Nawigacja

 • Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

 • Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szk. 2017/18

  1. Stypendium szkolne

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występują inne przyczyny, wpływające na sytuację rodziny  jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, dysfunkcje, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna.

  Wnioski  wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć  do dn. 15 września w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój nr 001 /Referat Edukacji i Informacji/. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 514 zł netto na osobę w rodzinie.  (Dochód za miesiąc sierpień 2017r.) Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udzielają pracownicy Referatu.

  Druki wniosków  o przyznanie wyprawki i stypendium można otrzymać w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego szkolnego lub pobrać ze strony internetowej szkoły /w zakładce Kącik Rodzica - materiały/.

  2. Zasiłek szkolny

  Osoby znajdujące się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny /wnioski do UM Koluszki, termin uzależniony od zdarzenia losowego/

  3. Dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej.

  W przypadku trudnej sytuacji życiowej rodziny rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej /obiady i śniadania/. W tym celu należy jak najszybciej złożyć wnioski wraz z odpowiednią dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. Brzezińska 32.

  Kryterium dochodowe – dochód miesięczny nie wyższy  niż 771  zł netto na osobę  w rodzinie (dochód za miesiąc sierpień 2017r.). W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, którzy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub kierownikiem świetlicy szkolnej.

   

   

 • Informacja o podręcznikach w roku szkolnym 2017/2018

      Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do przedmiotów obowiązkowych dla uczniów klas I-VII zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczone bądź przekazane uczniom we wrześniu.

  Podręczniki do religii (uwaga zmiana informacji o podręczniku w kl. IV) i WDŻ  (Wychowanie do życia w rodzinie) zakupują rodzice.

  Lista podręczników poniżej.

  Klasa I

  ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa’’ – podręcznik i karty pracy

  wydawnictwo: Święty Wojciech

  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa II

  ,,Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik i karty pracy

  wydawnictwo: Święty Wojciech

  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa III

  ,,Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik i karty pracy

  wydawnictwo: Święty Wojciech

  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa IV

  „Jestem chrześcijaninem” – podręcznik

  wydawnictwo: Święty Wojciech

  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa V

  ,,Wierzę w Boga” – podręcznik

  wydawnictwo: Święty Wojciech

  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa VI

  ,,Wierzę w Kościół” – podręcznik

  wydawnictwo: Święty Wojciech

  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa VII

  ,,Spotkanie ze słowem” – podręcznik

  wydawnictwo: Święty Wojciech

  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  WDŻ    (klasy V-VI)

  Podręcznik ,,Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie w kl. V-VI”

                          autor: T. Król + zeszyt ćwiczeń (odpowiednio do klas V lub VI)

   

 • Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół

  Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach
  w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac remontowo-budowlanych na terenie szkoły i wokół niej.

  załącznik

 • WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

  WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ 
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH 
  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

   wersja.pdf       wersja.doc

  Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2017/2018 o złożenie w sekretariacie Szkoły do dnia 19 maja 2017 r. /w postępowaniu uzupełniającym do 20 czerwca 2017 r./ pisemnego Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka /wzór druku na stronie Szkoły w zakładce Rekrutacja 2017/. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXI/42/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego miejscowości Felicjanów i Jeziorko należą obecnie do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.

  Jednocześnie informujemy, że w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w klasach pierwszych. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do rozważenia wyboru Szkoły Podstawowej nr 1, jako miejsca przyszłej edukacji. Szkoła będzie gruntownie odnowiona i docelowo –jednozmianowa.

 • NAJLEPSI SPORTOWCY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w KOLUSZKACH

    Na zakończenie bieżącego roku szkolnego zorganizowany został po raz kolejny w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców. Regulamin plebiscytu uwzględnia aktywność kandydata, jego osiągnięcia sportowe w szkole i poza nią oraz jego popularność w środowisku szkolnym.Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz przedstawienie sylwetek uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w dorobek sportowy szkoły.

  W roku szkolnym 2016/2017 w rywalizacji dziewcząt zwyciężyła uczennica: NATALIA STOKWISZ , wśród chłopców zwyciężył uczeń: JAKUB SZYMAŃSKI.

