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych

  instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących

  funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje

  harcerskie),

  • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie

  dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

  oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),

  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań

  dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w

  okresie ostatnich

  15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co

  najmniej podharcmistrza).

  Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe

  warunki:

  • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

  • jest pełnoletnia,

  • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów

  harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję

  wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje

  harcerskie),

  • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób

  pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach

  opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu, co

  najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali

  tytuł przed 2013 r.).

   

  Warto zwrócić uwagę na to, że rodzice mają prawo wymagać od

  organizatora, z którym wyjeżdża ich dziecko, aby przed wyjazdem

  przedstawił on warunki pobytu i podpisał umowę. Obowiązkiem organizatora

  jest również przekazanie rodzicom i opiekunom wszystkich istotnych

  informacji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym

  przedstawienie wydruku potwierdzenia o zgłoszonym danym wypoczynku.

   

  Rodzic powinien również pamiętać o dokładnym wypełnieniu Karty

  kwalifikacyjnej uczestnika Wypoczynku, która zawiera niezbędne

  informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku

  przed wyjazdem.

   

  Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

   

  Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie

  bagażu. Istotne jest, aby – w zależności od charakteru wypoczynku –

  dopasować odpowiednio: plecak, walizkę lub dużą torbę na ramię. Jeżeli

  kolonie będą w kurorcie, praktyczniejsza okaże się walizka – dziecko nie

  będzie musiało jej dźwigało. Gdy natomiast dzieci jadą np. pociągiem w

  góry, a od stacji będzie spory kawałek do przejścia, lepszym

  rozwiązaniem jest plecak (doskonale sprawdza się także na obozach). Z

  kolei torba na ramię będzie praktyczna, jeśli kolonie są np. w lesie, a

  do ośrodka prowadzi piaszczysta droga. Zdarza się bowiem, że w pobliżu

  nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Jeżeli jest to wyjazd o

  charakterze sportowym, wymagany będzie odpowiedni sprzęt (np. rower,

  rolki, narty). Należy go wybrać, uwzględniając warunki fizyczne i

  umiejętności dziecka.

   

  Zachęcamy również wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się

  znaleźć w bagażu dziecka. Takie zestawienie publikujemy na stronie

  www.men.gov.pl.

   

  „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

   

  Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim

  przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik

  bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje

  dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto

  zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz

  nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży,

  wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć

  na www.wypoczynek.men.gov.pl

   

  Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

   

  Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy

  warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede

  wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce

  lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą

  nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z

  miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż

  pożarną lub inne służby interwencyjne.

   

  Masz pytania?

   

  Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki „Pytania i odpowiedzi” na

  stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, w której umieszczono odpowiedzi na

  najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad organizacji i

  zgłaszania wypoczynku. Zachęcamy również do zapoznania się z

  informacjami na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

   

  Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi

   

  • W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl,wpisując numer rejestracyjny

  pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który

  zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę

  ubezpieczeniową.

  • Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za

  granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna

  aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne

  ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.

  • Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz”

  www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą

  wiedziały

  o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji

  kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy.

  • Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek,

  wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy

  polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami

  kontaktowymi (dyżurnymi).

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało

  informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program

  „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl

  • Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń

  terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami

  pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo

   

  Departament Informacji i Promocji

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

   

 • Nowe konto bankowe

  Nowe konto bankowe

  Szanowni Państwo

  Uprzejmie informujemy, iż w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach od 01.05.2018r. nastąpiła zmian konta bankowego. W związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat za obiady do  Banku PKO BP  o numerze konta: 16 1020 3378 0000 1602 0332 3730

 • MAMY NOWY ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  MAMY NOWY ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

   Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły w czerwcu odbyły się wybory nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego. 18 czerwca  miała miejsce jednodniowa kampania wyborcza. Wszyscy kandydaci, na plakatach wyborczych, prezentowali swoje postulaty.  Dzięki tym działaniom, każdy uczeń nie miał wątpliwości, na kogo oddać swój głos.

  SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  przewodnicząca- Karolina Kubat  klasa 7 c

  zastępca – Kinga Kodłubańska  klasa 7 a

  Rada Samorządu Uczniowskiego

  Paulina Kubat  klasa 4 c

  Zuzanna Marczyk  klasa 4 d

  Maja Gradowska  klasa 4 b

  GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY!

