Nawigacja

skład samorządu

Samorząd Szkolny

skład samorządu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  NA ROK SZKOLNY 2017/2018                                                                              

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

 

Karolina Kubat kl. 7c – przewodnicząca

Kinga Kodłubańska  kl. 7a - zastępca
 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Natalia Stokwisz kl. 7c

Aleksandra Świderek kl. 7a

Katarzyna Jeżyna kl. 7d

Poczet Sztandarowy

Małgorzata Golenia kl. 7b / Dominika Kucharska kl. 7a

Natalia Stokwisz kl. 7c / Marta Modrzewska kl. 7d

          Damian Suligorski kl. 7a / Jakub Płuciennik kl. 7d           

                              

Opiekun samorządu:  Beata Starosta,  Katarzyna Krajewska   


Samorząd Uczniowski Oddziałów Gimnazjalnych

Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

           

Alicja Cieryt kl. 3D – przewodnicząca

Adrianna Banaszczyk  kl. 3A - zastępca
 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Angelika Michniewska kl. 2A (skarbnik)

Karolina Stępniak kl. 3B (protokolant)

Igor Cecherz kl. 2B

Nikola Rutkowska kl. 2C

Julita Freliga kl. 2D

Martyna Bączyk kl. 3C

Poczet Sztandarowy

          

                              

Opiekun samorządu:  Paulina Błażałek  


 

 Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

 • zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest zaangażowanie społeczności uczniowskiej do uczestniczenia w życiu szkoły.
 •  na początku roku  szkolnego uczniowie wspólnie z opiekunem samorządu opracowują plan pracy na rok szkolny, rozpisując zadania na poszczególne miesiące.
 • samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego

 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.
 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, balach  noworocznych i dyskotekach.)

 


Konkursy szkolne


Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

Ma błyszczące oczka
i brązowy nosek
przy nim nigdy nie ma
nieprzespanych nocek!
Pluszowy miś,
pluszowy miś
kocha dzieci nie od dziś!

MIŚ – mała, niepozorna, a czasami zapomniana maskotka, znaleziona po latach, dla nas wszystkich jest cudownym wspomnieniem nie tylko z dzieciństwa, ale również jest symbolem ciepła, bezpieczeństwa, troski i spokoju. Pluszowy miś to chyba jedna z najbardziej kochanych zabawek na świecie. Doczekała się nawet swojego święta Do misia można się przytulić, można go pogłaskać, a nawet można z nim porozmawiać – chociaż możliwe, że nie odpowie.

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic.

Na pewno każdy z nas ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy zamieszkujący w dziecinnym pokoju. Może to być zupełnie malutki Misio, którego nosimy „na szczęście”. Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyjątkowy i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową zabawką.  

Aby te uczucia, które wywołuje w nas pluszowy miś, częściej towarzyszyły nam w życiu i w szkole, żebyśmy potrafili żywić je do siebie wzajemnie – Rada Samorządu Uczniowskiego z opiekunkami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską zorganizowała w  naszej szkole DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.  

Zgodnie z wieloletnią tradycją w tym dniu wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy przyszli do szkoły/pracy ze swoim ulubionym pluszowym przyjacielem. Ulubiona maskotka w tym dniu w szczególny sposób chroniła wszystkich przed niechcianymi zdarzeniami. Dzień był pełen radości, uśmiechu, wspólnej zabawy i możliwości przytulania swojego misia.


„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

                                                                                                              Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji”.

17 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Tego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrani byli na kolorowo. Rada Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekunek: p. Beaty Starosty i p. Katarzyny Krajewskiej przygotowała krótki apel, podczas którego przedstawiła społeczności szkolnej podstawowe zagadnienie związane z tolerancją i poszanowaniem drugiego człowieka.

Na zakończenie spotkania wręczono uczniom nagrody w konkursach Samorządu Uczniowskiego: Mój wychowawca” i „Wspaniałe wakacje”.


W dniu 10 listopada 2017 roku, z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada,  Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunkami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską, złożyli pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki - jednego z najwybitniejszych Polaków, bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach,  wiązanki biało – czerwonych kwiatów oraz zapalili znicze.


Projekt edukacyjny Samorządu Uczniowskiego dla klas I ,,LUBIĘ CZYTAĆ, SŁUCHAĆ, OPOWIADAĆ”

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach

   Książka jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania na osobowość dziecka. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych jest bardzo ważne, gdyż kontakt z lekturą ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny i psychiczny człowieka. Dziś w dobie komputerów i telewizji, szczególnie ważne staje się kształtowanie w człowieku nawyku i potrzeby obcowania z książką. Obok rodziny, która jako pierwsza zaszczepia zainteresowania czytelnicze dziecku, bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywa szkoła. Dziecko sięgając po książkę, oczekuje, że spełni ona pokładane w niej nadzieje, zaspokoi potrzeby i oczekiwania.

Niniejszy projekt stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych. Pozwala nam wspólnie pracować nad wychowaniem do czytania. Założeniem projektu jest rozbudzenie motywacji do sięgania po książki;  rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki; rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie; wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci.

 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.  Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania.

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od października 2017 roku do kwietnia 2018 roku.

