Nawigacja

skład samorządu

Samorząd Szkolny

skład samorządu

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr1
w Koluszkach

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Karolina Kubat kl. 8 c– przewodnicząca

Kinga Kodłubańska  kl. 8 a - zastępca przewodniczącej

 

                 RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 •  Paulina Kubat klasa 5 c

 • Zuzanna Marczyk klasa 5 d

 • Maja Gradowska klasa 5 b

 • Julita Skorzycka - klasa 3 a gimnazjalna

 • Martyna Rządkowska - klasa 3 c gimnazjalna

 • Julita Freliga - klasa 3 d gimnazjalna

 • Igor Cecherz - klasa 3 b gimnazjalna
                                                                                                                                               

                  Poczet Sztandarowy

 1. Małgorzata Golenia kl. 8 b / Dominika Kucharska kl.8 a
 2. Natalia Stokwisz kl. 8 c / Marta Modrzewska kl. 8 d
 3. Damian Suligorski kl. 8 a / Jakub Płuciennik kl. 8 d                                         

 

                                                                                                     Opiekun samorządu:  Beata Starosta


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.


 Zadania Samorządu Uczniowskiego

 • zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest zaangażowanie społeczności uczniowskiej do uczestniczenia w życiu szkoły.

 •  na początku roku  szkolnego uczniowie wspólnie z opiekunem samorządu opracowują plan pracy na rok szkolny, rozpisując zadania na poszczególne miesiące.

 • samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego

 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;

 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;

 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;

 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;

 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;

 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;

 • pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, balach  noworocznych i dyskotekach.)

 


Konkursy szkolne


 


WOŚP W JEDYNCE - POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE !

Każdego roku w styczniu społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach aktywnie włącza się w  ogólnopolską akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły z entuzjazmem i ogromnym zaangażowaniem  zbierają fundusze na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. Koordynatorami akcji na terenie naszej szkoły są: pani dyrektor Jolanta Dąbrowska, panie wicedyrektor Małgorzata Hejchman i Danuta Pecyna, pani Beata Starosta – nauczyciel wychowania fizycznego i pani Katarzyna Krajewska – pedagog szkolny.

Od 7 stycznia graliśmy dla dzieci małych i bez focha!, na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

W dniach 07.01 – 11. 01. 2019 r. w naszej szkole trwał „Słodki Tydzień” w trakcie którego sprzedawano ciasta, desery i inne smakołyki przygotowane przez uczniów i rodziców. Na parterze szkolnym znajdowało się także stoisko z atrakcyjnymi fantami, które można było zakupić, aby wspomóc WOŚP.

We wtorek, 8 stycznia, w sali gimnastycznej odbył się ‘Turniej Sportowy”, niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników. Przygotowano wiele ciekawych konkurencji (np. bieg na czas, strzały na bramkę, rzuty do celu), w których można było rywalizować z innymi uczniami i z własną słabością. Koszt udziału w jednej konkurencji wynosił 1 zł. Można było sprawdzić swoje możliwości w różnorodnych konkurencjach sportowych przygotowanych przez panią Beatę Starostę, panią Katarzynę Krajewską. Uczniowie rywalizowali ze sobą w atmosferze dobrej zabawy, ale najważniejszy był cel – zebranie środków na doposażenie szpitali dziecięcych w specjalistyczny sprzęt medyczny. Startujący mogli liczyć na gorący doping, doceniano nie tylko najlepsze rezultaty, ważne było podjęcie wyzwania, odwaga i wytrwałość.

Długie kolejki ustawiały się przed stoiskiem, w którym można było wylosować pluszowe zabawki, wcześniej ofiarowane na ten cel przez uczniów. Losowaniu towarzyszyło sporo emocji, uczniowie z uśmiechem prezentowali nowo nabyte pluszaki.

W organizacji całej akcji charytatywnej, oprócz członków Samorządu Uczniowskiego, wzięła udział liczna grupa uczniów uczęszczających na zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz uczennice klasy VIII b pod przewodnictwem koordynatorów: pani Beaty Starosty i pani Katarzyny Krajewskiej.

Zebrana suma z całej akcji charytatywnej  wyniosła - 6 000 złoty i 47groszy.

Szkolna akcja ponownie pokazała, że nadal chcemy i potrafimy współczuć, rozumieć i aktywnie pomagać. Wyrazy uznania należą się wszystkim uczniom, którzy aktywnie włączyli się w organizację akcji, ofiarowali wiele pięknych maskotek, dzielnie startowali w turnieju i zasilali konto WOŚP, często z własnych oszczędności.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do rodziców naszych uczniów, którzy wsparli naszą akcję. Pieczone przez nich przepyszne ciasta oraz podarowane fanty na loterię cieszyły się wielkim powodzeniem i „rozchodziły się” w mgnieniu oka.

DZIĘKUJEMY !!!


ŚWIĄTECZNY KONKURS SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W grudniu został rozstrzygnięty  konkurs bożonarodzeniowy ,,Sala jak ta lala” dla klas III oddziałów gimnazjalnych. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia,  rozwijanie aktywności artystycznej  młodzieży, poszerzanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, propagowanie twórczych inicjatyw i umiejętności pracy w grupie, inspirowanie do samodzielnego wykonywania ozdób świątecznych.

W tym czasie sale lekcyjne zamieniły się w świąteczne arcydzieła sztuki. Pomysłów na ciekawy wystrój sal naszym gimnazjalistom nie brakowało. Każda sala była wyjątkowa i pomagała wczuć się w świąteczny klimat. Były przepięknie ubrane choinki, przystrojone okna, własnoręcznie wykonane bombki i ozdoby świąteczne, a nawet kominek z mikołajkowymi skarpetami na prezenty. W całej szkole roznosił się świąteczny aromat cynamonu, pomarańczy i piernika. Uczniowie z wychowawcami zadbali również o magiczny nastrój. Przystrajając sale lekcyjne wkroczyliśmy jakby w lepszy, prawie czarodziejski świat Bożego Narodzenia.

Jury w składzie: pani dyrektor Jolanta Dąbrowska, pan Piotr Łyszkowicz – nauczyciel plastyki oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Karolina Kubat i Kinga Kodłubańska oceniając dekoracje brało pod uwagę następujące kryteria: ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy własnej, estetykę dekoracji oraz jej oryginalność.

Największe wrażenie na komisji konkursowej zrobiła dekoracja sali, w której uczy się klasa III b gimnazjum - wychowawca pani Małgorzata Drabik.

II miejsce – III c (wych. Mariusz Małachowski)

III miejsce – III d ( wych. Aneta Olejniczak)

IV miejsce – III a ( wych. Piotr Zendeł)

Zwycięzcom gratulujemy kreatywności, smaku i umiejętności plastycznych.

Organizatorem szkolnego konkursu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Beatą Starostą.


Kompozycja bożonarodzeniowa

Boże Narodzenie  – najważniejsze i najuroczyściej obchodzone, obok Wielkanocy, święto religijne w Polsce. Jego tradycje ukształtowały się na przestrzeni wieków. Obecnie Boże Narodzenie ma charakter święta rodzinnego i najczęściej jest obchodzone w gronie najbliższych.

Jak co roku Samorząd Uczniowski z opiekunem panią Beatą Starostą  oraz pan Bogusław Bukowski i  Świetlica Szkolna zorganizowali konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Wychowankowie w tym roku mięli za zadanie stworzyć kompozycję bożonarodzeniową wykonaną dowolną techniką, z wybranego przez siebie materiału. Prace miały  mieć formę przestrzenną. Celem konkursu jest popularyzowanie magii Świąt Bożego Narodzenia. W konkursie oceniano oryginalność i pomysłowość wykonanej pracy, estetykę wykonania oraz wkład, jaki włożyli uczniowie w przygotowanie najpiękniejszej kompozycji. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym  powodzeniem, czego potwierdzeniem jest dostarczenie do organizatorów aż 36 pięknych prac - kompozycji. Komisją konkursową była społeczność uczniowska naszej szkoły, nauczyciele i rodzice. Każdy mógł oddać tylko jeden głos na wybraną ozdobę.

Dnia 18  grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Wyniki konkursu ukształtowały się następująco:

I miejsce – Tymoteusz Feliga 2 c

II  miejsce – Marcel Janeczek 2 c

III miejsce – Alan Maciejewski 6 b

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.


Współczesny Święty Mikołaj

Mikołaju, Mikołaju…

Dziadzio Mikołaj lasem wędruje w okna zagląda i nasłuchuje

Gwiazdką w okna świeci – gdzie są grzeczne dzieci???

