Nawigacja

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2014 roku
   

  Szkola Podstawowa nr 1 

  - klasy II - III - godz. 9.00
  - klasy IV - VI - godz. 10.00
  - klasy I  - godz. 11.00
  Gimnazjum nr 1 - klasy I - III - godz. 9.00
   
   

   

 • Dowożenie uczniów do szkół

  Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015

  Trasy i dane przewoźnika na stronie nr 2.

 • Zakończenie roku szkolnego

 • Podręczniki dla uczniów klasy pierwszej

  Szanowni Rodzice uczniów klas pierwszych. W tym roku zaszły istotne zmiany dotyczące podręczników. Przede wszystkim  dotyczą one zestawu podręczników dla uczniów pierwszej klasy.   
    1 września 2014 r. dzieci otrzymają w szkole darmowy, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Nasz Elementarz”. Ponadto  Urząd Miasta otrzyma od Ministerstwa Edukacji Narodowej dotację celową na zakup  podręcznika  do języka obcego oraz materiałów ćwiczeniowych dla pierwszoklasistów, które  dzieci również otrzymają w szkole.

  Wszelkie dodatkowe informacje związane  z nowym  elementarzem znajdą Państwo na stronie http://www.naszelementarz.men.gov.pl/

 • Zajęcia we współpracy z rodzicami

    W II półroczu roku szkolnego 2013/2014 w kl. IIIc  realizowano projekt edukacyjny pod hasłem „Współpraca z rodzicami. Poznajemy zawody rodziców.” Celem projektu było m.in.:

  - planowanie i organizowanie zajęć we współpracy z rodzicami;

  - integracja środowiska szkolnego i pozaszkolnego;

  - włączanie  rodziców do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły;

  - poznanie specyfiki pracy w różnych zawodach.

  Uczniowie kl. IIIc mieli okazję znaleźć się w zakładach pracy rodziców i uczestniczyć w zajęciach  przez nich prowadzonych. Były to bardzo ciekawe i atrakcyjne zajęcia. Rodzice zapoznali uczniów z tajnikami swoich zawodów, przygotowali różne atrakcje. Dzieciom bardzo podobały się lekcje inne niż zazwyczaj. Uczniowie poznali m.in. zawody: piekarza, poligrafa, strażaka, mechanika i diagnosty samochodowego. 

  foto

 • Projekt „ Poznajemy ciekawe zawody”

     W klasie III b przez kolejne dwa lata szkolne realizowany był projekt edukacyjny „ Poznajemy ciekawe zawody”.

      Cele główne projektu to:

  1. Zapoznanie z  różnorodnymi zawodami i ich specyfiką.
  2. Uświadomienie uczniom wartości, jaką jest praca.
  3. Budzenie szacunku do każdego zawodu.

      Realizacja projektu opierała się na organizowaniu wycieczek i ciekawych spotkań            z przedstawicielami różnych zawodów.

      W ubiegłym roku szkolnym dzięki wycieczkom do Puszczy Bolimowskiej, Maurzyc           i Sromowa uczniowie mieli okazję poznać kolejno pracę leśnika, garncarza i rzeźbiarza. Pan Dariusz B. w czasie wycieczki do gabinetu „ Feniks” przybliżył dzieciom zawód lekarza weterynarii. Dzięki wycieczce do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach uczniowie poznali specyfikę pracy strażaka. Korzystając z uprzejmości pani Jolanty M., która zaprosiła nas do laboratorium w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, dzieci mogły obserwować pracę chemika.

       W bieżacym roku szkolnym do realizacji projektu włączyli się kolejni rodzice. W czasie spotkań klasowych swoje zawody przybliżyli nam pani Urszula M – tajniki pracy bankowej oraz pan Witold J. – jako doradca biznesowy objaśniał meandry świata przedsiębiorczości. Dzięki wycieczce do Warsztatów Terapii Zajęciowej, zorganizowanej przez panią Anetę K., dzieci zrozumiały, na czym polega praca z osobami niepełnosprawnymi. Wyprawa do zakładu fryzjerskiego, na zaproszenie p. Edyty D. przybliżyła dzieciom pracę fryzjera. Wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi zakończony spotkaniem z tenorem Marcinem C. pozwolił uczniom poznać zawód artysty operowego. Dzięki wycieczce do piekarni uczniowie poznali zawód piekarza.

      Dzięki wyżej opisanym działaniom, uczniom został przedstawiony szeroki wachlarz różnorodnych zawodów i założenia projektu udało się zrealizować. Uczniowie klasy III b wraz z wychowawczynią serdecznie dziękują wszystkim osobom, które włączyły się              w realizację projektu za wsparcie, zrozumienie i życzliwość.

