Nawigacja

Konkursy języka angielskiego eTwinning Wydarzenia, projekty

English corner

Konkursy języka angielskiego

 

  ,,Uczymy się, ucząc innych’’

17 czerwca 2015r. odbyło się podsumowanie projektu języka angielskiego ,,Uczymy się, ucząc innych’’. Uczniowie klasy VIb udali się z wizytą do Przedszkola nr 3 w Koluszkach, aby tam dzielić się zdobytą wiedzą z języka angielskiego. Grupa uczniów z klasy VIb kształtowała postawy opiekuńcze do młodszych dzieci oraz motywowała przedszkolaków do nauki języka angielskiego.

Główna ideą tego projektu jest prowadzenie przez uczniów klas V i VI lekcji języka angielskiego dla kolegów i koleżanek z klas młodszych I-III oraz prowadzenie fragmentów lekcji w czasie lekcji języka angielskiego. Jest to wspaniała nauka języka połączona z wyszukiwaniem informacji, a następnie dzieleniem się z innymi nabytą wiedzą.

W efekcie zaplanowanych działań oczekuje się, że uczniowie będą chętnie wypowiadać się w języku angielskim, staną się bardziej kreatywni i samodzielni. Będą wykorzystywać swój potencjał językowy, dzieląc się chętnie swoja wiedzą

z rówieśnikami równocześnie osiągając sukcesy adekwatne do swoich możliwości.

Projekt miał na celu:

-  promowanie nauki języka angielskiego,

- rozwijanie ciekawości, otwartości i tolerancji wobec kultury anglojęzycznej,

-  rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku angielskim oraz wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się języka angielskiego.

 Projekt wykorzystywał wszystkie możliwe metody i techniki nauczania języka angielskiego: drama, piosenkę, gry językowe, film, elementy kultury anglojęzycznej, IT wspomagając się w dużej mierze gimnastyką mózgu, ćwiczeniami na koncentrację uwagi i pamięci.

W ramach projektu odbył się cykl lekcji języka angielskiego dla uczniów klas I-III:

- W ciekawy sposób o Szkocji i jej patronie

- Dzień Świętego Patryka i Świętego Dawida

- W ciekawy sposób o Pancake Day

- It’s time to finish- lekcja wakacyjna

Projekt opracowała i wdrożyła Agnieszka Wróbel

foto


Gminny konkurs języka angielskiego w Jedynce

21 kwietnia 2015 w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas piątych „I love English”. Uczniowie rywalizowali pisząc test składający się z trzech etapów: słuchania, części gramatycznej i słownikowej. Rywalizacja między uczestnikami konkursu była niezwykle wyrównana, o zwycięstwie zaważyła jednak najwyższa ilość zdobytych punktów.

I miejsce zdobyła Oliwia Balcerak, uczennica Szkoły Podstawowej nr  1 w Koluszkach,

II miejsce- Klaudia Adamczyk,

III miejsce- Ernest  Nowak.

Z rąk Pani Dyrektor, Jolanty Dąbrowskiej, zwycięzcom zostały wręczone nagrody książkowe i dyplomy.
Konkurs współfinansowany został ze środków budżetu Gminy Koluszki.

Organizatorki  imprezy składają serdeczne podziękowania nauczycielom języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach za udana współpracę.

foto


V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Nasi uczniowie w składzie: Magdalena Ćmiel uczennica klasy VIb, Jakub Gniadek uczeń klasy VIa oraz Krzysztof Marczyk uczeń klasy VIb zajęli I miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych!!!

W dniu 13.04.2015r. trzej reprezentanci naszej szkoły wybrani w I etapie konkursu przez Szkolną Komisję Konkursową, tworzący drużynę Zespołu Szkół nr 1 odnieśli sukces! O wygranej zadecydowała największa liczba punktów zgromadzona przez drużynę.

Pytania obejmowały obszerny zakres materiału: kulturę, obyczaje, geografię, historię, sławnych ludzi, znane miejsca, ważne dni, rozrywkę krajów anglojęzycznych, słownictwo i gramatykę z zakresu szkoły podstawowej. Zadania konkursowe miały charakter ćwiczeń sprawdzających rozumienie ze słuchu, umiejętność czytania ze zrozumieniem, zadań typu prawda-fałsz, testowych wielokrotnego wyboru i pytań otwartych.

Celami konkursu było zainteresowanie uczniów i poszerzenie ich wiadomości o krajach anglojęzycznych, kształtowanie postaw tolerancji dla innych kultur, rozwijanie wiary we własne możliwości oraz propagowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce języków obcych.