O każdym grzecznym dziecku pamięta stary dziadunio, Mikołaj Święty.

Co za radość będzie, gdy do nas przybędzie…

Zbliża się czas, na który czekają wszystkie dzieci -  Święta Bożego Narodzenia. To czas prezentów rozdawanych  przez tajemniczego starszego pana, który  ma siwą, długą brodę. Jest ubrany na czerwono. Ze sobą zawsze nosi duży worek prezentów. Ma pogodną twarz - zawsze się śmieje. Dzieci go uwielbiają. Niezauważenie przychodzi do naszych domów co roku. Jest postacią magiczną i tajemniczą. Zarówno dzieci jak i dorośli oczekują jego wizyty  z ogromną radością.

Dzieci prześcigają się w pomysłach jak wygląda, którędy wchodzi do naszych domów, czy jest współczesny czy może starodawny, czy w tym roku ma brodę czy też nie, czy przyjedzie samochodem czy tradycyjnie  saniami, czy był na wakacjach, czy pracował cały rok.

 Aby urzeczywistnić wszystkie pomysły naszych pociech Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs plastyczny Współczesny Święty Mikołaj. Celem konkursu było popularyzowanie postaci świętego Mikołaja. Uczniowie mieli do wykonania pracę plastyczną dowolną techniką na kartonie A4. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wpłynęło ponad 30 prac. Konkurs rozstrzygnięty został 7 grudnia 2018 roku.

Wyniki konkursu:   

Im – Joanna Senderecka 4 b/Oliwia Smejda 2c

II m – Kacper Kunka 6 b/Bartosz Kunka 4 b

III m – Hanna Grzelak 2 a/Gabriela Dymowicz 2c/Karolina Sobocińska 5 c

Wszystkie  prace były tak różne, piękne i zaskakujące, że komisja konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników drobnym słodkim upominkiem.

Organizatorzy konkursu pani Beata Starost, pani Katarzyna Krajewska i Rada Samorządu Uczniowski dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.


Mikołajki - Dzień Czapki Mikołaja

W czwartek w naszej szkole odbyły się Mikołajki zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. 6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Chociaż za oknem brak śniegu świąteczny nastrój gościł w naszej szkole już od pierwszej godziny lekcyjnej. Od samego rana z każdej strony kręciły się po korytarzach dzieci  w pięknych mikołajkowych czapkach.

 

Dzień Czapki Świętego Mikołaja cieszył się dużą popularnością. Do wspólnej zabawy, której towarzyszyło dużo uśmiechu, udało nam się zachęcić wielu uczniów i nauczycieli, którzy w tym dniu paradowali po szkole w czerwonych czapkach. Każdy uczeń , który wziął udział w naszej akcji, był w tym dniu zwolniony z odpowiadania na lekcji i pisania niezapowiedzianych kartkówek. 

– To był fajny, ciekawy dzień… – Długo będę go pamiętać… – Lubię mikołajki… – to słowa dzieci, wspominających 6 grudnia. A co najważniejsze – Mikołajki rozpoczynają czas oczekiwania na najmilsze święta w roku - Święta Bożego Narodzenia.

Organizatorzy Mikołajek – Rada Samorządu Uczniowskiego z opiekunem panią Beatą Starostą dziękuje wszystkim za wspólną zabawę w miłej atmosferze.

 


25 Listopad – ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Ma błyszczące oczka
i brązowy nosek
przy nim nigdy nie ma
nieprzespanych nocek!
Pluszowy miś,
pluszowy miś
kocha dzieci nie od dziś!

MIŚ – mała, niepozorna, a czasami zapomniana maskotka, znaleziona po latach, dla nas wszystkich jest cudownym wspomnieniem nie tylko z dzieciństwa, ale również jest symbolem ciepła, bezpieczeństwa, troski i spokoju. Pluszowy miś to chyba jedna z najbardziej kochanych zabawek na świecie. Doczekała się nawet swojego święta. Do misia można się przytulić, można go pogłaskać, a nawet można z nim porozmawiać – chociaż możliwe, że nie odpowie.

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic.

Na pewno każdy z nas  ma swojego ulubionego Pluszowego Misia.

Aby te uczucia, które wywołuje w nas pluszowy miś, częściej towarzyszyły nam w życiu i w szkole, żebyśmy potrafili żywić je do siebie wzajemnie – Rada  Samorządu Uczniowskiego z opiekunem panią Beatą Starostą zorganizowała w  naszej szkole DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.  Zgodnie z wieloletnią tradycją w tym dniu wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy przyszli do szkoły/pracy ze swoim ulubionym pluszowym przyjacielem. Ulubiona maskotka w tym dniu w szczególny sposób chroniła wszystkich przed niechcianymi zdarzeniami. Dzień był pełen radości, uśmiechu, wspólnej zabawy i możliwości przytulania swojego misia.

Pluszowy Miś stał się  również symbolem pomocy, dzięki różnym akcjom charytatywnym: ,,Podaruj Misia” (TVN), ,,Miś”(akcja na rzecz dzieci z biednych rodzin), czy Fundacja Burego Misia na rzecz niepełnosprawnych.

 


MÓJ PRZYJACIEL MIŚ - konkurs fotograficzny

Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku. Każdy posiada własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku. Wiele razy pewnie był dla Was kumplem do zabawy, towarzyszem w podróży, przyjacielem, któremu można wszystko powiedzieć, antidotum na nocne koszmary.

Na pewno każdy z nas  ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy zamieszkujący w dziecinnym pokoju. Może to być zupełnie malutki Misio, którego nosimy „na szczęście” lub, który towarzyszy nam w życiu codziennym.
Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyjątkowy i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową zabawką.  

23 listopada został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny ,,MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”.

Organizatorem konkursu była Rada Samorząd Uczniowski z opiekunem panią Beatą Starostą przy współpracy pani Katarzyny Krajewskiej.

 Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Wpłynęło dużo ciekawych zdjęć, przedstawiających ulubieńca dzieci i dorosłych w różnych sytuacjach życiowych.

 Wyniki końcowe konkursu:

I miejsce – Gabrysia Dymowicz 2 c

II miejsce – Martyna Mrozińska 4 b

III miejsce – Maciej Kaczorowski 4 c / Miłosz Kotkowski 8 d

Wyróżnienie – Krzysztof Sobociński 2 c / Ola Chromińska 5 b / Ada Banaszczak 1 a

Dziękujemy wszystkim  uczestnikom za udział w konkursie.


„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem
 jaki można dać dziecku – jest wykształcenie.
Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest
w stanie nas pozbawić”  

 

W Dniu Edukacji Narodowej dziękujemy
za
trud włożony w naszą edukację,
życzliwość, uśmiech
i siłę spokoju.

 

                                                                             Społeczność Uczniowska

                                                                          Szkoły Podstawowej nr 1

                                                              im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach


"Wychowawca na wesoło"

 

Dzień 14 października to święto Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty i osób, którym bliskie jest dobro polskiej szkoły i naszych dzieci.

 W dniu 15 października Samorząd Uczniowski wyłonił zwycięzców konkursu plastycznego ,,WYCHOWAWCA na WESOŁO”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas I-VIII oraz III gimnazjum. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej, rozbudzenie wrażliwości i fantazji oraz wyobraźni twórczej. Na konkurs wpłynęły prace wykonanych dowolną techniką w formacie A4. Przedstawiały one wychowawcę widzianego oczami dziecka – ucznia z przymrużeniem oka. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Beatą Starostą . Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na tablicy wraz z życzeniami dla nauczycieli z okazji ich święta.
Ocenie podlegała technika, jakość i estetyka wykonania prac.

I miejsce – Tymoteusz Feliga 2 c/ Wiktor Janowski 2 a
II miejsce – Oliwia Olejnik 5 d/Milena Szymańska 2 c
III miejsce – Jagoda Sadowska 1 c/ Julia Wiosna 6 a

Wyróżnienie – Magdalena Plintara 4 a/Oliwia Rzycka 6 a/Oliwia Smejda 2 c/Wioletta Szymczyk 2 c/Jakub Krakowiak 3 b/ Alicja Szymańska 6 b/ Iwo Szymański 3 b.

                                                                                                       GRATULACJE !!!

 


POLSKA MISTRZEM ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn – międzynarodowy turniej siatkarski, mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej na świecie. Rozgrywany cyklicznie od 1949 roku i organizowany pod egidą FIVB.

W Turynie Polska obroniła złoty medal mistrzostw świata siatkarzy. Podobnie jak przed czterema laty w Katowicach, pokonała w finale Brazylię.