   

 • Podziękowanie dla Samorządu Uczniowskiego

  Podziękowanie dla Samorządu Uczniowskiego

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego składają  serdeczne podziękowania wszystkim członkom Samorządu Uczniowskiego, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnieśli wiele dobra w życie szkolne.

  Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za miłą współpracę, za uśmiech, życzliwość. Szczególne podziękowania kierujemy do Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Karoliny Kubat, która swoim uśmiechem, pracowitością i wyjątkowym zaangażowaniem zasłużyła na największe uznanie!

    Drodzy uczniowie nabierzcie sił podczas wakacji, abyście mogli z jeszcze większym zaangażowaniem działać w Samorządzie Uczniowskim w przyszłym roku szkolnym.              Udanych wakacji!

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Beata Starosta, Katarzyna Krajewska

 • Konkurs na najlepszych sportowców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

  Konkurs na najlepszych sportowców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

  Na zakończenie bieżącego roku szkolnego zorganizowany został po raz kolejny w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców. Regulamin plebiscytu uwzględnia aktywność kandydata, jego osiągnięcia sportowe w szkole i poza nią oraz jego popularność w środowisku szkolnym.

  Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz przedstawienie sylwetek uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w dorobek sportowy szkoły.

  W roku szkolnym 2017/2018 w rywalizacji dziewcząt zwyciężyła uczennica klasy 7 c Natalia Stokwisz , wśród chłopców zwyciężył uczeń klasy 6 b Oskar Kacperski.

  Zwycięzcy plebiscytu zostali wyróżnieni na apelu szkolnym, otrzymując z rąk pani dyrektor Jolanty Dąbrowskiej pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

  Konkurs zorganizowali: pani Beata Starosta i pan Gabriel Kilian - nauczyciele wychowania fizycznego.

 • Podsumowanie konkursów i zawodów w II półroczu

  Podsumowanie konkursów i zawodów w II półroczu

  W dniu 20.06.2018 odbył się uroczysty apel. Dokonaliśmy podsumowania wyników naszych uczniów biorących udział w licznych konkursach i zawodach, ktore odbyły się w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018. Były nagrody, dyplomy, gratulacje Pani Dyrektor i pamiątkowe zdjęcia. 

  foto

 • Przygody Koziołka Matołka w IIa

  Przygody Koziołka Matołka w IIa

  Uczniowie klasy II a znają bohatera lektury, ale mistrzyniami w konkursie znajomości przygód Koziołka Matołka zostały: Sylwia Malecha, Daria Woźniak, Liwia Sych i Agnieszka Drabik. Brawo!

 • „Gimnazjaliści dzieciom…”

  „Gimnazjaliści dzieciom…”

       Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. Dla klas II oddziałów gimnazjalnych to czas podsumowań projektów edukacyjnych, które drugoklasiści realizują w ramach podstawy programowej. Jedna z grup, w której skład wchodzili: Oliwia Balcerak, Julia Banaszkiewicz, Mateusz Dziąg, Nikola Rutkowska i Malwina Wawrzonek (wszyscy z klasy 2c) oraz Karolina Feja (z klasy 2a), realizowała projekt pod opieką nauczyciela polonisty – p. S. Daszkiewicz pt. „Gimnazjaliści dzieciom – czy możliwa jest nauka przez zabawę?”. Celem projektu było: poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji teatralnej, planowanie i organizowanie pracy w grupie, propagowanie właściwych wzorców zachowań. Zadanie do najłatwiejszych nie należało, gdyż polegało na stworzeniu scenariusza przedstawienia teatralnego z morałem adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanie scenografii, rekwizytów i strojów dla wszystkich aktorów oraz wystawienie przedstawienia przed przedszkolakami. Przedstawienie zostało wystawione dwa razy: pierwszy raz w maju w Przedszkolu nr 3 w Koluszkach i drugi raz w czerwcu w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Brzezinach.

       W efekcie kilkumiesięcznej pracy powstało interaktywne przedstawienie pt. „W magicznej krainie jednorożców”, które od początku do końca było pomysłem młodzieży, nie wzorowali się na żadnej bajce, czy książce.