  Zwycięzcy plebiscytu zostali wyróżnieni na uroczystości zakończenia roku szkolnego, otrzymując z rąk pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy i nagrody.
  Konkurs zorganizowali: pani Beata Starosta i pan Marek Kamiński - nauczyciele wychowania fizycznego.

   

 • Sprawozdanie z projektu „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie”.

    W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy III b i III c realizowali projekt edukacyjny pt. „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie”. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, rozbudzanie szacunku do różnych zawodów oraz integracja zespołów klasowych.

  W ramach projektu odbyły się liczne wycieczki, wyjścia i spotkania. Byliśmy w Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Pojechaliśmy do Planetarium EC1 w Łodzi, a po seansie pojechaliśmy do parku trampolin SALTOS. Dowiedzieliśmy się, jak wypiekać chleb, będąc gościem w koluszkowskiej piekarni u Państwa Olszyńskich. Poznaliśmy pracę bibliotekarek w  Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz pracowników Urzędu Miasta w Koluszkach i redaktorów gazety „Tydzień w Koluszkach”. Wybraliśmy się również do Portu Lotniczego im. Wł. Rejmonta w Łodzi, aby poznać zadania i obowiązki służb tam pracujących. W ramach projektu zwiedzaliśmy również łódzką Palmiarnię i Ogród Botaniczny. Poznaliśmy pracę aktorów w Teatrze Arlekin w Łodzi oraz wypiekaliśmy pierniki w Akademii Twórczego Rozwoju INSPIRO w Łodzi. Ozdabialiśmy ceramiczne miseczki w Ceramilandii. Byliśmy w parku zabaw w Lutomiersku oraz w największej sieci handlowej w Łodzi w Manufakturze. Udaliśmy się na wycieczkę do Łęczycy, Tumu, Uniejowa oraz do Kopalni Soli w Kłodawie. Zwiedzaliśmy kapliczki w Łagiewnikach, wspinaliśmy się na Rudzką Górę.

        

 • Przedstawienie pt. „Przedszkolny sen Marianki” w szkolnej świetlicy

    Dnia 20 czerwca 2017 roku w szkolnej świetlicy odbyło się przedstawienie podsumowujące cały rok wytężonej pracy uczniów z klasy 4a na dodatkowych zajęciach z języka polskiego, które miały zachęcić dzieci do czytania książek. Czwartoklasiści wraz z nauczycielem wspólnie stworzyli plan pracy na ten rok.Pierwszym działaniem było przedstawienie ulubionej książki, którą przeczytali. Następnie przyniesione teksty posłużyły do realizacji kolejnego przedsięwzięcia. Uczniowie wcielili się w bohaterów swoich lektur. Przyjmowali postawę podobną do postaci z okładki, zwracali uwagę na mimikę twarzy. W ten sposób powstały książki ze zdjęciami ich właścicieli.

  Czwartoklasiści stworzyli też wspólne opowiadanie (rozkwitające) o swoich doświadczeniach szkolnych, o sposobie spędzania wolnego czasu w trakcie przerw, o problemach, z którymi spotykają się na co dzień w szkole. Odczytanie opowiadania wzbudziło w uczniach wiele emocji, ponieważ pisane w tajemnicy zwierzenia udowodniły, że utrzymywanie dobrych relacji jest trudnym zadaniem. Na dodatkowych zajęciach dzieci zapoznały się z techniką animacji poklatkowej, poznały programy, które można wykorzystać do tworzenia animacji. Uczniowie zostali podzieleni na grupy trzyosobowe i czteroosobowe. Każdy zespół wylosował inny tekst legendy („Smok wawelski”, „O morskiej wodzie”, „Toruńskie pierniki”, „Złota kaczka” itp.), na którym musiał pracować. Uczniowie tworzyli plany ramowe, aby w oparciu o nie wykonać fotografie. Klasa 4a nauczyła się pisać barwne opowiadania, do czego niezbędne okazało się poznanie stylów wypowiedzi.  Była to również praca w grupach. Każdy zespół pisał w innym stylu, ale musiał dokończyć historię poprzedniego, w ten sposób od horroru dochodziliśmy do komedii. Zwieńczeniem działań było przedstawienie opisujące sen Marianki, która zasnęła w rzedszkolu. Scenariusz powstał w oparciu o tekst Jacka Podsiadły „Przedszkolny sen Marianki”, z którymi zapoznali się wszyscy uczniowie. Główna bohaterka — Marianka bardzo przejęła się tym, że po wakacjach pójdzie do szkoły. W śnie jej ulubione zabawki okazały się być nauczycielami prowadzącymi lekcje języka polskiego, matematyki, muzyki, fizyki, chemii, historii, przyrody, geografii i wychowania fizycznego. Klasa 4a długo przygotowywała się na ten występ, na który zaprosili swoich rodziców i rodzeństwo. Nie obyło się od śmiechu, braw, a po wystąpieniu szerokich uśmiechów na twarzach dzieci. W przedstawienie zaangażowało się 29 uczniów, którym bardzo dziękuję za wysiłek. Dziękuję też za pomoc panu Krzysztofowi Witkowskiemu, a także panu Bogusławowi Bukowskiemu, bez których ten występ nie byłby tak dopracowany.

