Nawigacja

Informacje ważne dla Rodzica Materiały ważne dla Rodzica Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia NW uczniów

Kącik Rodzica

Informacje ważne dla Rodzica

 


Uprzejmie informujemy, iż w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach od 01.05.2018r. nastąpiła zmian konta bankowego. W związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat za obiady do  Banku PKO BP  o numerze konta:
16 1020 3378 0000 1602 0332 3730

 


Lekki plecak szkolny - apel do Rodziców

Drodzy Rodzice

Mając na uwadze zdrowie dzieci kierujemy do Państwa prośbę, abyście sprawdzali, czy plecy Waszych pociech nie są przeciążone. Problemy ze stawami i kręgosłupem to rezultaty nieumiejętnego noszenia tornistrów i zbyt duża ich waga. Przypominamy, że waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10-15 % masy ciała dźwigającego go ucznia. Tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców, a ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie. Cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej. Tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki, których długość powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.

Zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej. Ponadto należy przypominać dzieciom, że szkolny plecak należy nosić na obu ramionach.

Drodzy Państwo prosimy o systematyczne kontrolowanie zawartości plecaków — pozwoli to zapobiec zabieraniu przez dzieci rzeczy, które często są zbędne  i niepotrzebne do realizacji zajęć w szkole, a powodują dodatkowe obciążenie plecaka.

Dziękujemy  


1. Rady Rodziców i Rady Szkoły w polskim systemie oświaty


2.Szkoła dla rodziców i wychowawców


3.Program adaptacji dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach


4.ŁUD  /Łódzki Uniwersytet Dziecięcy/ jest jednostką Politechniki Łódzkiej. Od 2008 roku organizuje wykłady i warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat.  Zapisy odbywają się zazwyczaj w pierwszy wtorek września i stycznia od godziny 8.00 przez Internet, adres: www.lud.p.lodz.pl


5.Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - list do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców    

19.05.2017 

Informacja na temat zagrożeń w sieci, przekazana do szkół przez MEN

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się
z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.
Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał miejsce w Rosji, gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła samobójstwo.

Z doniesień mediów wynika, że gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości.

Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry.

Poniżej przekazuję informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Fragmenty listu Macieja Kopcia- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

  • Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.
  • The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015.
  • Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl.


List rzecznika spraw dziecka  p. Marka Michalaka do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci

 


Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szk. 2016/17

1. Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna przysługuje uczniom klasy III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego /zgodnie z  art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych/. Miesięczny dochód uprawniający do otrzymania pomocy wynosi do  574 zł netto na osobę w rodzinie.
Kwota dofinansowania wynosi do 225 zł. Wniosek o przyznanie wyprawki należy złożyć w sekretariacie szkoły do dn. 8 września 2016 r..

W uzasadnionych przypadkach, gdy w rodzinie ucznia występuje szczególnie trudna sytuacja życiowa  o wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice uczniów z klas III, u których kryterium dochodowe zostało przekroczone /zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/. Bez względu na kryterium dochodowe wyprawka szkolna przysługuje uczniom z kl. III, V i VI, u których występuje niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uwaga!!! W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o dochodach należy złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku niemożności uzyskania zaświadczeń o dochodach rodziny można złożyć oświadczenie o dochodach.

2. Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występują inne przyczyny, wpływające na sytuację rodziny  jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, dysfunkcje, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski  wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć  do dn. 15 września w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój nr 001 /Referat Edukacji i Informacji/. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 456 zł netto na osobę w rodzinie. Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udzielają pracownicy Referatu.

Druki wniosków  o przyznanie wyprawki i stypendium można otrzymać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

3. Zasiłek szkolny

Osoby znajdujące się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny /wnioski do UM Koluszki /termin uzależniony od zdarzenia losowego/.

4. Dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej.

W przypadku trudnej sytuacji życiowej rodziny rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej /obiady i śniadania/. W tym celu należy jak najszybciej złożyć wnioski wraz z odpowiednią dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. Brzezińska 32.

Kryterium dochodowe – dochód miesięczny nie wyższy  niż 684 zł netto na osobę  w rodzinie.  W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, którzy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub kierownikiem świetlicy szkolnej.

Szczegółowych informacji o formach pomocy materialnej dla uczniów udziela pedagog szkolny.

 


 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
    ul. Zagajnikowa 12
    95-040 Koluszki
  • 44 7145837

Galeria zdjęć