  Cała historia opierała się na motywie przyjaźni i samotności. Młodzi aktorzy podkreślili, że nikt nie lubi być sam i nie chce być odtrącony. Każdy pragnie mieć przyjaciela, kogoś bliskiego. W trakcie przedstawienia przedszkolaki mogły w nim aktywnie uczestniczyć: pomagali Zosi – głównej bohaterce (w tej roli Oliwia Balcerak) posprzątać las na prośbę Dębu Bartka (Malwina Wawrzonek), uwolnić jej przyjaciółkę Poziomkę (Karolina Feja), którą porwał zły chochlik (Mateusz Dziąg). Dzieci zbierały jagody, które rozsypały się Jagódce (Nikola Rutkowska) i pomagały Melodii (Julia Banaszkiewicz) nauczyć się choreografii, do konkursu „Jednorożec ma talent”. Za każde dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymały cukierka. Przedstawienie zakończyło się wspólnym tańcem wszystkich dzieci.

         Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oddziałów gimnazjalnych mieli ogromną satysfakcję z realizowanego projektu. Zrozumieli, że sprawianie radości drugiemu człowiekowi uskrzydla oraz że nauka przez zabawę jest możliwa.

   

  foto

 • Wycieczka Ic do straży pożarnej

  Wycieczka Ic do straży pożarnej

        Uczniowie z klasy I c na zakończenie roku szkolnego udali się na wycieczkę do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. W siedzibie straży pierwszaki obejrzały centrum dowodzenia, salę ćwiczeń i salę wykładową, gabinet komendanta, miejsca do spania i spożywania posiłków oraz sprzęt strażacki. Były też świadkami próbnego alarmu. Bawiły się w pianie gaśniczej, korzystały z kurtyny wodnej, grały w piłkę i budowały z piasku. Podczas posiłku pani Dominika malowała dzieciom twarze, dzięki czemu wśród pierwszaków pojawiły się tygryski, motylki, króliczki, pieski czy spidermany. W czasie spotkania nie mogło zabraknąć wskazówek na temat bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji.

 • OGNISKO KLASOWE UCZNIÓW  II b

  OGNISKO KLASOWE UCZNIÓW  II b

     18 czerwca dzięki uprzejmości Państwa Feldtów - rodziców naszej koleżanki Natalki,  uczniowie klasy II b z wychowawcą bawili się na ognisku.

  Tata Natalki upiekł  kiełbaski i ziemniaczki. Mama podała wyjątkowo pyszne babeczki marchewkowe , napoje i wiele innych smakołyków. Przygotowali dla nas wiele atrakcji i niespodzianek. Były wspólne zabawy z piłką, jazda na hulajnogach, skoki na trampolinie, gry w badmintona, puszczanie baniek mydlanych i mnóstwo innych. Czas spędzony wspólnie to była świetna zabawa z nutą rywalizacji i udana integracja wychowawcy klasy, uczniów i rodziców.

    Zajęcia spędzone na powietrzu pozwoliły dzieciom obserwować przyrodę, a także przypomniały o przestrzeganiu zasad i słuchaniu poleceń. Drugoklasistom towarzyszyła radość i swoboda. Na koniec uczniowie nie zapomnieli posprzątać terenu ogrodu.

     Wychowawca klasy dziękuje  za udostępnienie terenu na ognisko oraz wszystkim rodzicom zaangażowanym w logistyczne przygotowanie imprezy.

  foto

 • Rajd Kościuszkowski w Jedynce

  Rajd Kościuszkowski w Jedynce

  W piątek 8 czerwca odbył się VIII Rajd Kościuszkowski organizowany przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.  Jak co roku w wydarzeniu brali udział uczniowie wszystkich klas IV-VI, którzy pod opieką swoich wychowawców wyruszyli na trasę.  W tegorocznym rajdzie, który odbywał się pod hasłem: „Kościuszko –Bohater Niepodległości”,  uczestniczyli również uczniowie ze szkół podstawowych w Różycy i Gałkowie  oraz przedstawiciele  Warsztatów Terapii Zajęciowej.  
  W czasie wędrówki, na poszczególnych punktach  czekały na uczestników zadania. Część  z nich dotyczyła patrona Jedynki Tadeusza Kościuszki, inne sprawdzały różne umiejętności i wiadomości lub skłaniały po prostu do wspólnej twórczości, kreatywności i zabawy.