Złoci medaliści z Bułgarii i Włoch 2018 roku to: Bartosz Kurek – MVP mistrzostw, Piotr Nowakowski – najlepszy środkowy, Michał Kubiak – najlepszy przyjmujący, Paweł Zatorski – najlepszy libero,  Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Fabian Drzyzga, Jakub Kochanowski, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Damian Schulc, Bartosz Kwolek, Damian Wojtaszek.

 Trener -  Vital Heynen.

 

W naszej szkole  odbyło się wielkie siatkarskie święto. Uczniowie i nauczyciele włączyli się w akcję Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Beaty Starosty i przyszli do szkoły ubrani w barwy narodowe. Były biało – czerwone koszulki, trąbki, szaliki  kibica i śpiewy. Wszyscy się cieszyli i rozmawiali o wielkim sukcesie naszej reprezentacji. Dzień upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze.  

Podziękowania dla naszych uczniów i nauczycieli, którzy przyłączyli się do wspólnej zabawy.

 

Trochę historii
Polscy siatkarze zadebiutowali w mistrzostwach świata już w pierwszej edycji – w 1949 w Pradze (w swym inauguracyjnym meczu pokonali 3:0 Holandię). W 1974 w Meksyku po raz pierwszy wywalczyli złoty medal (wygrali wszystkie spotkania). Był to zarazem pierwszy medal zdobyty przez jakąkolwiek drużynową reprezentację biało-czerwonych w mistrzostwach świata. Kolejny medal – tym razem srebrny – Polacy wywieźli z Japonii w 2006. Trzeci medal, a drugi złoty "biało-czerwoni" wywalczyli w 2014 na własnych parkietach. Po raz trzeci złoty medal zdobyli w 2018. Polska uczestniczyła w 17 z 19 turniejów mistrzowskich (stan po MŚ 2018) - nie zakwalifikowała się jedynie do mistrzostw w 1990 i w 1994.


WAKACYJNA PODRÓŻ – konkurs fotograficzny SU

Kto na loty ma ochotę, niechaj leci samolotem
lub rakietą gna w przestworza. podziwiając z góry morza!
Kogo zaś pływanie nęci, niech wskakuje na okręcik,
na żaglówkę, łódź lub deskę, albo pruje fale pieskiem!
A kto woli być na lądzie, niech w dal jedzie na wielbłądzie,
gna pociągiem, trolejbusem, samochodem, autobusem,
lecz najmilej, mówiąc szczerze, jechać w podróż na rowerze!

Na wakacjach nie rozstajemy się z aparatem fotograficznym, a już na pewno z komórką, za pomocą której też robimy zdjęcia.

    We wrześniu br. Samorząd Uczniowski z opiekunem Beatą Starostą zaprosił uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym pt. „WAKACYJNA PODRÓŻ”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci podróżami i aktywnym wypoczynkiem, rozwijanie zainteresowań fotografią, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości,  podzielenia się z innymi wspaniałymi wakacyjnymi wspomnieniami oraz  pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie fotografii . Konkurs skierowany był do uczniów klas I – VIII i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło wiele ciekawych zdjęć, przedstawiających piękno i urok miejsc wypoczynkowych. Uczestnicy konkursu na swoich kadrach  przedstawili swoją wizję podróży wakacyjnej. Pokrywa się ona z cytowanym powyżej utworem Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Letnie podróże”.

 Wszystkie zgłoszone zdjęcia były zaprezentowane na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Końcowe wyniki konkursu

I miejsce – Anna Sochańska 6 b / Wojciech Klimczak 2 c

II miejsce –  Tymoteusz Feliga 2 c / Maciej Kaczorowski 4 c

III miejsce – Milena Szymańska 2 c / Alicja Szymańska 6 b

Wyróżnienie – Oliwia Smejda 2 c / Sylwia Malecha

                                                                                                       GRATULACJE !!!                                                                                     


MAMY NOWY ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły w czerwcu odbyły się wybory nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego. 18 czerwca  miała miejsce jednodniowa kampania wyborcza. Wszyscy kandydaci, na plakatach wyborczych, prezentowali swoje postulaty.  Dzięki tym działaniom, każdy uczeń nie miał wątpliwości, na kogo oddać swój głos.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

przewodnicząca- Karolina Kubat  klasa 7 c

zastępca – Kinga Kodłubańska  klasa 7 a

Rada Samorządu Uczniowskiego

Paulina Kubat  klasa 4 c

Zuzanna Marczyk  klasa 4 d

Maja Gradowska  klasa 4 b

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY!


Podziękowanie dla Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego składają  serdeczne podziękowania wszystkim członkom Samorządu Uczniowskiego, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnieśli wiele dobra w życie szkolne.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za miłą współpracę, za uśmiech, życzliwość. Szczególne podziękowania kierujemy do Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Karoliny Kubat, która swoim uśmiechem, pracowitością i wyjątkowym zaangażowaniem zasłużyła na największe uznanie!

  Drodzy uczniowie nabierzcie sił podczas wakacji, abyście mogli z jeszcze większym zaangażowaniem działać w Samorządzie Uczniowskim w przyszłym roku szkolnym.       Udanych wakacji!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Beata Starosta, Katarzyna Krajewska

 


MÓJ PUPIL – konkurs fotograficzny Samorządu Uczniowskiego

Człowiek byłby na pewno bardzo nieszczęśliwy, gdyby nie towarzyszyły mu zwierzęta! To nasi „bracia mniejsi”. Pomagają nam w pracy, zabawiają nas swoimi figlami. Gdy jesteśmy smutni, domowi pupile przychodzą się połasić i pocieszają nas. Wiele zwierząt jest przyjaciółmi człowieka.

12 czerwca został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny ,,Mój Pupil” dla klas I - VII. Organizatorem konkursu była pani Beata Starosta, pani Katarzyna Krajewska wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży szkolnej, ale również wśród nauczycieli. Zgromadzone zdjęcia kochanych pupili można było podziwiać na tablicy Samorządu Uczniowskiego. Pupile naszych uczniów prezentowały się dumnie. Wśród nich znalazły się ,,... i łaciate i skrzydlate, te co skaczą i latają …” do oglądania i  podziwiania zapraszały.

Wyniki końcowe

I miejsce – Natalia Feldt 2 b / Aleksandra Chromińska 4 b

II miejsce – Agnieszka Drabik 2 a / Lena Supera 2 a

III miejsce – Tymoteusz Feliga 1 c / Fabian Kut 6 a

Wyróżnienie – Milena Szymańska 1 a / Alicja Szymańska 5 b / Klaudia Jeske 5 b /    

                       Julia Suligorska 2 a / Maja Malinowska 2 a / Ziemowit Dygasiński 1 c/   

                      Wioletta Szymczyk 1 c.

 

Wszystkie zgłoszone zdjęcia były zaprezentowane na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

                                                                                                     Gratulujemy !!!


„DLA MOJEJ MAMY” - KONKURS PLASTYCZNY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Droga Mamo powiem krótko, jak mnie Babcia nauczyła. Chcę byś sto lat Mamo żyła i bym z Tobą zawsze była.
Dałaś mi ciepło i serce, ocierałaś moje łzy. Jesteś dla mnie całym światem, nikt nie ma Mamy takiej  jak Ty.
Aby uczcić święto Twoje, biegnę dziś po kwiaty moje. Chcę za wszystko podziękować i Cię Mamo wycałować.

Jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt na świecie – 26 maja obchodzone jest jednak tylko w Polsce, w innych krajach jest to najczęściej pierwsza lub druga niedziela maja.

To święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości. Cel obchodów jest oczywisty – wyrażenie wdzięczności za trud włożony w wychowanie oraz okazanie im niezmierzonych pokładów miłości i serdeczności.

Oprócz serdecznych życzeń najpopularniejszymi prezentami dla mam są kwiaty, laurki i słodycze.

30 maja został rozstrzygnięty konkurs plastyczny  ,,DLA MOJEJ MAMY”.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas I – VI naszej szkoły. Wszystkie prace były zaprezentowane na tablicy Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu udział wzięli uczniowie naszej szkoły.

I miejsce – Tymoteusz Feliga 1 c

II miejsce – Anna Sobocińska 3 a

III miejsce – Wojciech Klimczak 1 c

wyróżnienie – Anna Sochańska 5 b; Julia Wiosna 5 a; Kamil Jatczak 5 a;

                      Mateusz Solarek 4 b

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni słodkim upominkiem. Organizatorem konkursu była Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunkami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską.


ŚWIAT, KTÓRY NAS OTACZA – konkurs fotograficzny Samorządu Uczniowskiego.