Opracowanie i realizacja projektu: Beata Starosta, Katarzyna Krajewska

Współpraca -  Rada Samorządu Uczniowskiego


15 października 2017 roku minęło 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość", a także patrona naszej szkoły. Z tej okazji pani dyrektor Jolanta Dąbrowska, pani wicedyrektor Małgorzata Hejchman, Rada Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunkami panią Beata Starostą i panią Katarzyną Krajewską oraz uczniowie klasy VII b złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Koluszkach.

Uroczystość odbyła się z inicjatywy naszej szkoły oraz Stowarzyszenia „Historia Koluszek”.

foto


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

 „NAJCENNIEJSZYM I NAJTRWALSZYM PODARUNKIEM JAKI MOŻNA DAĆ DZIECKU – JEST WYKSZTAŁCENIE” smiley

W podziękowaniu za trud włożony w naszą edukację, za życzliwość, wyrozumiałość, uśmiech i siłę spokoju, Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów chciałby złożyć najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie nazywany również Dniem Nauczyciela to święto, które obchodzimy co roku 14 października. Upamiętnia rocznicę powstania pierwszego w naszym kraju ministerstwa oświaty, czyli Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Inicjatorem jej powstania był król Stanisław August Poniatowski. Święto oświaty i polskiego szkolnictwa wyższego zostało ustanowione w 1972 roku. Wówczas zgodnie z postanowieniami Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela nosiło nazwę Dnia Nauczyciela. Obecna nazwa - Dzień Edukacji Narodowej funkcjonuje od 1982 roku.

                                                                Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie

                                                               Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej nr1

                                                                      im. Tadeusza Kościuszki w  Koluszkach


KONKURS PLASTYCZNY  SU   -  ,,MÓJ WYCHOWAWCA’’

Dzień 14 października to święto Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty i osób, którym bliskie jest dobro polskiej szkoły i naszych dzieci.

 W tym dniu Samorząd Uczniowski wyłonił zwycięzców konkursu plastycznego ,,MÓJ WYCHOWAWCA’’. W konkursie udział wzięli uczniowie klas I-VII. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej, rozbudzenie wrażliwości i fantazji oraz wyobraźni twórczej.  Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac wykonanych dowolną techniką na kartonie A4. Przedstawiały one wychowawcę widzianego oczami dziecka – ucznia. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Beatą Starostą i p. Katarzyną Krajewską przy współpracy p. Pauliny Bryszewskiej i świetlicy szkolnej. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na tablicy Samorządu Uczniowskiego wraz z życzeniami dla nauczycieli z okazji ich święta. Ocenie podlegała technika, jakość i estetyka wykonania prac.

I miejsce – Arletta Mękarska 1b/ Marysia Zielińska 3a

II miejsce – Paulina Krakowiak 4a/Emilia Krasińska 3a

III miejsce – Michalina Kowalczyk 3c/ Mikołaj Kowalski 1a

Wyróżnienie – Małgorzata Golenia 7b/ Alan Maciejewski 5b/Agata Jędrzejewska 3c

                                                       foto                                                 GRATULACJE !!!


"SŁODKI TYDZIEŃ” 

Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

Od 9 do 13 października 2017roku  po raz kolejny w naszej szkole w ramach akcji charytatywnej odbył się ,,SŁODKI TYDZIEŃ”. Na przerwach przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego sprzedawali ciasta, galaretki, babeczki itp. przygotowane przez nauczycieli.

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej i nie tylko!

Po raz kolejny okazało się, że uczniowie chętni są do niesienia pomocy innym.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami p. Beatą Starostą i p. Katarzyną Krajewską dziękuje  nauczycielom, którzy przyłączyli się do akcji i wsparli działania samorządu,  rodzicom klasy II b,  którzy spontanicznie dołączyli się do nauczycieli  oraz  uczniom za szlachetną postawę.  W tym roku szkolnym zebrany dochód  zostanie przeznaczony na zakup szafek szkolnych dla uczniów naszej szkoły.

                                                                                                                    DZIĘKUJEMY!!!

 


WSPANIAŁE WAKACJE konkurs fotograficzny SU

04 października 2017 roku Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Beatą Starostą i  p. Katarzyną Krajewską był organizatorem konkursu fotograficznego ,, WSPANIAŁE WAKACJE”. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią, wiary we własne możliwości  oraz podzielenia się z innymi wspaniałymi wakacyjnymi wspomnieniami.  Konkurs skierowany był do uczniów klas I – VII i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło dużo ciekawych zdjęć, przedstawiających piękno i urok miejsc wypoczynkowych. Wszystkie zgłoszone zdjęcia były zaprezentowane na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu udział wzięli uczniowie klasy 7b,7c, 6a, 5b, 3a,3b,2b,1b oraz nauczyciele i przedstawiciele samorządu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Końcowe wyniki konkursu

I miejsce – Natalia Stokwisz 7c

II miejsce – Alan Maciejewski 5b/Julia Suligorska 2a

III miejsce – Aleksandra Świderek 7a

Wyróżnienie – Paulina Krakowiak 4a/Jakub Krakowiak 2b

                                                                                                       GRATULACJE !!!

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837

Galeria zdjęć