   Na początku trasy wszystkie zespoły musiały zaprezentować okrzyk i taniec bojowy zagrzewający do walki i pokonywania zadań. Na pozostałych punktach uczestnicy musieli wykazać się znajomością  zasad udzielania pierwszej pomocy opatrując rannego powstańca, zaśpiewać pieśń lub piosenkę patriotyczną, stworzyć utwór wierszowany, nawiązujący do niepodległości, odszukać ukryty na terenie lasu symbol szkoły i odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto było walczyć o niepodległość naszej Ojczyzny i za co możemy podziękować tym, którzy tej walce poświęcili najwięcej. Wyjątkowe emocje wzbudziła rekonstrukcja obrazu Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”.  Każda klasa musiała ustawić się tak, jak na ilustracji, wykorzystując przygotowane rekwizyty i własnymi siłami stworzyć „żywy obraz”. Przy powstawaniu obrazów śmiechu było co niemiara.

  Zmagania rajdowe zakończono na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. Tutaj wszyscy mogli się posilić i odpocząć. Pyszne przekąski przygotowywali rodzice i nauczyciele. Okazało się, że również tu czeka na wędrowców wiele atrakcji: zabawy sportowe, gra w piłkę, tańce i harce na trawie. Największe emocje wzbudziły zawody w przeciąganiu liny. Rywalizowały ze sobą poszczególne klasy, dziewczyny z  chłopcami, uczniowie kontra nauczyciele oraz organizowane spontanicznie drużyny mieszane. Zabawa była naprawdę świetna.

  Rajd to jedna z najbardziej lubianych przez uczniów imprez szkolnych, uczy tolerancji
  i zrozumienia, pozwala poznać lepiej postać patrona szkoły, budzi zainteresowania historyczne
  i kształtuje postawę szacunku dla naszej historii i tradycji oraz doskonale integruje zespoły klasowe, społeczność szkolną i lokalną. W zorganizowaniu Rajdu pomagali członkowie stowarzyszenia „Historia Koluszek”, uczniowie I LO Koluszki , strażacy z OSP Koluszki oraz harcerze z drużyny działającej przy SP nr 1 w Koluszkach. Serdecznie dziękujemy pracownikom i pensjonariuszom DPS w Lisowicach za pomoc i  niezmiennie serdeczną gościnę.

   

   

 • I b z wizytą w księgarni „Skład Główny”

  I b z wizytą w księgarni „Skład Główny”

    Dnia 30 maja klasa I b udała się wraz z wychowawcą Anettą Michalak  do Księgarni „Skład Główny”  w   Koluszkach. Bardzo miło przywitała uczniów pani Agnieszka  Kurc. Zaprosiła do przeniesienia się w krainę bajek zapoznając dzieci  z „Nowymi przygodami skarpetek  jeszcze bardziej niesamowitymi” autorstwa Agnieszki Frączek. Uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawe wydania książek. Mogli samodzielnie sięgać z półek pozycje,  które im się podobały i zainteresowały. W ramach warsztatów uczniowie wykonali pocztówkę dla znajomych, którą wysłali bajkową pocztą.  Dzieci pełne wrażeń, zachęcone do sięgania po ciekawe książki wracały do szkoły zadowolone, obdarowane przez panią Agnieszkę Kurc kolorowymi zakładkami i legitymacjami czytelnika.

  foto

 • Sukces uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w Wojewódzkim Konkursie FILMOWE ŁÓDZKIE!

  Sukces uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w Wojewódzkim Konkursie FILMOWE ŁÓDZKIE!