Jaki jest otaczający nas świat? Przede wszystkim bardzo kontrastowy,  jest piękny i uroczy, potrafi zachwycić różnorodnością krajobrazów. Piękno to cały otaczający nas świat. To coś, na widok czego czujemy podziw i wzruszenie. Może to być widok strumyka w górach, tęcza po deszczu lub nawet uśmiech na twarzy dziecka. Wszystko zależy od chwili i nastroju. Podoba nam się zachód słońca nad morzem i widok fal rozbijających się o jego brzeg. Robi na nas wrażenie potęga górskich szczytów i urok Parków Narodowych

Warto sobie uświadomić, że na otaczający nas świat ma wpływ każdy z nas. I nie trzeba być słynnym artystą, żeby stworzyć to co ludzie uważają za piękne. Każdy z nas może mieć w tym swój udział – nie tylko tworząc - również nie pozwalając niszczyć. Dużą rolę gra też miłość i szacunek do drugiego człowieka. To od nas zależy jak będzie wyglądał świat, który nas otacza. Gdy mamy wokół nas ludzi bliskich naszemu sercu, świat nabiera barw :).

Na początku maja 2018 roku   rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny ,,Świat, który nas otacza” zorganizowany przez panią Beatę Starostę, panią Katarzynę Krajewską oraz Radę Samorządu Uczniowskiego..

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią, pięknem otaczającego nas świata oraz wiary we własne możliwości.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Wpłynęło dużo ciekawych zdjęć. W konkursie udział wzięli uczniowie klas I – VII naszej szkoły. Wszystkie prace były zaprezentowane na tablicy Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu udział wzięli uczniowie naszej szkoły.

 Wyniki końcowe konkursu:

I miejsce – Anna Sochańska klasa 5b

II miejsce – Amalia Kobierzycka klasa 4a

III miejsce – Karolina Sobocińska klasa 4c

Wyróżnienie – Aleksandra Świderek 7a, Karina Kobierzycka 4a, Maja Bajer 6a,

                        Alan Maciejewski 5b

Dziękujemy wszystkim  uczestnikom za udział w konkursie.


Święto Konstytucji 3 Maja

 Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponowne jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce. Zastąpione zostało obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono Święto Konstytucji 3 maja.

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim.  Regulowała prawo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii – pozostawiła ustrój stanowy, zmniejszyła rolę senatu, zniosła liberum veta, wzmocniła władzę wykonawczą, rozszerzyła prawa mieszczan, zapewniła chłopom ,,opiekę prawną i rządu”. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Zdaniem dwóch współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać (straciła znaczenie) 24 lipca 1792 roku przez interwencję rosyjską i konfederację targowicką. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

W czwartek 26 kwietnia przedstawiciele społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach wraz z opiekunami złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki - patrona naszej szkoły i nieskazitelnego symbolu polskości.


Pogody, słońca, radości,
W niedzielę dużo gości,
W poniedziałek dużo wody,
to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych,
Świąt wesołych oraz zdrowych!

Wielkanoc, jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim upamiętniające śmierć krzyżową i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Polskie tradycje obchodzenia świąt Wielkiej Nocy charakteryzują się dużą różnorodnością i bogactwem w zależności od regionu. Te wiosenne święta są bardzo radosne i rodzinne. Przygotowania do świąt angażują wszystkich domowników i chociaż są pracochłonne to wszyscy się dobrze bawią.

 Samorząd Uczniowski z opiekunami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską oraz pan Bogusław Bukowski  zorganizowali  konkurs plastyczny ,,KOMPOZYCJA WIELKANOCNA” dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Wychowankowie mieli za zadanie stworzyć kompozycję wielkanocną wykonaną dowolną techniką, z wybranego przez siebie materiału. Prace miały mieć formę przestrzenną. Celem konkursu jest popularyzowanie Świąt Wielkanocnych. W konkursie oceniano oryginalność i pomysłowość wykonanej pracy, estetykę wykonania oraz wkład, jaki włożyli uczniowie w przygotowanie swojej pracy konkursowej. Do organizatorów wpłynęło aż 12 pięknych prac.

W poniedziałek 26 marca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Wyniki  ukształtowały się następująco:

I miejsce – Tymek Feliga klasa 1 c
                  Adam Tosik klasa 3 b
II miejsce – Damian Tosik klasa 4 c 
                     Paulina Kubat klasa 4 c 

III miejsce –  Gabriela Marczyk klasa 1 a 
                     Wojciech Klimczak klasa 1 c

Wyróżnienie – Agata Jędrzejewska 3c / Filip Garbarski 6a /Karol Kaźmierczk 4c/ Emilia Krasińska 3a
/Bartosz Kunka IIIb /Kacper Kunka 5b                   


,,Baśnie, bajki, bajeczki” – konkurs samorządu uczniowskiego

27 marca 2018 roku   rozstrzygnięty został konkurs   plastyczny ,, Baśnie, Bajki, Bajeczki” zorganizowany przez panią Beatę Starostę, panią Katarzynę Krajewską oraz Radę Samorządu Uczniowskiego.

W konkursie udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Prace były wykonane dowolną techniką na kartonie A4 i  przedstawiały ulubioną baśń, bajkę czy bajeczkę. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań tematem baśni i  bajek; kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej; rozbudzenie wrażliwości i fantazji oraz wyobraźni twórczej. Skierowanie uwagi dzieci na ponad czasowy przekaz wartości zawartych w baśniach i bajkach.. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac, które zostały zaprezentowane na tablicy Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu brali udział uczniowie naszej szkoły oraz Samorząd Uczniowski. Komisja konkursowa  wyłoniła zwycięzców. Ocenie podlegała technika, jakość i estetyka wykonania prac.

I miejsce – Joanna Senderecka  3 b
                    Krzysztof Przybysz 1 b
II miejsce – Alicja Bankowska 3 c
III miejsce – Karina Rzesiewska 1 c
                       Krzysztof Sobociński 1 c
                     Maria Ciechowicz 4 c
Wyróżnienie – Gabriela Dymowicz 1 c
                          Jakub Krakowiak 2 b
                          Karolina Sobocińska 4 c
                           Oliwia Smejda 1 c

Organizatorzy  konkurs dziękuje wszystkim  uczestnikom za liczny i aktywny udział.


 

Dziękujemy za Wsparcie dla Kuby!!!

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!!!

Nasza szkoła w dniach 5-7 marca 2018 roku włączyła się w akcję charytatywną na rzecz Kuby Gołębiewskiego zmagającego się z chorobą nowotworową. W tych dniach została przeprowadzona zbiórka pieniężna do puszek oraz można było zakupić smakołyki przygotowane przez rodziców, uczniów i nauczycieli. Zebrane pieniądze w wysokości 6 224 złote, to DAR SERCA dla Kuby od NAS WSZYSTKICH.
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE I WSPARCIE!!!
Organizatorzy: Beata Starosta, Katarzyna Krajewska, Emilia Felkiewicz


,,Jubileuszowy Mam Talent”

 

 Od 10  lat Samorząd Uczniowski proponuje naszym uczniom  możliwości pokazania swoich talentów  poprzez organizację konkursu  ,,MAM TALENT”. Od samego początku istnienia konkursu  organizatorem  jest pani Beata Starosta i  pani Katarzyna Krajewska przy współpracy Samorządu Uczniowskiego, rodziców  i wychowawców  klas.

Od 2008 roku konkurs na trwałe wpisał się do szkolnej  tradycji i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej.

Celem konkursu jest  integracja środowiska uczniowskiego; kształtowanie wyrażania własnych emocji; prezentacja umiejętności wokalnych, artystycznych, tanecznych, sportowych, baletowych, recytatorskich, manualnych itp.; kształtowanie pozytywnego nastawienia do innych poprzez zabawową formę rywalizacji; rozwijanie zdolności do właściwych, szybkich reakcji na określone bodźce i sytuacje; wdrażanie zasady ,,fair play” w innych dziedzinach życia.

W przeciągu tych dziesięciu lat konkurs przechodził wiele zmian.  Spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem uczniów, gdyż  do udziału w popisach  mogli zgłaszać się wszyscy, którzy chcieli pochwalić się swoim talentem i pasją. Dlatego  też występy finałowe poprzedzone są zawsze eliminacjami, które nie zawsze idą  po myśli uczniów ( gorszy dzień, niedziałający sprzęt, paraliżujący stres, niedyspozycja uczestnika itp ). Pomysłowość uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Czegóż to nie można było zobaczyć i usłyszeć podczas występów przez te 10 lat!