       

 • Omnibusa 2014

    Dnia 23 czerwca 2014  roku po raz siódmy w naszej szkole odbył się konkurs „Omnibus”. Do rywalizacji o honorowy tytuł przystąpiło ośmiu uczniów - reprezentantów poszczególnych klas. Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, rozwiązać zadania matematyczne, wykazać się znajomością wiedzy historycznej i przyrodniczej oraz przetłumaczyć słówka z języka angielskiego. Jak wiadomo Omnibus to człowiek, który wie i umie wiele, dlatego wśród konkurencji znalazło się również zadanie praktyczne. Ostatecznie po sportowej dogrywce tytuł Omnibusa 2014 zdobył uczeń klasy VIc Wojciech Jagiełło. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zasłużone nagrody w postaci sympatycznych pluszaków.  

  Konkurs przygotowały: Katarzyna Jeziorska i Honorata Knap

  foto

 • Lekcja biblioteczna

    Uczniowie kl. III c z wychowawczynią udali się do Biblioteki Miejskiej w Koluszkach. Wizytę rozpoczęli od zwiedzania biblioteki.  Pani bibliotekarka  zapoznała uczniów z zasadami funkcjonowania instytucji i korzystania z bogatego księgozbioru oraz przedstawiła prezentację multimedialną, która pogłębiła wiedzę uczniów na temat książek.

  Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w czytaniu ze zrozumieniem. Drużyny otrzymały do wykonania zadania polegające na rozwiązaniu krzyżówki, uzupełnianiu odpowiednimi wyrazami zdań oraz grupowaniu wyrazów wokół podanego tematu. Uczniowie wykazali się wiedzą, prawidłowo wykonali zadania.

  W podziękowaniu za gościnę dedykowali pracownikom biblioteki wiersze i piosenki.

  foto

 • V Rajd Kościuszkowski

          We wtorek,  17 czerwca odbył się V Rajd Kościuszkowski, szkolna impreza integracyjna, na którą uczniowie niecierpliwie czekają przez cały rok.  W czasie rajdu uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami maszerują na trasie Koluszki –Lisowice i wykonują wspólnie zadania, związane z postacią patrona szkoły, Tadeusza Kościuszki. W tym roku klasy wykonywały sześć różnorodnych  zadań i każdy zespół ambitnie starał się wykonać je najlepiej i najciekawiej. Na sześciu „przystankach” przy ocenie i wykonywaniu zadań pomagali harcerze z Gimnazjum nr 1 i I LO w Koluszkach. Uczestnicy rajdu wykonywali żywy obraz bitwy pod Racławicami, odpowiadali na pytania,  wymagające wiedzy o patronie szkoły i historii naszego miasta, szukali w lesie ukrytych przedmiotów, rysowali herb Koluszek i udzielali pomocy medycznej rannym powstańcom. Za wykonanie zadań klasy otrzymywały punkty, które po zsumowaniu wyłoniły zwycięzcę tegorocznego rajdu – klasę V c.
  Po wyczerpującym marszu na strudzonych wędrowców tradycyjnie czekał pyszny poczęstunek  i gościnne przyjęcie w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. W pięknej scenerii parku i pałacu w Lisowicach przy sprzyjającej pogodzie uczniowie jedli pieczoną kiełbaskę, a następnie odpoczywali lub grali w różne gry zespołowe. Rajd był niezwykle udaną imprezą, która spełnia funkcje rekreacyjne i edukacyjne, ale przede wszystkim jest ważnym elementem integracji zespołów klasowych i społeczności szkolnej.

         Pobyt na terenie DPS Lisowice, gdzie uczestnicy rajdu: uczniowie, nauczyciele i rodzice  czują się gościnnie i serdecznie przyjmowani przez pracowników  i pensjonariuszki,  jest też dla dzieci lekcją kultury i zrozumienia wobec potrzeb osób niepełnosprawnych. Organizatorkami Rajdu są Małgorzata Hejchman i Grażyna Sobieszek we współpracy ze Szkolną Radą Rodziców. W przygotowaniu poczęstunku dla uczniów pomagali rodzice: Anna Grzybczyńska, Katarzyna Dziąg i Andrzej Goldas. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje dyrekcji i pracownikom DPS Lisowice za niezmienną gościnność, serdeczne przyjęcie i pomoc w organizacji rajdu.

  foto

   

 • KONKURS WIEDZY O MOIM MIEŚCIE - KOLUSZKI

   18 czerwca 2014 uczniowie klas III w ramach zajęć świetlicowych  przystąpili do  konkursu ,pt  „Moje miasto Koluszki” . Uczniowie podczas zajęć  świetlicowych  zdobywali wiedzę na temat swojego miasta i okolic.