    W czerwcu miało miejsce uroczyste podsumowanie II edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach "Filmowe Łódzkie", który był współorganizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Eliminacje pierwszego i drugiego stopnia przeprowadzane były w formie pisemnej. Ostatni etap miał formę prezentacji multimedialnej przybliżającej powstanie wybranego filmu kręconego w Łodzi/województwie łódzkim i ustnych odpowiedzi uczniów  na  pytania komisji . Zakres materiału, który musieli opanować uczestnicy, dotyczył nie tylko edukacji filmowej, ale  również filmowej tradycji Łodzi i regionu i warsztatu dziennikarskiego. Obowiązkowym zadaniem każdego etapu było obejrzenie wybranych przez komisję filmów, które wiążą się z regionem łódzkim. Uczniowie poznali m.in. takie dzieła jak: Powidoki, Ziemia obiecana, Edi, Bodo, Dekalog. Laureaci i finaliści konkursu otrzymali dodatkowe punkty tak ważne podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (5 punktów laureaci, natomiast finaliści 3 punkty). Uczniowie „Jedynki” przygotowywani przez panie: Urszulę Chachulską-Tomaszczak, Małgorzatę Drabik i Sylwię Daszkiewicz  stanowili liczną grupę uczestników i udowodnili, że są odpowiedzialnymi i świadomymi znawcami kultury obrazu.  Wśród 12 laureatów aż 5 uczennic reprezentuje oddziały gimnazjalne z koluszkowskiej "Jedynki". Są to: Weronika Jóźwik z 3d, Oliwia Balcerak z 2c, Liwia Olejniczak i Weronika Gutowska z 3c, Zuzanna Ruta z 3d. W grupie 8 finalistów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły Dagmara Koluszkowska i Patrycja Lewińska, obie z 3b. Gratulujemy sukcesu i mamy nadzieję, że konkurs ten przyczynił się nie tylko do powiększenia wiedzy w zakresie edukacji filmowej, ale rozbudził pasję i miłość do sztuki filmowej. Dyrektor Szkoły Jolanta Dąbrowska dziękuje i gratuluje zaangażowania nauczycielom-opiekunom  oraz ich  uczniom.

  foto

 • Laureaci konkursów klas II

  Laureaci konkursów klas II

  W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas drugich uczestniczyli w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz klasowych.

   Oto laureaci klasowych konkursów:

    Klasowy konkurs czytania ze zrozumieniem

   I miejsce: Daria Dąbrowska II b;  Sylwia Malecha II a

   II miejsce: Aleksandra Cieślak II a; Karol Małachowski II b

  III miejsce: Julia Jaśkiewicz II b; Lena Supera II a

  Wyróżnienie: Antonina Bieńczak II a; Agnieszka Drabik II a; Jakub Krakowiak II b; Maja Włodarczyk II b; Antoniny Bieńczak II a

   Klasowy konkurs matematyczny

  I miejsce: Karol Małachowski II b; Weronika Rzesiewska II a;

  II miejsce: Aleksander Janowski II b; Łucja Kobus II b; Julia Suligorska II a

   III miejsce: Lena Supera II a; Julia Jaśkiewicz II b; Daria Dąbrowska II b

  wyróżnienie: Martyna Wojciechowska II a; Igor Maziarz II a

  Konkurs układania puzzli "Puzzlomania"

   I miejsce: Aleksandra Cieślak II a; Julia Suligorska II a; Daria Dąbrowska II b, 

  II miejsce: Anna Urbańska  II b; Lena Rutkiewicz II a; Liwia Sych II a

  III miejsce: Martyna Wojciechowska II a; Daria Woźniak II a; Tomasz Gołygowski II b

 • ŚWIETLICOWY KONKURS EKOLOGICZNY

  ŚWIETLICOWY KONKURS EKOLOGICZNY

  W świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr1 w Koluszkach odbył się konkurs ekologiczny. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Uczniowie klas I-IV rozwiązywali rebusy, krzyżówki i układali zdania  z rozsypanki wyrazowej. W zadaniach wykazali się wiedzą na temat selektywnego gospodarowania odpadami oraz podawali przykłady oszczędzania wody.

  Oto zwycięzcy:

  Miejsce I :Gabriela Dymowicz kl. IC

  Miejsce II :Wojtek Bojarski kl. IB

  Miejsce III :Daria Dąbrowska kl.IIB

  Wyróżnienie: Oliwia Smejda kl.IC

  Gratulujemy wszystkim, którzy brali udział w naszym konkursie.

  Paulina Bryszewska, Bogusław Bukowski, Klaudia Wójcik

 • "Dzień Rodziny" w I c

  "Dzień Rodziny" w I c

       Dnia 13 czerwca 2018 roku w klasie I c odbyła się impreza integracyjna pod hasłem " Dzień Rodziny". Dzieci słowami wierszy i piosenek / także w języku angielskim / wyraziły swoją miłość, wdzięczność i szacunek do rodziców. Mama dzieciom z klasy I c kojarzy się z " największym skarbem, aniołem, gwiazdą, dobrą wróżką, diamentowym sercem ", a nawet " wisienką na torcie". Tata w oczach pierwszoklasistów to między innymi " obrońca, słońce, szef, przystojniak, majstersztyk". Okazało się, że pierwszaki są doskonałymi obserwatorami i świetnie znają marzenia swoich najbliższych. Obiecali, że w miarę możliwości postarają się je spełnić. Następnie dzieci wręczyły rodzicom upominki - rodzinne portrety, serca z wyznaniem miłości / również w języku angielskim /, dyplomy " dla najlepszych rodziców " oraz własnoręcznie wykonane ozdoby z porcelany. Na zakończenie imprezy licznie przybyli goście, przy kawie i słodkim poczęstunku, mieli okazję do rozmowy, refleksji, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.