Wraz z uczniami, sukcesami cieszą się nauczycielki angielskiego, które wspierały swoich uczniów i pomagały w przygotowaniach do konkursu.
Gratulujemy i życzymy dalszych tak wspaniałych osiągnięć zachęcając też innych uczniów do spróbowania swoich sił
w następnej edycji tego konkursu!


Unknown Poland (Nieznana Polska

Czy wiecie ile wspaniałych miejsc w naszej pięknej Ojczyźnie czeka na Wasze odkrycie? Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie języka angielskiego Unknown Poland (Nieznana Polska) mieli za zadanie podzielić się informacjami na temat ciekawych, pięknych miejsc w Polsce, które warte są ich zdaniem odwiedzenia. Prace konkursowe miały formę prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint. Zobaczyć tam można było piękne zdjęcia z opisami w języku angielskim. Każda prezentacja zawierała adres prezentowanego miejsca, abyśmy zawsze mogli tam trafić w trakcie wiosennych wycieczek.

I miejsce- Oliwia Balcerak (klasa Va),

II miejsce- Adrianna Adamczyk (klasa Vb),

                Klaudia Adamczyk (klasa Vb),

III miejsce- Karolina Feja (klasa Va),

       Dagmara Starosta (klasa VIa).

Wszystkim zdobywczyniom zwycięskich laurów gratulujemy!


SUKCES MAGDALENY ĆMIEL W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 „To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne”

Abraham Lincoln

W dniu 26 marca 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych, który został zorganizowany przez  Łódzkiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Dzień ten pozostanie z pewnością na długo w pamięci naszej uczennicy, Magdaleny Ćmiel. Magda zajęła VI miejsce wygrywając rywalizację z przeszło dziewięcioma tysiącami innych uczniów województwa łódzkiego, którzy przystąpili do konkursu.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, które organizowane były na przestrzeni kilku miesięcy. Do finału konkursu doszła jedynie elita województwa, świadczyć może o tym fakt, że etap szkolny Magda przeszła jako jedyna w naszym powiecie.

„Komisje konkursowe oceniały umiejętności obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej z języka angielskiego dla II etapu edukacji oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych” - mówi nauczycielka Magdy pani Marta Świerczyńska.

Na etapie szkolnym i rejonowym uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać testy zawierające zadania otwarte i zamknięte składające się z trzech części: rozumienie tekstu i dialogu pisanego, sprawdzian gramatyczno-leksykalny oraz  test wyboru dotyczący wiedzy kulturowo-cywilizacyjnej o krajach anglojęzycznych.

Szczęśliwcy, którzy dostali się na szczebel rywalizacji wojewódzkiej, mieli już znacznie trudniejsze zadanie. Tu do przejścia dzieci miały część pisemną i ustną.

Część pisemna rozszerzona była tym razem o wypowiedź pisemną ucznia na zaproponowany przez organizatorów temat. W części ustnej uczestnicy mieli dokonać autoprezentacji, a następnie komisja konkursowa przeprowadzała rozmowę z uczniem na dwa wylosowane przez niego tematy. Forma ustna przypomina poniekąd rozmowę na ustnej części egzaminu maturalnego. Magda opowiadała o jednym z narodowych sportów w Polsce i swym wymarzonym domu.

„Jesteśmy w naszej szkole niesamowicie dumni z Madzi”- mówi Marta Świerczyńska. „Uczennica bardzo udziela się na polu języka angielskiego, uczestniczyła w dwóch prowadzonych przeze mnie innowacjach językowych, z sukcesami brała udział w wielu konkursach, zarówno powiatowych jak i międzyszkolnych przynosząc naszej szkole wiele zwycięskich laurów. Ten ostatni, wojewódzki, jest zwieńczeniem jej wieloletniej pracy, w której pomagała jej także mama - pani Joanna Ćmiel. Mam nadzieję, że o Madzi jeszcze nie raz usłyszymy, bo stać ja naprawdę na wiele!”

foto


KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO pt.”EASTER CARD”ROZSTRZYGNIĘTY!

W związku ze Świętami Wielkanocnymi został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku angielskim - EASTER CARD. Komisja konkursowa w składzie nauczycielek języka angielskiego: p. Marty Świerczyńskiej, p. Agnieszki Wróbel
 i p. Ewy Płachty miały trudne zadanie wybrania laureatów. Kryteriami jakimi kierowało się jury było estetyczne i pomysłowe wykonanie pracy, poprawność językowa i stylistyczna angielskich życzeń oraz wkład pracy ucznia. Prace z życzeniami można oglądać na wystawie przy wejściu do budynku.