  Uczestnicy rozwiązywali test. Pytania dotyczyły historii  miasta,  postaci, które wpłynęły na dzieje  Koluszek. Nie zabrakło pytań dotyczących legend.  Pytania dotyczyły również herbu Koluszek. Konkurs został przygotowany przez panią Anettę Michalak i pana Bogusława Bukowskiego.
  Najlepsi uczniowie to:

  I miejsce: Julka Spała IIIC
  II miejsce: Karolina Kubat III c
  III miejsce: Natalia Grzelak III  b, Damian Kowalczyk III b  

  Wyróżnienia:

  Kinga Kodłubańska IIIA

   

 • Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy

    Początek czerwca każdego roku to w naszej szkole czas egzaminu na kartę rowerową. Każdy, kto ukończył 10 lat może ubiegać się o swoje pierwsze „prawo jazdy”. W tym roku przystąpiło do niego 52 uczniów klas czwartych. Z powodów zdrowotnych jeden uczeń nie przystąpił do egzaminu.

  Egzamin składał się z dwóch etapów:

  • sprawdzianu pisemnego wiedzy o zasadach ruchu drogowego
  • jazdy obserwowanej na miasteczku ruchu drogowego

  Tylko zaliczenie obu etapów egzaminu gwarantowało otrzymanie karty rowerowej. Pozytywnie egzamin na kartę rowerową zaliczyło 49 uczniów, co stanowi 94% przystępujących do egzaminu.
     Karty rowerowe zostaną wręczone przed zakończeniem roku szkolnego. Tak, więc podczas wakacji nasi uczniowie będą mogli cieszyć się jazdą rowerem zgodnie z przepisami  ruchu drogowego.

  Uczniów ubiegających się o kartę rowerową przygotowali oraz przeprowadzili egzamin:

  • Jolanta Rozmarynowska - nauczyciel wychowania komunikacyjnego
  • Marek Kamiński – nauczyciel informatyki, koordynator wychowania komunikacyjnego.
 • Turniej "5 Milionów"

    14.06.2014 na hali OSiR Koluszki odbył się turniej sportowy "5 Milionów". To zawody, w których mogą wykazać się uczniowie klas I-IV. Cieszą się od lat wielką popularnością i ściągają na halę cale rodziny celem kibicowania adeptom sportu. W tym roku startowały drużyny wszystkich szkół gminy Koluszki. Wśród tych 6 zespołów nasza drużyna pod opieką pani Agnieszki Sławińskiej, po emocjonującej końcówce wywalczyła II miejsce i piękny puchar.
  I miejsce zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach - gratulacje!!.

  foto

 • Aleksandra Drabik – II miejsce w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

          W tradycję Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach wpisały się dwa ogólnopolskie konkursy polonistyczne – „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z poprawną ortografią”. Z roku na rok coraz większa grupa dzieci bierze udział w potyczkach z językiem polskim.

  6 czerwca 2014 r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się finałowa gala, podczas której wręczone zostały dyplomy i nagrody dla zdobywców najwyższych miejsc w poszczególnych konkursach.

  Jesteśmy dumni, że uczennica z klasy VIc – Aleksandra Drabik – została zdobywczynią II miejsca w Polsce w konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.

  Jej opowiadanie pt. Noc, która zmieniła moje życie zostało docenione przez szacowne jury i opublikowanie w specjalnie z tej okazji wydanej książce.

           Aleksandra to prawdziwie uzdolniona polonistka. Z powodzeniem bierze udział w wielu konkursach, w których godnie reprezentuje naszą szkołę.

  Pasją Oli są nie tylko książki, ale także taniec i hokej na trawie. Uwielbia grać w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną oraz tenisa stołowego.

           W przyszłości będziemy śledzili dalsze losy naszej uczennicy, która w tym roku opuszcza Szkołę Podstawową nr 1.

 • Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

      W sobotę  7 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Festyn Rodzinny.
  Dla uczniów i ich rodzin przygotowano szereg atrakcji, a plac przed szkołą, miasteczko ruchu drogowego, boisko szkolne, a także aula i sale lekcyjne  stały się miejscem serdecznych, rodzinnych spotkań i wesołej zabawy.