Dlatego konkurs został podzielony na różne kategorie, tak aby można było docenić wszystkie talenty naszych uczniów.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 45  uczestników , zostały  więc  przeprowadzone wstępne eliminacje, które odbyły się w poniedziałek 5 marca 2018 roku .

 

W środę 14 marca 2018roku odbyła się 10 – jubileuszowa edycja konkursu  MAM TALENT  dla uczniów klas I – IV. Wzięło w nim udział 18 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne, sportowe, artystyczne, a nawet akrobatyczne oraz

gry na instrumentach – flet, saksofon, akordeon.

Konkurs prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego . Nad oprawą muzyczną  czuwali  uczniowie oddziałów  gimnazjalnych Szkoły Podstawowej  nr 1- Miłosz Kłopski

 i Jakub Płacheta. Przepiękną dekorację wykonał nauczyciel plastyki pan Piotr Łyszkowicz.

 

Uczestnicy oceniani byli przez komisję w składzie : Karolina Kubat – przewodnicząca SU, Natalia Stokwisz - członek SU, Katarzyna Jeżyna – członek SU oraz przedstawiciele klasy

 VI a – Martyna Smejda i Amelia Kazimierczak. Osobami wspomagającymi pracę komisji były:  pani wicedyrektor Małgorzata Hejchman i pani wicedyrektor Danuta Pecyna.

 Rewelacyjna publiczność tj. nasi uczniowie i nauczyciele reagowała żywiołowo. Dopingowali, oklaskiwali i wspierali, jak tylko mogli wykonawców, doceniając ich odwagę i talent.

Jury miało ogromny problem z wybraniem  najlepszych uczestników naszego szkolnego show.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria - Wokal

I miejsce –  Aleksandra Drabik klasa II a

 

II miejsce – Emilia Fibich klasa IV c

 

III miejsce – Julia Jaworska klasa IV b

 

Wyróżnienie – Julia Suligorska/ Aleksandra Cieślak klasa II a

 

Kategoria – Taniec

 

I miejsce –  Zuzanna Marczyk klasa IV d

 

II miejsce –  Hanna Grzelak/Maja Tomczyk klasa I a

 

III miejsce – Zuzanna Klimczak klasa III a

 

Wyróżnienie – Oliwia Kowalczyk klasa IV c

 

Kategoria – Artystyczne

 

I miejsce –  Karina Kobierzycka klasa IV a

 

II miejsce –  Amelia Kobierzycka klasa IV a

 

III miejsce –  Mateusz Solarek klasa IV b

 

Wyróżnienie –  Paulina Kubat klasa IV c

 

Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze, publiczność i występujący świetnie się bawili. Czekamy na powtórkę  i ujawnienie nowych, ciekawych talentów w przyszłym roku.

Organizator konkursu  dziękuje wszystkim uczestnikom za liczny i aktywny udział oraz uczniom  z Gimnazjum za pomoc i wsparcie. Dziękujemy również Radzie Rodziców za pomoc w zakupie nagród dla naszych wspaniałych uczestników. Każdy występujący został nagrodzony słodkim upominkiem, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczone przez panią wicedyrektor Małgorzatę Hejchman.

DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!                                                                    

 


Zimowy konkurs fotograficzny samorządu uczniowskiego

  Zima to pora roku, która charakteryzuje się opadami śniegu, mrozem i innymi zjawiskami pogodowymi. Jest ona porą lepienia bałwana, jazdy na sankach, nartach, łyżwach czy snowboardzie. To czas pięknych krajobrazów. Wnikliwie przyglądając się uśpionej przyrodzie zauważymy niemalże bajkowy krajobraz. Powinniśmy zwrócić uwagę na niesamowite, subtelne piękno, którego możemy doświadczać o każdej porze krótkiego, zimowego dnia.

12 lutego Rada Samorząd Uczniowski z opiekunami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską ogłosiła konkurs fotograficzny ,,Zimowe Szaleństwo”.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią oraz wiary we własne możliwości.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Wpłynęło dużo ciekawych zdjęć, przedstawiających zimowe szaleństwo.

 Wyniki końcowe konkursu:

I miejsce – Klaudia Jeske klasa V b

II miejsce – Alicja Bankowska  klasa III c

III miejsce – Karolina Kubat klasa VII c

Wyróżnienie: Amelia Kobierzycka/ Karina  Kobierzycka klasa I V a

                          Sylwia Malecha klasa II a

Wszystkie zgłoszone zdjęcia były zaprezentowane na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.


 

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka,
z jakiej okazji ta walentynka,
to przecież dzisiaj jest czternastego,
święto każdego zakochanego!
14-luty to fajny dzień, bo każdemu buziaka ślę
 i na Ciebie przyszła kolej
 serce bije coraz mocniej.
Mam dla ciebie walentynkę,
bo Cię lubię  jak kwaśną cytrynkę!

Takie i inne życzenia można było otrzymać w Dniu Świętego Walentego w naszej szkole.

14 luty to dzień, który od kilku lat zagościł w naszej społeczności uczniowskiej. Z tego powodu co roku organizowana jest przez Samorząd Uczniowski poczta Walentynowa. Od początku  lutego krążyło po naszej szkole specjalne pudełko, do którego można było wkładać ,,Walentynkę” dla swojej sympatii, kolegi, koleżanki, ulubionego nauczyciela czy dla przyjaciół z oddziałów gimnazjalnych.

 Jak co roku akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, ale również pracowników naszej szkoły. Obdarowywano się kartkami walentynkowymi o różnych wielkościach. Niektóre były kupione, a niektóre własnoręcznie wykonane, napisane i zdobione. Można było również otrzymać pluszowego misia, walentynkowe kubki czy słodkie upominki.

W środę 14  lutego, Samorząd Uczniowski zadbał, aby każdy, do kogo zaadresowane były Walentynki, otrzymał je. W tym dniu wszyscy byli zadowoleni i uśmiechnięci, bo przecież WALENTYNKI to dla każdego dzień dobrych i szczerych uczuć.

Czyż to nie jest dobra okazja do wyrażenia własnych uczuć względem drugiej osoby?!
Bądźmy wrażliwi i otwarci na drugą osobę, nie tylko w walentynki!!!

Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunkami p. Beatą Starostą i p. Katarzyną Krajewską dziękuje wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły za wspólną zabawę w tak wyjątkowym dniu.


Tolerancja w Oczach Dziecka – konkurs plastyczny Samorządu Uczniowskiego

Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec "innych". Szczególnie ważne wydają się wszystkie działania podejmowane przez młodzież i kierowane do młodzieży. Wiele krajów w coraz większym stopniu charakteryzuje się różnorodnością kulturową, rasową i etniczną. Jest to sytuacja, która sprzyjać może zjawiskom związanym z nietolerancją. Wpływanie na kształtowanie właściwych postaw, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa, jest zadaniem, które powinny stawiać przed sobą władze, szkoły i media.

W styczniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny TOLERANCJA W OCZACH DZIECKA zorganizowany przez panią Beatę Starostę, panią Katarzyna Krajewską, pana Piotra Łyszkowicza oraz Radę Samorządu Uczniowskiego . Uczniowie mieli do wykonania pracę plastyczną w formie plakatu  na kartonie A4 dowolną techniką. Wpłynęło bardzo dużo prac, które zostały zaprezentowane na tablicy Samorządu Uczniowskiego. W konkursie oceniano oryginalność i pomysłowość wykonanej pracy, estetykę wykonania oraz wkład, jaki włożyli uczniowie w przygotowanie pracy zgodnie z regulaminem  konkursu.

 Wyniki końcowe konkursu:

I miejsce – Julia Wiosna klasa V a

II miejsce – Zuzanna Świderek  klasa IV b

III miejsce – Franciszek Kobus - Puchała klasa VII c

Wyróżnienie: Julianna Kujawa  klasa V a  / Oliwia Kowalczyk  klasa I V c

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.


W grudniu i styczniu uczniowie klasy IIa oraz IIb wspólnie z Samorządem Szkolnym zorganizowali zbiórkę karmy, puszek, przysmaków, kocy, zabawek, misek i legowisk dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Łodzi. Okres zimy to trudny czas dla zwierząt, więc każda pomoc jest bezcenna. Uczniowie naszej szkoły okazali wielkie serce i pokazali, że potrafią pomagać, a los "naszych mniejszych braci" nie jest im obojętny. Zgromadziliśmy wiele karmy i innych produktów dla zwierząt i zawieźliśmy 16 stycznia zgromadzone dary  do schroniska. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, którzy przyczynili się do zbiórki, za  przekazane dary. Organizatorki akcji: A.Januszewska, K.Krajewska, B.Salińska i B.Starosta.