  Paulina Bryszewska                                     foto

 • Wspaniały koncert dla Rodziny

     Magiczna atmosfera towarzyszyła koncertowi dla rodziny zorganizowanemu przez uczniów klas I, który odbył się 19 czerwca 2017 roku. To właśnie wtedy pierwszaki mogli powiedzieć najbliższym, jak bardzo ich kochają. Najlepsza rodzina zasługuje na piękny prezent. Takim wyjątkowym i niepowtarzalnym upominkiem dla najbliższych był wzruszający koncert, w czasie którego uczniowie zaprezentowali poznane piosenki i wiersze. Wywoływały one uśmiech, a czasem pojawiały się łzy wzruszenia. Podziwiano także umiejętności taneczne dzieci. Oklaskom nie było końca, a występującym pogratulowała goszcząca na koncercie pani dyrektor szkoły Jolanta Dąbrowska. Po koncercie wszyscy delektowali się pysznymi ciastami upieczonymi przez mamy i babcie .To był wspaniały dzień. Uczniów przygotowały wychowawczynie: A. Januszewska i B. Salińska.

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w KOLUSZKACH W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKTCIE PIŁKI RĘCZNEJ

     Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci we wrześniu 2016 roku przystąpiliśmy do udziału w ogólnopolskim programie piłki ręcznej ,, Handball at School”(Szczypiornista Szkoła).  Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystki oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Projektem objęte są 4 województwa: Wielkopolskie, Łódzkie, Kujawsko - Pomorskie, Warmińsko – Mazurskie. Z każdego województwa uczestniczy 18 szkół podstawowych. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów – realizowany jest metodą projektu.

  Głównym założeniem projektu jest zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do gry w piłkę ręczną, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. W tym celu organizowane były turnieje - jeden w miesiącu. Taka forma realizacji programu ma na celu podnoszenie własnych umiejętności, wykorzystywanie ich podczas gry  oraz doskonalenie współpracy zespołowej. W ramach programu organizowane były również kursokonferencje dla nauczycieli we współpracy z IHF oraz zgrupowania dla najlepszych zawodników i drużyn. Dzięki projektowi szkoła została wyposażona w sprzęt sportowy umożliwiający dzieciom zabawę w piłkę ręczną oraz koszulki sportowe. O trafności zgłoszenia szkoły do programu świadczy aktywne i liczne uczestnictwo uczniów w zajęciach. W naszej szkole projektem objęte były uczennice klas IV. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. W tym czasie młodzież miała możliwość doskonalić swoje umiejętności z zakresu gry w piłkę ręczną. Po wakacjach zajęcia będą dalej kontynuowane. Za realizację projektu odpowiedzialna jest p. Beata Starosta we współpracy z p. Dariuszem Borkowskim.

  foto

 • Finał Centralny XL Ogólnopolskiego Turnieju BRD

  Wiktoria Garbarska Mistrzynią Polski !!!!