  Festyn rozpoczął dyrektor szkoły, pan Waldemar Siedlik, który wraz z Przewodniczącą Szkolnej Rady Rodziców, panią Małgorzatą Małachowską i Przewodniczącą SU, Aleksandrą Drabik zaprosił wszystkich do sportowej rywalizacji i radosnej zabawy. Na dobry początek gościnnie wystąpili artyści: pani Anna Jurczyńska i pan Romuald Spychalski, którzy  oczarowali słuchaczy znanymi utworami muzyki filmowej i rozrywkowej.  Wszyscy chętni mogli wziąć udział w Turnieju Rodzinnym „Zmierz się z Mistrzem”, w którym rywalizowały dwuosobowe zespoły: rodzic i dziecko. Różnorodne konkurencje takie jak: ścianka wspinaczkowa, dwubój ciężarowców, budowanie wieży ze skrzynek, strzelanie z karabinka sportowego oraz wyścig klamerkowy, dały możliwość wykazania się wszechstronnymi umiejętnościami.  Rywalizacja turniejowa dostarczyła wielu emocji nie tylko startującym, ale także widzom, obserwującym zmagania. W czasie festynu można było również zobaczyć  pokaz zastępu bojowego samochodu SCANIA OSP Koluszki oraz wojskowych grup rekonstrukcji historycznych „Strzelcy Kaniowscy” i GR Armii Fińskiej, podziwiać wyczyny młodych ciężarowców  pod opieką pana Feliks Bińkowskiego, rozegrać mecze piłkarskich dwójek na boisku w kształcie okręgu, z którego korzystają juniorzy FC Barcelona i odwiedzić salon piękności, przygotowany przez nauczycieli i uczniów z ZSP nr 1 w Koluszkach, gdzie wykonywano piękne fryzury i makijaże. W kuchni polowej przed szkołą serwowano smakowitą grochówkę wojskową oraz kiełbaskę z grilla, a w auli szkolnej można było przy kawie i herbacie skosztować pysznych domowych ciast, pieczonych przez rodziców i nauczycieli. Uczestnicy imprezy mogli też obejrzeć wystawę i uczestniczyć w aukcji prac uczniów klas III pod hasłem „Moja rodzina”,  uczestniczyć w rodzinnych warsztatach karaoke oraz rywalizować w zespołowym tworzeniu papierowych wież  w trakcie zajęć plastycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty taneczne prowadzone przez pana Krzysztofa Wegwerta i pokaz zumby w wykonaniu pani Małgorzaty Wojtas. Kolejki ustawiały się do kolejnej atrakcji: przejazdu bryczką wokół szkoły. Wiele emocji wzbudził też mecz piłki nożnej rodzice kontra uczniowie, który zakończył się remisem. Na koniec imprezy wręczono statuetki „Mistrzów Turnieju Rodzinnego” i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych konkurencjach.

  Festyn był niezwykle udanym przedsięwzięciem, któremu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda i wspaniała atmosfera. Impreza została przygotowana dzięki wspólnemu wysiłkowi całej społeczności szkolnej, nauczycieli,  rodziców i uczniów.  Szkoła od września 2013 r. bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoła Współpracy - rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” i dzięki takim wspólnym działaniom jak festyn, praca wychowawcza szkoły nabiera głębszego sensu i owocuje w postaci dobrej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Organizatorzy dziękują:

  • Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach
  • Panu Romualdowi Spychalskiemu i Pani Annie Jurczyńskiej
  • Członkom Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”
  • Panu Maciejowi Szklarkowi  i członkom Grupy Rekonstrukcyjnej Armii Fińskiej
  • Państwu Elżbiecie i Piotrowi Olszyńskim – właścicielom Piekarni w Koluszkach
  • Panu Feliksowi Bińkowskiemu i zawodnikom z sekcji ciężarów LKS Gałkówek
  • Panu Krzysztofowi Wegwertowi i Pani Małgorzacie Wojtas
  • Panu dyrektorowi Krzysztofowi Serwie i grupie uczniów ZSP nr 1 w Koluszkach
   wraz z opiekunem
  • Dyrekcji, uczniom i nauczycielom ZSP w Brzezinach
  • Pani Joannie Kaweckiej
  • Panu Pawłowi Swendowi
  • Panu Markowi Wawrzonowskiemu i  zawodnikom sekcji strzeleckiej OSiR
  • Panu   Kazimierzowi Kucharskiemu
    

  Festyn Rodzinny - foto

 • Zespół naszej szkoły VII drużyną Mistrzostw Polski BRD

  Drużyna naszej szkoły w składzie: Kasia Kalinowska, Dagmara Starosta, Wiktor Stępniewski, Jakub Spała i Jakub Długosz pod opieką Marka Kamińskiego uczestniczyła w finałowym turnieju XXXVII Ogólnoposkiego Turnieju BRD. Zawody odbyły się w dniach 1-3 czerwca  w urokliwej miejscowości Czarna, powiat dębicki /woj. podkarpackie/. Trzy dni pobytu w pięknym ośrodku "Resort Grand Chotowa", wypełnione przez pięć konkurencji turnieju, mnóstwo wrażeń towarzyskich oraz atrakcji, minęły jak mgnienie oka.
  W klasyfikacji końcowej zajęliśmy VII miejsce, Kuba Spała indywidualnie uplasował się na miejscu czwartym. Zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 6 z Rzeszowa.     
        foto