Wielka Orkiestra w "Jedynce"

Po raz 26 ruszyła ogólnopolska akcja charytatywna, której pomysłodawcą jest Jurek Owsiak. Zebrane fundusze posłużą m. in. na doposażenie szpitali w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci w ramach akcji ,,dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Każdego roku w styczniu społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach aktywnie włącza się w  ogólnopolską akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły z entuzjazmem i ogromnym zaangażowaniem zbierają fundusze na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. Koordynatorami akcji na terenie naszej szkoły są: pani dyrektor Jolanta Dąbrowska, pani wicedyrektor Małgorzata Hejchman, pani Beata Starosta i pani Katarzyna Krajewska.

 W środę, 10 stycznia, w sali gimnastycznej odbył się Turniej Sportowy WOŚP, niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników. Przygotowano wiele ciekawych konkurencji (np. bieg na czas, strzały na bramkę, rzuty do celu), w których można było rywalizować z innymi uczniami i z własną słabością. Koszt udziału w jednej konkurencji wynosił 1 zł. Można było sprawdzić swoje możliwości w różnorodnych konkurencjach sportowych przygotowanych przez panią Beatę Starostę, panią Katarzynę Krajewską. Uczniowie rywalizowali ze sobą w atmosferze dobrej zabawy, ale najważniejszy był cel – zebranie środków na doposażenie szpitali w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci w ramach akcji ,,dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” .Startujący mogli liczyć na gorący doping, doceniano nie tylko najlepsze rezultaty, ważne było podjęcie wyzwania, odwaga i wytrwałość.

  Długie kolejki ustawiały się przed stoiskiem, w którym można było wylosować pluszowe zabawki, wcześniej ofiarowane na ten cel  przez uczniów. Losowaniu towarzyszyło sporo emocji, uczniowie z uśmiechem prezentowali  nowo nabyte pluszaki. W organizacji całej akcji charytatywnej,  oprócz członków Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1
 i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Oddziałów Gimnazjalnych, wzięła udział liczna grupa uczniów klas siódmych, szóstych i piątych  pod przewodnictwem pani wicedyrektor Małgorzaty Hejchman, pani Beaty Starosty i pani Katarzyny Krajewskiej.

W dniach 08.01 – 12. 01. 2018 r. w naszej szkole trwał „Słodki Tydzień” w trakcie którego sprzedawano ciasta, desery i inne smakołyki przygotowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Na parterze szkolnym znajdowało się także stoisko z atrakcyjnymi fantami, które można było zakupić, aby wspomóc potrzebujących. Zgromadzone dzięki tym działaniom pieniądze również zasiliły konto WOŚP.

Zebrana suma z całej akcji charytatywnej wyniosła - 4 884, 77złoty.

Szkolna akcja ponownie pokazała, że nadal chcemy i potrafimy współczuć, rozumieć i aktywnie pomagać. Wyrazy uznania należą się wszystkim uczniom, którzy aktywnie włączyli się w organizację akcji, ofiarowali wiele pięknych maskotek, dzielnie startowali w turnieju i zasilali konto WOŚP, często z własnych oszczędności.
  Serdeczne podziękowania kierujemy także do rodziców naszych uczniów, którzy wsparli naszą akcję. Pieczone przez nich przepyszne ciasta oraz podarowane fanty na loterię cieszyły się wielkim powodzeniem i „rozchodziły się” w mgnieniu oka. DZIĘKUJEMY !!!


NAJŁADNIEJSZA CHOINKA LUB BOMBKA

Jak co roku Samorząd Uczniowski z opiekunami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską oraz pan Bogusław Bukowski i  Świetlica Szkolna organizują konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Wychowankowie w tym roku mięli za zadanie stworzyć choinkę lub bombkę wykonaną dowolną techniką, z wybranego przez siebie materiału. Prace miały  mieć formę przestrzenną. Celem konkursu jest popularyzowanie magii Świąt Bożego Narodzenia. W konkursie oceniano oryginalność i pomysłowość wykonanej pracy, estetykę wykonania oraz wkład, jaki włożyli uczniowie w przygotowanie najpiękniejszej choinki czy bombki. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym  powodzeniem, czego potwierdzeniem jest dostarczenie do organizatorów aż 48 pięknych prac. Komisją konkursową była społeczność uczniowska z klas I-VII ,nauczyciele i rodzice. Każdy mógł oddać tylko jeden głos na wybraną ozdobę.

Dnia 18  grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Wyniki konkursu ukształtowały się następująco:


I miejsce – Wojciech Bojarski kl  Ib  
II miejsce – Agata Jędrzejewska  kl IIIb
III miejsce -  Tymek Feliga kl Ic

WYRÓŻNIENIA-

Martyna Mrozińska 3b, Karina Rzesiewska1c ,Jakub Grzegorczyk 3c, Katarzyna Golenia 1 a, Adam Ponikowski6b, Wojtek Klimczak 1 c, Hanna Grzelak 1 a, Wiktoria Szeleszczyk 3 c, Stanisław Reszka 7c, Klaudia Jeske 5b, Damian Tosik 4c, Natalia Sobocińska 3c, Dominik Hejchman 2b, Dawid Reczulski 5a, Wiktoria Szeleszczyk 3c, Adam Tosik3b,Julia Wiosna 5a, Gabriela Marczyk 1a, Alicja Bankowska 3c, Igor Szyk 4b, Marcel Janeczek 1c, Jakub Hus-Kałużyński 3a, Bartosz Strzelecki 1b, Kacper Kunka 5b, Alan Maciejewski 5b, Anna Sobocińska 3a, Bartek Kunka 3b, Karol Smyczek 5a, Natasza Mela 3c, Aleksandra Nowak 3a, Alicja Bankowska 3c, Karolina Kotynia 7b, Joanna Senderecka 3b, Hubert Kobus 6b, Karolina Koluszkowska 5a, Oliwia Rzycka 5a, Jakub Jakiel 2a, Klaudia Woźniak, Szymon Lipski 1b, Magdalena Plintara 3a, Julia Molska5b,Julia Suligorska 2a,Marcin Boberek4a, Amelka Łaba1b,Aleksandra Pyrz7b.

 Wszystkim autorom pięknych prac serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i włożony wysiłek. Gratulujemy wspaniałych pomysłów i życzymy dalszych sukcesów.


Kartka Świąteczna

Kartka świąteczna – okolicznościowa kartka pocztowa, często w formie karnetu, z grafiką lub ilustracją tematycznie nawiązującą do świąt, ich symboli i tradycji. Widnieją na nich choinki, Mikołaj, sterty prezentów, śnieżne krajobrazy. Inne mają  religijny charakter. Na każdej tradycyjny napis: Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Wzajemne przesyłanie sobie kartek świątecznych to wyraz pamięci, ciepłych myśli i pragnienia jedności z bliskimi. Nawet najfajniejszy mail, mms, czy e-kartka nie zastąpią tradycyjnej, papierowej świątecznej kartki.

18 grudnia 2017 roku  został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą bożonarodzeniowa kartkę. Organizatorem konkursu była pani Jolanta Rozmarynowska i pan Jerzy Pecyna oraz Rada Samorządu Uczniowskiego  wraz z opiekunkami panią  Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską.

Kartki świąteczne z rysunkami, wyklejankami i wycinankami zostały przygotowane na technice i zajęciach technicznych przez uczniów klas IV  - VI.

I miejsce – Igor Szyk IV b /Aleksandra Chałat IV d/ Maja Markowska IV d / Mateusz Solarek IV  b /Julka Molska V b

II miejsce – Julia Jaworska IV b / Oliwia Olejnik IV d/ Julita Ratajska V b/ Zuzanna Świderek IV b

III miejsce – Patrycja Jaśkiewicz  I V a / Zofia Szkupińska V b/ Wiktor Szefer V b

Wyróżnienie – Jakub Robaszek IV a / Amelia Ołubek I V a / Weronika Witczak  V b /


Choinki "Jedynki" 

 Wielkie i całkiem malutkie, jodły, świerki, i sosny -  nikt chyba nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez choinki. Nawet jeśli nie występuje ona w tradycyjnej formie żywego drzewka bożonarodzeniowego obwieszonego bombkami i światełkami. Ubierając choinkę, wkraczamy jakby w lepszy, prawie czarodziejski świat świąt Bożego Narodzenia, który pamiętamy z dzieciństwa. W okresie przedświątecznym iglaste drzewka otaczają nas na każdym  kroku.