  Drużyna naszej szkoły /Natalka Jatczak, Wiktoria Garbarska, Damian Suligorski i Szymon Gniewisz wraz z opiekunem Markiem Kamińskim/ w dniach 11-14 czerwca 2017 uczestniczyła w 40 Finale Krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W tym roku turniej odbył się w pięknej Nidzicy /województwo warmińsko-mazurskie/, pełnej tajemnic z okresu wojen polsko-krzyżackich, i urokliwej ze względu na położenie wśród jezior i lasów.

  Do rywalizacji o tytuły drużynowe i indywidualne stanęło 17 drużyn szkół podstawowych i 17 zespołów z gimnazjów / w sumie 119 uczestników/. Rozpoczęliśmy w poniedziałek 12.06.2017 od konkurencji testów. Wieczorem w scenerii nidzickiego zamku odbyło się uroczyste otwarcie turnieju.
  We wtorek każdy uczestnik turnieju zmagał się z torem przeszkód /14 elementów/ oraz deszczowym miasteczkiem ruchu drogowego podczas jazdy obserwowanej. Na zakończenie każdą drużynę czekał sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dzień zakończyło wielkie grillowanie na ośrodku WDW Waplewo, gdzie mieszkaliśmy. Środa była dniem zwiedzania i rekreacji. Odwiedziliśmy pola Grunwaldu, zwiedziliśmy zamek w Olsztynie, a na koniec podziwialiśmy rozgwieżdżone niebo w olsztyńskim planetarium. Dzień zakończyliśmy w hali OSiR, uroczystym podsumowaniem zmagań turnieju.
  Wiktoria Garbarska indywidualnie wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski. Zdobyła ten tytuł w konkursie, w którym wg. statystyk Policji startowało ponad 200 tysięcy uczestników. Cała drużyna uplasowała się na VI miejscu. Wróciliśmy do Koluszek pełni wrażeń, bogatsi o nowe znajomości oraz nagrody i pamiątki przygotowane przez organizatorów.  
  Z powodu choroby nieobecny na finale był Jakub Cieślak.

  foto

  relacja na stronie: www.brd40nidzica.pl

  film 40 Finał Centralny OTBRD Nidzica

  http://www.telewizjamazury.pl/wiadomosci/4795,turniej-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym

  http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144549,XL-Ogolnopolski-Turniej-Bezpieczenstwa-w-Ruchu-Drogowym-dla-szkol-podstawowych-i.html

 • Uczniowie klasy III a i III b na Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach

  Dnia 13 czerwca 2017 roku uczniowie klasy III a i III b odbyli wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Po rozmowie na temat " Bezpieczne wakacje " dzieci miały możliwość obejrzenia miejsca pracy koluszkowskich stróżów prawa. Zobaczyły pokój przesłuchań, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, salę ćwiczeń i strzelnicę. Zapoznały się z elementami policyjnego umundurowania i samochodu patrolowego. Spotkaniu temu towarzyszyło mnóstwo emocji. Uczniowie bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia będą mieli wspaniałe, a przede wszystkim bezpieczne wakacje. 

 • Bezpieczne wakacje

       W ostatnich tygodniach nauki uczniowie klasy IIIa realizowali projekt edukacyjny „Bezpieczne wakacje”. Celem projektu było: przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy, utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacyjnych wyjazdów i spędzania czasu wolnego, wyrabianie umiejętności wystrzegania się sytuacji zagrażających bezpieczeństwu  oraz  wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych w czasie pobytu nad wodą, w górach, w lesie, na wsi.

   W ramach projektu uczniowie byli na wycieczce w Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach oraz uczestniczyli w zajęcia z zakresu pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych. 

  Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji!

  foto

 • Roald Dahl- jego życie i twórczość

            Roald Dahl – jego życie i twórczość- taki temat realizowany był na ostatnich lekcjach przygotowywanych przez uczennice klasy VI c w ramach innowacji pedagogicznej z języka angielskiego w roku szkolnym 2016/17. Karolina Kubat, Julia Spała oraz Magdalena Jóźwik prowadziły lekcje w klasach czwartych, natomiast Julia Mękarska, Wiktoria Kaczmarek, Aleksandra Kaźmierczak i Martyna Michalak przygotowały zajęcia dla klas piątych.