  Wiecej informacji, wynikow, galerii zdjęć oraz ciekawostek dostarcza strona mistrzostw
  http://www.brd2014.akstomil.pl/

 • Wypisz, wymaluj Super Kota! Konkurs literacko-plastyczny w ramach kampanii „Mam kota na punkcie mleka”

     Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas II-VI wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym ,  pt” Wypisz, wymaluj Super Kota”. Uczniowie mieli za zadanie  opisać i zilustrować niezwykłe przygody Kota Mleczysława, wielbiciela mleka i jego przetworów. Konkurs odbył się w świetlicy szkolnej w  oparciu o program „Mam kota na punkcie mleka”, w którym bierzemy udział pierwszy rok. Celem programu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat odżywczych walorów mleka oraz jego przetworów. Na konkurs wpłynęło 15 prac artystycznych,  które  zaprezentowano w świetlicy szkolnej. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

  • Antczak Martyna III D
  • Weronika Nowak III D
  • Wiktoria Reszka III d
  • Katarzyna  Jeżyna III d
  • Anna Łapka VB
  • Michał Bukowski VIB

  Wyróżnione prace, które spełniły warunki regulaminu, zostały przesłane do MCC w Warszawie. Najciekawsze  prace zostaną opublikowane w formie książki, zaś zwycięzcy spotkają się na uroczystości wręczenia nagród w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 • Podsumowanie konkursu czytelniczego

   Konkurs czytelniczy wpisał się na stałe do kalendarza imprez naszej szkoły. Raz w miesiąc uczniowie, pisząc test, wykazują się znajomością treści wybranych książek. W tym roku było ich osiem:

  „Koluszki w baśni i legendzie”, „Lassi, wróć!”, „Marcin Kozera”, „Książę Kaspian”, „Spotkanie nad morzem”, „Ucho, dynia, 125!”, „Pollyanna” i „Daleki rejs”.

  Uczniowie pisali testy ze znajomości i zbierali punkty. Najlepsi okazali się:

  I miejsce – Krzysztof Marczyk (klasa V b)

  II miejsce – Aleksandra Drabik (klasa VIc)

  III miejsce – Julia Zajączkowska (klasa VI c)

  Gratulujemy smiley

 • O RETY! KABARETY!!!

    Z okazji Dnia Dziecka  p. Beata Starosta wraz z Samorządem Uczniowskim 03 czerwca zorganizowała konkurs w ramach szkolnego kabaretonu. Do konkursu przystąpiły klasy IV – VI. Uczniowie   przedstawiali scenki kabaretowe własnego pomysłu lub zaczerpnięte ze znanych kabaretów. Po raz kolejny można było się przekonać, że pomysłowość uczniów i nauczycieli jest nieograniczona oraz, że można o różnych sytuacjach i zdarzeniach mówić w sposób pogodny i z humorem. Przygotowujący występy wykorzystali  różne formy przekazu - piosenka, taniec, bajki, wiersze oraz scenki z wykorzystaniem strojów i rekwizytów. Każda z grup prezentowała wysoki poziom zdolności aktorskich i kabaretowych.

  Występy klasowe były nagradzane gromkimi brawami. 

  Konkurs poprowadziły znakomite prezenterki - Aleksandra Drabik oraz Maja Misio (Samorząd Uczniowski).

  Nad oprawą muzyczną konkursu czuwali uczniowie z Gimnazjum nr 1 – Krzysztof Filipiak i Kacper Pabjańczyk. Przepiękną dekorację wykonał nauczyciel plastyki p. Piotr Łyszkowicz.

  Uczestnicy oceniani byli przez komisję w składzie : p. Agnieszka Sławińska, p.Flora Laszczyk oraz p. Małgorzata Hejchman.

  Po zaciętej rywalizacji uczestników i ocenach jury wyłoniono zwycięzców.

  Decyzją jurorów zwyciężyła klasa VI c – wychowawca p. Honorata Knap

  II miejsce – zdobyły klasy – VI b i V b

  III miejsce przypadło klasie VI a.

  Pozostałe klasy otrzymały wyróżnienie.

  Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

  foto

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837

Galeria zdjęć