W tym roku Rada Samorządu Uczniowskiego z opiekunkami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską zorganizowała konkurs plastyczny ,,CHOINKI JEDYNKI”.  Uczniowie z klas I –  VII  mieli do wykonania pracę plastyczną – malowanie, rysowanie, wyklejanie - dowolną techniką na kartonie A4. Należało naszą ,,1” przystroić w najpiękniejsze drzewko świąteczne. Liczyła się pasja, staranność  i niezwykła wyobraźnia.  Poprzez organizację konkursu stworzyliśmy wyobrażenie magii Bożego Narodzenia. Wykonane prace stały się ozdobą  tablicy samorządu, ciesząc oczy dzieci, nauczycieli  i rodziców. Prace konkursowe prezentowały się pięknie, wykonane  samodzielnie przez uczniów, różnorodnymi technikami plastycznymi. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wpłynęło ponad 30 prac

Wyniki konkursu:
W wyniku głosowania całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły
I miejsce zajęły prace  wykonana przez Adama Tosika III b, Lenę Rutkiewicz II a, Agatę Jędrzejewską II c
II miejsce
- Alicja Bankowska III c, Karolina Koluszkowska V a, Miłosz Kotkowski VII d, Patrycja Podedworna 1 a
III miejsce – Bartosz Kunka II b, Paulina Kubat IV c, Arleta Mękarska I b,
 Marcin Boberek IV a

Wyróżnienia – Lena Purkiewicz I a, Maja Kozłowska II a, Katarzyna Golenia I a, Oliwia Smejda I c, Szymon Wasilewski I b, Bartosz Strzelecki I b, Kacper Perski III b, Michał Wawrzyn IV d, Wojtek Bojarski I b, Nicola Sobczak I b, Krzysztof Przybysz I b, Gabrysia Nawrocka IV a, Kacper Kunka V b, Zuzia Świderek IV b, Joanna Senderecka II b, Jakub Krakowiak II b, Sylwia Malecha II a,Daria Dąbrowska II b, Oliwia Palińska II a, Wiktor Szefer V b, Marysia i Artur Zielińscy III a.

Wszystkie  prace były tak różne, piękne i zaskakujące, że organizatorzy konkursu po wyłonieniu zwycięzców, postanowili nagrodzić wszystkich uczestników drobnym słodkim upominkiem.


,,NAJŚMIESZNIEJSZY ŚWIĘTY MIKOŁAJ”

 Zbliża się czas, na który czekają wszystkie dzieci. Święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas pojednania, miłości. To czas prezentów.  Święty Mikołaj niezauważenie przychodzi do naszych domów co roku. Jest postacią magiczną i tajemniczą. Zarówno dzieci jak i dorośli oczekują  jego wizyty  z ogromną radością. Dzieci prześcigają się w pomysłach jak wygląda, którędy wchodzi do naszych domów, czy jest współczesny czy może starodawny, czy w tym roku ma brodę czy też nie, czy przyjedzie samochodem czy tradycyjnie  saniami, czy był na wakacjach, czy pracował cały rok.

 Aby urzeczywistnić wszystkie pomysły naszych pociech Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na Najśmieszniejszego Świętego Mikołaja. Uczniowie  z klas I –III  i  IV -  VII  mieli do wykonania pracę plastyczną dowolną techniką na kartonie A4. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wpłynęło ponad 50 prac. Konkurs rozstrzygnięty został 06 grudnia 2017 roku.

Wyniki konkursu:

W kategorii klas I-III

I m-ce Agata Jędrzejewska klasa 3 c

I m-ce  Marysia Zielińska klasa 3 a

I m-ce Artur Zieliński  klasa 3 c

II m-ce Joanna Senderecka klasa  3 b

II m-ce Tymoteusz  Feliga  klasa 1 c

II m-ce Martyna Wojciechowska klasa 2 a

III m-ce Jakub Krakowiak klasa  2 b

III m-ce Lenka Rutkiewicz klasa 2 a

Wyróżnienie:

Ania Sobocińska 3a, Lena Purkiewicz 1a, Milena Szymańska 1c, Aleksander Janowski 2b, Maja Kozłowska 2a, Sylwia Malecha 2a, Zuzanna Klimczak 3a, Kacper Pietrzak 3b, Julka Suligorska 2a, Daria Dąbrowska 2b, Jakub Bala 1c, Krysia Lewandowska 2a, ,Karina Rzesiewska 1c, Hubert Potakowski 2a, Weronika Rzesiewska 2a, Emilia Krasińska 3a, Bartosz Strzelecki 1b, Szymon Wasilewski 1b, Kasia Bielak 1b, Wojtek Grobelny 1b.

W kategorii klas IV-VI

I m-ce Natalia Jatczak klasa 7 b

II m-ce Marysia Ciechowicz  klasa 4 c

III m-ce  Amelia Kobierzycka klasa 4 a

III m-ce Karina Kobierzycka klasa 4 a

Wyróżnienie:

Patrycja Kozłowska 4c, Karolina Kotynia 7b, Alicja Szymańska 5b, Jagoda Środa 7c, Alan Maciejewski 5b, Karolina Koluszkowska 5a, Adam Onisk 7b, Dawid Reczulski 5a,  Gabriela Nawrocka 4a, Małgosia Konińska 5a, Michał Grobelny 7b, Amelia Kaźmierczak 6a, Martyna Smejda 6a.

Organizatorzy konkursu pani Beata Starosta, pani Katarzyna Krajewska i Rada Samorządu Uczniowskiego  serdecznie dziękuje  wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz za trud włożony w przygotowanie pracy konkursowej. Autorzy wyróżnionych  prac  otrzymali dyplomy oraz upominki.


Mikołajki

 Jak co roku 6-go grudnia obchodzimy święto zwane Mikołajkami. W tym roku wypadło ono w środę.Z okazji imienin Mikołaja uczniowie przyszli do szkoły w czerwonych czapeczkach – symbolu  znanego świętego. Członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunkami –panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską przygotowali dla uczniów naszej szkoły atrakcje mikołajkowe. Aby dostać słodki upominek od śnieżynek i pomocników  Świętego Mikołaja należało  sprawdzić swoje umiejętności w śmiesznych konkurencjach sportowych lub zaśpiewać piosenkę , wyrecytować wierszyk .

Tego dnia naszą szkołę odwiedzili także wyjątkowi goście z Urzędu Miejskiego w Koluszkach  – drużyna Świętego Mikołaja, która obdarowała  naszych uczniów  słodkościami.

To był bardzo przyjemny dzień, pełen uśmiechu i radości. Do zobaczenia za rok!!!

foto


 Andrzejkowa akcja charytatywna

Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tradycyjnie odprawiana jest z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Zwyczaj wróżenia wywodzi się prawdopodobnie ze starożytnej Grecji. W dawnych czasach przywiązywano dużą wagę do wróżb andrzejkowych. Andrzejki są dla nas bardzo ważnym wydarzeniem i dostarczają nam wiele radości. Ponadto nieodłącznym elementem andrzejek są wróżby, które mogą nam ukazać najbliższą przyszłość.

  30 listopada 2017 roku  klasa VII c wraz z wychowawcą panią Honoratą Knap, Samorząd Uczniowski z opiekunkami panią Beatą Starostą , panią Katarzyną Krajewską  i Świetlica Szkolna – pan Bogusław Bukowski, pani Paulina Bryszewska, pani Klaudia Wójcik  zorganizowali  Andrzejki dla całej społeczności uczniowskiej. W tym dniu świetlica szkolna została zamieniona w "salon wróżb". Uczniowie z klasy siódmej zadbali o magiczny nastrój. Na początku wszyscy zapoznali się tradycjami i historią powstania tego święta, a następnie wróżbom i przepowiedniom nie było końca. Dzieci upiekły ciasta, zrobiły galaretki, babeczki i inne andrzejkowe przysmaki. Przygotowane  różnorodne wróżby i loterie, przysporzyły społeczności szkolnej wiele radości i uśmiechu. Nasi wróżbici przepowiadali wszystkim chętnym  przyszłość z kubeczków, kolorów, kości, kwiatów i aut, wróżyli również ze szpilek, magicznych serc, kombinacji cyfr i dat. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego - oczywiście wszystko z przymrużeniem oka. Przygotowane wróżby andrzejkowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników imprezy. Zabawy, uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają  już na następne Andrzejki. To była wspaniała zabawa!

 Zebrane pieniążki zostaną przekazane na zakup szafek szkolnych dla  uczniów  naszej szkoły.

 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom zaangażowanym w  przygotowanie smakołyków.

Dziękujemy i zapraszamy w  przyszłym  roku!!!


Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

Ma błyszczące oczka
i brązowy nosek
przy nim nigdy nie ma
nieprzespanych nocek!
Pluszowy miś,
pluszowy miś
kocha dzieci nie od dziś!

MIŚ – mała, niepozorna, a czasami zapomniana maskotka, znaleziona po latach, dla nas wszystkich jest cudownym wspomnieniem nie tylko z dzieciństwa, ale również jest symbolem ciepła, bezpieczeństwa, troski i spokoju. Pluszowy miś to chyba jedna z najbardziej kochanych zabawek na świecie. Doczekała się nawet swojego święta Do misia można się przytulić, można go pogłaskać, a nawet można z nim porozmawiać – chociaż możliwe, że nie odpowie.

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic.

Na pewno każdy z nas ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy zamieszkujący w dziecinnym pokoju. Może to być zupełnie malutki Misio, którego nosimy „na szczęście”. Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyjątkowy i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową zabawką.  

Aby te uczucia, które wywołuje w nas pluszowy miś, częściej towarzyszyły nam w życiu i w szkole, żebyśmy potrafili żywić je do siebie wzajemnie – Rada Samorządu Uczniowskiego z opiekunkami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską zorganizowała w  naszej szkole DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.  

Zgodnie z wieloletnią tradycją w tym dniu wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy przyszli do szkoły/pracy ze swoim ulubionym pluszowym przyjacielem. Ulubiona maskotka w tym dniu w szczególny sposób chroniła wszystkich przed niechcianymi zdarzeniami. Dzień był pełen radości, uśmiechu, wspólnej zabawy i możliwości przytulania swojego misia.


„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

                                                                                                              Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji”.

17 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Tego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrani byli na kolorowo. Rada Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekunek: p. Beaty Starosty i p. Katarzyny Krajewskiej przygotowała krótki apel, podczas którego przedstawiła społeczności szkolnej podstawowe zagadnienie związane z tolerancją i poszanowaniem drugiego człowieka.

Na zakończenie spotkania wręczono uczniom nagrody w konkursach Samorządu Uczniowskiego: Mój wychowawca” i „Wspaniałe wakacje”.


W dniu 10 listopada 2017 roku, z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada,  Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunkami panią Beatą Starostą i panią Katarzyną Krajewską, złożyli pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki - jednego z najwybitniejszych Polaków, bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach,  wiązanki biało – czerwonych kwiatów oraz zapalili znicze.


Projekt edukacyjny Samorządu Uczniowskiego dla klas I ,,LUBIĘ CZYTAĆ, SŁUCHAĆ, OPOWIADAĆ”

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach

   Książka jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania na osobowość dziecka. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych jest bardzo ważne, gdyż kontakt z lekturą ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny i psychiczny człowieka. Dziś w dobie komputerów i telewizji, szczególnie ważne staje się kształtowanie w człowieku nawyku i potrzeby obcowania z książką. Obok rodziny, która jako pierwsza zaszczepia zainteresowania czytelnicze dziecku, bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywa szkoła. Dziecko sięgając po książkę, oczekuje, że spełni ona pokładane w niej nadzieje, zaspokoi potrzeby i oczekiwania.

Niniejszy projekt stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych. Pozwala nam wspólnie pracować nad wychowaniem do czytania. Założeniem projektu jest rozbudzenie motywacji do sięgania po książki;  rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki; rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie; wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci.

 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.  Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania.

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od października 2017 roku do kwietnia 2018 roku.

Opracowanie i realizacja projektu: Beata Starosta, Katarzyna Krajewska

Współpraca -  Rada Samorządu Uczniowskiego


15 października 2017 roku minęło 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość", a także patrona naszej szkoły. Z tej okazji pani dyrektor Jolanta Dąbrowska, pani wicedyrektor Małgorzata Hejchman, Rada Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunkami panią Beata Starostą i panią Katarzyną Krajewską oraz uczniowie klasy VII b złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Koluszkach.

Uroczystość odbyła się z inicjatywy naszej szkoły oraz Stowarzyszenia „Historia Koluszek”.

foto


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

 „NAJCENNIEJSZYM I NAJTRWALSZYM PODARUNKIEM JAKI MOŻNA DAĆ DZIECKU – JEST WYKSZTAŁCENIE” smiley

W podziękowaniu za trud włożony w naszą edukację, za życzliwość, wyrozumiałość, uśmiech i siłę spokoju, Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów chciałby złożyć najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie nazywany również Dniem Nauczyciela to święto, które obchodzimy co roku 14 października. Upamiętnia rocznicę powstania pierwszego w naszym kraju ministerstwa oświaty, czyli Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Inicjatorem jej powstania był król Stanisław August Poniatowski. Święto oświaty i polskiego szkolnictwa wyższego zostało ustanowione w 1972 roku. Wówczas zgodnie z postanowieniami Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela nosiło nazwę Dnia Nauczyciela. Obecna nazwa - Dzień Edukacji Narodowej funkcjonuje od 1982 roku.

                                                                Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie

                                                               Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej nr1

                                                                      im. Tadeusza Kościuszki w  Koluszkach


KONKURS PLASTYCZNY  SU   -  ,,MÓJ WYCHOWAWCA’’

Dzień 14 października to święto Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty i osób, którym bliskie jest dobro polskiej szkoły i naszych dzieci.

 W tym dniu Samorząd Uczniowski wyłonił zwycięzców konkursu plastycznego ,,MÓJ WYCHOWAWCA’’. W konkursie udział wzięli uczniowie klas I-VII. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej, rozbudzenie wrażliwości i fantazji oraz wyobraźni twórczej.  Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac wykonanych dowolną techniką na kartonie A4. Przedstawiały one wychowawcę widzianego oczami dziecka – ucznia. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Beatą Starostą i p. Katarzyną Krajewską przy współpracy p. Pauliny Bryszewskiej i świetlicy szkolnej. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na tablicy Samorządu Uczniowskiego wraz z życzeniami dla nauczycieli z okazji ich święta. Ocenie podlegała technika, jakość i estetyka wykonania prac.

I miejsce – Arletta Mękarska 1b/ Marysia Zielińska 3a

II miejsce – Paulina Krakowiak 4a/Emilia Krasińska 3a

III miejsce – Michalina Kowalczyk 3c/ Mikołaj Kowalski 1a

Wyróżnienie – Małgorzata Golenia 7b/ Alan Maciejewski 5b/Agata Jędrzejewska 3c

                                                       foto                                                 GRATULACJE !!!


"SŁODKI TYDZIEŃ” 

Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

Od 9 do 13 października 2017roku  po raz kolejny w naszej szkole w ramach akcji charytatywnej odbył się ,,SŁODKI TYDZIEŃ”. Na przerwach przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego sprzedawali ciasta, galaretki, babeczki itp. przygotowane przez nauczycieli.

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej i nie tylko!

Po raz kolejny okazało się, że uczniowie chętni są do niesienia pomocy innym.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami p. Beatą Starostą i p. Katarzyną Krajewską dziękuje  nauczycielom, którzy przyłączyli się do akcji i wsparli działania samorządu,  rodzicom klasy II b,  którzy spontanicznie dołączyli się do nauczycieli  oraz  uczniom za szlachetną postawę.  W tym roku szkolnym zebrany dochód  zostanie przeznaczony na zakup szafek szkolnych dla uczniów naszej szkoły.

                                                                                                                    DZIĘKUJEMY!!!

 


WSPANIAŁE WAKACJE konkurs fotograficzny SU

04 października 2017 roku Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Beatą Starostą i  p. Katarzyną Krajewską był organizatorem konkursu fotograficznego ,, WSPANIAŁE WAKACJE”. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią, wiary we własne możliwości  oraz podzielenia się z innymi wspaniałymi wakacyjnymi wspomnieniami.  Konkurs skierowany był do uczniów klas I – VII i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło dużo ciekawych zdjęć, przedstawiających piękno i urok miejsc wypoczynkowych. Wszystkie zgłoszone zdjęcia były zaprezentowane na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu udział wzięli uczniowie klasy 7b,7c, 6a, 5b, 3a,3b,2b,1b oraz nauczyciele i przedstawiciele samorządu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Końcowe wyniki konkursu

I miejsce – Natalia Stokwisz 7c

II miejsce – Alan Maciejewski 5b/Julia Suligorska 2a

III miejsce – Aleksandra Świderek 7a

Wyróżnienie – Paulina Krakowiak 4a/Jakub Krakowiak 2b

                                                                                                       GRATULACJE !!!

 

 

 

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • 44 7145837

Galeria zdjęć