  W pierwszej części lekcji dziewczęta przybliżyły uczniom postać walijskiego pisarza Roalda Dahla za pomocą prezentacji multimedialnej. Uczniowie klas czwartych i piątych mogli poznać biografię pisarza, najważniejsze wydarzenia z jego życia, które znajdowały odzwierciedlenie w jego powieściach oraz dowidzieć się o przebiegu jego kariery pisarskiej i zdobytych nagrodach.

  Kolejna część lekcji poświęcona była twórczości Dahla przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. „Matylda”, „Charlie i fabryka czekolady”, „Fantastyczny pan Lis” czy też „Bardzo Fajny Olbrzym” to przykłady książek, o których mówiły uczennice.  Czwarto i piątoklasiści mogli również przekonać się jak wiele dzieł tego anglojęzycznego pisarza zostało przeniesionych na ekran.

  Na lekcji nie sposób było się nudzić. Uczennice klasy VI c przygotowały różnorodne zadania sprawdzające i utrwalające przekazywaną wiedzę. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą biografii Dahla oraz rebusy, pod którymi kryły się tytuły powieści. Brali również udział w quizie sprawdzającym wiadomości z lekcji oraz projektowali nowe okładki do dzieł popularnego pisarza.                
                                                                                                                                                                  Ewa Kierska

  foto

   

 • Omnibus klas III

    Dnia 13 czerwca 2017 roku odbył się konkurs Omnibus dla uczniów klas III. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, budzenie ich aktywności twórczej oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym życiu. Konkurs składał się z dwóch etapów.  Pierwszy etap klasowy miał za zadanie wyłonić dwóch  kandydatów: chłopca i dziewczynkę. W finale uczniowie zmagali się z zadaniami z zakresu matematyki, przyrody, ortografii, muzyki i wiedzy o otaczającym świecie. Wykazywali się sprawnością fizyczną. Zwycięsko z rywalizacji wyszła Julia Jaworska - uczennica klasy III b i to ona zdobyła zaszczytny tytuł Omnibusa klas III 2017 roku.

  Zwyciężczyni oraz wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie składają gratulacje organizatorki - K. Jeziorska i A. Sławińska.

  foto

 • Sukcesy pierwszaków

  W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz klasowych.

   Oto laureaci klasowych konkursów: 

   klasowy konkurs pięknego pisania

   I miejsce 
   Daria Dąbrowska I b,  Martyna Wojciechowska I a

   II miejsce
   Maja Rzycka I b, Lena Rutkiewicz  I a

   III miejsce
   Nadia Szerszeń I b, Antonina Bieńczak Ia

  wyróżnienie :  Aleksandra Cieślak, Lena Supera, Weronika Rzesiewska- klasa I a
  Jakub Krakowiak, Karol Małachowski, Natalia Feldt- klasa I b

  klasowy konkurs matematyczny
   I miejsce
  Antonina Bieńczak I a, Sylwia Malecha I a,Lena Supera I a, Karol Małachowski I b

   II miejsce 
   Konrad Ambroziński I b

   III miejsce
   Julia Jaśkiewicz I b

  wyróżnienie : Łucja Kobus,  Julia Suligorska,  Igor Maziarz- klasa I a

   Jakub Krakowiak,  Aleksander Janowski, Daria Dąbrowska - klasa I b

   

   klasowy konkurs plastyczny "Moja rodzina"

   I miejsce

   Dominik Hejchman I b, Zuzanna Wysokińska I a

   II miejsce
  Jakub Krakowiak I b, Lena Supera I a

   III miejsce
   Bartosz Piechota I b, Aleksandra Cieślak I a

  wyróżnienie : Antonina Bieńczak, Agnieszka Drabik, Lena Rutkiewicz, Liwia Sych, Julia Suligorska, Daria Woźniak, Bartosz Stokwisz-klasa I a
  Aleksandra Włodarczyk, Adam Nawrocki, Aleksander Jankowski, Jakub Reszka, Nadia Szerszeń, Karol Małachowski, Adam Włodarczyk- klasa I b.