 • MÓJ PUPIL – konkurs fotograficzny Samorządu Uczniowskiego

  MÓJ PUPIL – konkurs fotograficzny Samorządu Uczniowskiego

  Człowiek byłby na pewno bardzo nieszczęśliwy, gdyby nie towarzyszyły mu zwierzęta! To nasi „bracia mniejsi”. Pomagają nam w pracy, zabawiają nas swoimi figlami. Gdy jesteśmy smutni, domowi pupile przychodzą się połasić i pocieszają nas. Wiele zwierząt jest przyjaciółmi człowieka.

  12 czerwca został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny ,,Mój Pupil” dla klas I - VII. Organizatorem konkursu była pani Beata Starosta, pani Katarzyna Krajewska wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego.

  Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży szkolnej, ale również wśród nauczycieli. Zgromadzone zdjęcia kochanych pupili można było podziwiać na tablicy Samorządu Uczniowskiego. Pupile naszych uczniów prezentowały się dumnie. Wśród nich znalazły się ,,... i łaciate i skrzydlate, te co skaczą i latają …” do oglądania i  podziwiania zapraszały.

  Wyniki końcowe

  I miejsce – Natalia Feldt 2 b / Aleksandra Chromińska 4 b

  II miejsce – Agnieszka Drabik 2 a / Lena Supera 2 a

  III miejsce – Tymoteusz Feliga 1 c / Fabian Kut 6 a

  Wyróżnienie – Milena Szymańska 1 a / Alicja Szymańska 5 b / Klaudia Jeske 5 b /    

                         Julia Suligorska 2 a / Maja Malinowska 2 a / Ziemowit Dygasiński 1 c/   

                        Wioletta Szymczyk 1 c.

   

  Wszystkie zgłoszone zdjęcia były zaprezentowane na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

                                                                                                       Gratulujemy !!!                                                          

  foto

 • Uczniowie "Jedynki" Koluszki Mistrzami Polski BRD

  Uczniowie "Jedynki" Koluszki Mistrzami Polski BRD

  Przelewice, mała miejscowość w powiecie pyrzyckim, województwo zachodniopomorskie stała się w dniach od piątego do siódmego czerwca 2018 areną zmagań najlepszych zawodników w konkursie bezpiecznego poruszaniu się po drogach. Mistrzowskie drużyny poszczególnych województw w kategorii szkół podstawowych /17/ i klas gimnazjalnych /17/ spotkały się na XLI finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
  Województwo łódzkie w obu kategoriach reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.
  Drużyna szkoły podstawowej: Natalia Jatczak, Wiktoria Garbarska, Jakub Cieślak, Damian Suligorski oraz Szymon Gniewisz, pod opieką p. Marka Kamińskiego.
  Drużyna klas gimnazjalnych: Dagmara Starosta, Wiktor Stępniewski i Jakub Długosz pod opieką p. Jerzego Pecyny.
  Obu drużynom towarzyszył przedstawiciel WRD KW Policji w Łodzi – podkom. Kamil Wnukowski.

  wyniki osiagniete przez naszych uczniów

  Drużyna klas gimnazjalnych MISTRZEM POLSKI.
  Drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 CZWARTĄ drużyną w Polsce.

  Indywidualnie:
  Damian Suligorski MISTRZEM POLSKI
  Jakub D
  ługosz WICEMISTRZEM POLSKI
  Damian Suligorski jako jedyny wśród uczniów szkół podstawowych bezbłędnie rozwiązał testy, za co został uhonorowany specjalną nagrodą


  Wielkie brawa!!!!!

  foto

  Więcej na stronie www.przelewicebrd2018.pl

                               strona pzm łódź

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • 44 7145837

Galeria zdjęć