 • TRENING SIATKARSKI Z MARIUSZEM WLAZŁYM

    Niezwykłą atrakcję sportową dla dzieci z terenu Gminy Koluszki przygotowała firma ,,AGAT” S.A.  oraz burmistrz Koluszek pan Waldemar Chałat.W dniu 10 czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Beaty Starosty wzięli udział w treningu siatkarskim poprowadzonym przez  jednego z najbardziej znanych polskich siatkarzy, aktualnie zawodnika PGE Skry Bełchatów, siatkarskiego Mistrza Świata z 2014 roku – Mariusza Wlazłego.

   Trening, tak w profesjonalnym klubie, jak i w amatorskim zespole rozpoczął się od rozgrzewki. Ta pozwoliła uczestnikom nie tylko przygotować się do właściwego treningu, ale i oswoić z siatkarskimi idolami. Po krótkiej rozgrzewce dzieciaki zostały podzielone na kilka grup, w których przy użyciu nietypowych dla tego sportu przedmiotów ćwiczyły odbicia, podania i inne elementy siatkarskiej techniki. Na boisku oprócz piłek do siatkówki pojawiły się trampoliny, paletki, a nawet wielki gumowe piłki. Mimo, że warsztaty trwały kilka godzin, nikt nie narzekał na zmęczenie. Jak mówią nasi uczniowie - trening z mistrzem to dla nich przede wszystkim dobra zabawa.
  Ostatnie 30 minut to czas zarezerwowany na wspólną rywalizację i grę „uczestnicy kontra drużyna Wlazłego”, z niecodziennymi zasadami, nagrodami dla zwycięzców i… zadaniami dla przegranych. Częściej to młodzież sprawiała psikusa zawodowcom. Efekt? Przysiady, pompki i bieg dookoła boiska dla Mariusza i spółki. Były też konkursy i test z wiedzy o siatkówce, który przeprowadził sam  Mariusz Wlazły.

  Oczywiście nie zabrakło również czasu na wspólne zdjęcia, rozmowę oraz autografy. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę sportową oraz piłkę firmy Wilson do gry w siatkówkę.
  Uczestnicy treningu z Mariuszem wynieśli wspomnienia, uśmiech i chęć do dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami. A przecież: o to w tym wszystkim chodzi! Dziękujemy!!!

  foto

 • Wyniki KONKURSU IRELAND

  Jak dobrze znacie Irlandię? Czy wiecie co to Pooka, Lepreuchan i Banshee? Czy znacie legendy irlandzkie? Okazuje się, że w naszej szkole nie brakuje ekspertów tej tematyki. Przedstawiamy wyniki konkursu językowego dotyczącego tradycji, legend i faktów o Irlandii.

  Miejsce I- Jakub Płuciennik klasa VId

  Miejsce II- Martyna Michalak klasa VIc

  Miejsce II- Malwina Maciejewska klasa VIa, Jakub Siedlik klasa VIc, Julia Spała klasa VIc.

  Serdecznie Gratulujemy!!!

 • Piłkarze w półfinale wojewódzkim

    W dniu 07.06.2017 nasi młodzi piłkarze udali się do Opoczna, by tam rozegrać turniej półfinałowy Mistrzostw Województwa Łódzkiego w piłce nożnej szkół podstawowych. Do rywalizacji stanęło 5 drużyn, mistrzów swoich powiatów. Każdy z zespołów rozegrał cztery mecze, więc końcowe wyniki były obiektywne, wywalczone z trudem na boisku. Nasi chłopcy zajęli III miejsce. Zwyciężyliśmy w dwóch spotkaniach, jedno zakończyliśmy remisem i jedno porażką. Zwyciężyli chłopcy z Opoczna.
  Brązową drużynę półfinału stanowili: Jakub Szymański, Wiktor Orłowski, Dawid Kuśmirek, Sebastian Kocielecki, Michał Szadkowski, Igor Rzesiewski, Oskar Kacperski, Bartosz Skorzycki, Michał Grobelny i Filip Telus pod opieką Marka Kamińskiego.

  foto

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837

Galeria zdjęć