Komisja wybrała następujących uczniów jako finalistów konkursu:

z KLAS 1-3

I miejsce – Jan Stolarski z klasy 3b,

II miejsce – Adam Onisk z klasy 3b,

III miejsce – Natalia Wyka z klasy 1a

z KLAS 4-6

I miejsce – Krzysztof Marczyk z klasy 5b,

II miejsce – Adrian Borkowski z klasy 4a,

III miejsce – Anna Wyka z klasy 5b.

Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie dla kartki Wojciecha Jagiełły - ucznia klasy 6c.

Wszystkim laureatom serdecznie GRATULUJEMY, a uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie zapraszając ponownie do udziału w przyszłym roku!

 


SUKCES MICHAŁA CHMIELARSKIEGO I KRZYSZTOFA MARCZYKA

W MIĘDZYSZKOLNYM  KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘Christmas Cookery Book’

   W grudniu został zorganizowany międzyszkolny konkurs języka angielskiego na  prezentację multimedialną: książkę kucharską zawierającą przepisy na tradycyjne polskie potrawy świąteczne. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Gminy Koluszki. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Szkoły miały możliwość zgłoszenia dwóch uczestników. Naszą szkołę reprezentowali: Michał Chmielarski uczeń klasy VIb, który zajął I miejsce, natomiast praca Krzysztofa Marczyka, ucznia klasy Vb została wyróżniona.

GRATULUJEMY!

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w Walentynki (St. Valentine’s Day) .

 


‘’MY SCHOOL UNIFORM’’ konkurs języka angielskiego

W listopadzie  uczniowie klas III  zostali zaproszeni do wzięcia udziału

w konkursie „My school uniform”. Celem konkursu, organizowanego przez panią Agnieszkę Wróbel było zaprojektowanie przez uczniów wymarzonego mundurka szkolnego, zwrócenie uwagi na identyfikowanie się uczniów ze szkołą oraz wyrobienie sprawności opisywania swojego ubioru w języku angielskim. Wszystkie prace zostały ocenione, a zwycięzcy otrzymają nagrody.

  I miejsce Weronika Grzegorczyk klasa IIIc

 II miejsce Małgorzata Golenia  klasa IIIb

III miejsce Martyna Antczak klasa IIId


‘’WATER’’- elementy projektu międzynarodowego Comenius

Dnia 6 listopada 2013 r. pięcioosobowa grupa uczennic z klasy 2A Gimnazjum, w składzie: Asia Majchrzak, Julia Długosz, Sandra Wiśnik, Oliwia Wiśnik, Wiktoria Wojciechowska, poprowadziła lekcję języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w klasie Vb. Temat lekcji dotyczył wody i był elementem promocji projektu Comenius realizowanego w Gimnazjum nr 1. Mimo, że zadania nie należały do najłatwiejszych, piątoklasiści poradzili sobie z nimi bardzo dobrze.

Na początek mieli za zadanie połączyć nieznane im słówka w obcym języku z prawidłowymi, polskimi odpowiednikami. Było im to potrzebne do zrozumienia scenki o wodzie, która została zaprezentowana chwilę później. Kolejnym punktem była tabelka, do której należało wpisać określenia związane z wodą. Mimo, że znajdowały się tam również trudniejsze określenia w języku angielskim, dla uczniów nie stanowiło to większego problemu.  Następne ćwiczenie doskonaliło umiejętność słuchania ze zrozumieniem i polegało na uzupełnieniu luk w tekście piosenki. I to nie byle jakiej piosenki, ale słynnego  utworu ‘Yellow Submarine’ zespołu The Beatles. Piątoklasistom spodobało się to najbardziej i chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania. Równie ciekawe okazało się obejrzane doświadczenie z pływającym w wodzie jajkiem, nagrane przez uczennice klasy 3D. Ostatnim wyzwaniem było rozwiązanie krzyżówki, która, jak reszta zadań, odnosiła się do substancji o wzorze chemicznym H2O. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni cukierkami.

Cała lekcja wypadła bardzo dobrze i była zarówno niekonwencjonalnym uzupełnieniem treści programowych, jak również ciekawym doświadczeniem, nie tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej, ale i prowadzących gimnazjalistek, które świetnie odnalazły się w roli nauczycielek. Do niecodziennej lekcji przygotował uczennice nauczyciel gimnazjum pan Tomasz Piechota.

Uczniowie klasy Vb i nauczycielki języka angielskiego pani Agnieszka Wróbel i pani Marta Świerczyńska dziękują za wspaniałą lekcję.


TYDZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 W dniach od 28 do 31 października 2013 roku odbywał się w naszej szkole Tydzień Języka Angielskiego. Dni te były okazją do zapoznania się z różnymi aspektami kulturowymi oraz historycznymi krajów anglojęzycznych. Uczniowie mieli wiele możliwości by spędzić ciekawie czas, ucząc się jednocześnie i zapamiętując różnorodne treści.

Od 26 września uczniowie klas I-VI wykonywali szereg działań promujących naukę języka angielskiego. Data ta nie została wybrana przypadkowo, to właśnie 26 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków - ustanowiony przez Radę Europy. Dlatego to dobra okazja, by zwrócić dzieciom uwagę, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych częściach naszego globu. Dzięki znajomości języków obcych mamy lepszy dostęp do wiedzy oraz większe możliwości poznawania nowych ludzi i zawierania przyjaźni. Nawet odległe zakątki świata mogą stać się nam bliższe, a zupełnie odmienne kultury - bardziej zrozumiałe.

W Tygodniu Języka Angielskiego sale lekcyjne klas IV-VI ozdabiały plakaty wykonane przez uczniów. Opisane na nich zostały m. in. kultura, zwyczaje, drużyny sportowe wylosowanego kraju anglojęzycznego ( Irlandia, Szkocja, Anglia, Walia, Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Kanada).  W dniu 29 października ( wtorek) uczniowie mieli doczepioną flagę  wylosowanego kraju anglojęzycznego, natomiast  30 października ubrani byli  w barwy flag wylosowanego kraju anglojęzycznego.  Uczniowie wzięli licznie udział w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego „Halloween history, traditions and folklore ”-„Prezentacja multimedialna na temat historii i zwyczajów Halloween” . Konkurs dotyczył obchodzonego w krajach anglojęzycznych święta Halloween. Uczniowie  pracowali również nad krótkim projektem fotograficznym  „Język Angielski Wokół Nas’’ Zainteresowani tematyką uczniowie fotografowali przedmioty, produkty codziennego użytku, dostępne dla każdego, które zawierałby jakieś słowo w języku angielskim w swojej nazwie lub na opakowaniu. Uczniowie mieli również to słowo przetłumaczyć na język polski. Warto zauważyć, że języka angielskiego możemy nie tylko uczyć się w szkole, ale również na zakupach.

Zadaniem klas I-III  było umieścić napisy w języku angielskim i doczepić do przedmiotów znajdujących się w salach lekcyjnych. Należy przyznać, że dzieci świetnie poradziły sobie z tym zadaniem. Wyszukali wiele słów, które będą utrwalać w trakcie codziennych zajęć lekcyjnych.  Natomiast na korytarzach umieszczona została wystawka prac konkursu międzyszkolnego ,,A Present For The Royal Baby- prezent dla księcia Jerzego’’.

Tydzień Języka Angielskiego cieszył się dużą popularnością i zaangażowaniem uczniów naszej szkoły.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

‘’A Present For The Royal Baby”

Nasza szkoła była organizatorem konkursu międzyszkolnego, który adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Koluszki. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, czego efektem było wiele nadesłanych prac ze Szkoły Podstawowej nr 1         w Koluszkach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach oraz ze Szkoły Podstawowej             w Będzelinie i Długiem. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie maskotki – prezentu  dla najmłodszego członka brytyjskiej rodziny królewskiej- księcia Jerzego. Uczniowie swoje projekty mogli wykonać dowolną techniką (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka) w formacie A4. Każda praca musiała też zawierać tytuł w języku angielskim.

Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, wprowadzanie elementów kulturowych dotyczących krajów anglojęzycznych, rozwijanie uzdolnień uczniów, budzenie wiary we własne siły i możliwości oraz pogłębienie współpracy między szkołami podstawowymi gminy Koluszki. Ocenie prac podlegały poprawność językowa nadania tytułu pracy, zgodność z tematem, staranność wykonania, strona graficzna oraz pomysł.

Oto zwycięzcy konkursu, którym serdecznie gratulujemy:

I miejsce: Antoni Staroń za pracę pt. „ Cuddly Bedtime from Antoś” ze Szkoły Podstawowej  w Będzelinie

II miejsce: Julia Sobczak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach

III miejsce: Natalia Wyka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

Wyróżnienia otrzymał  również:

Jakub Adamus ze Szkoły Podstawowej w Długiem

Prace uczniów można obejrzeć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: Agnieszka Wróbel, Marta Świerczyńska, Ewa Kierska.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie! Serdeczne podziękowania kierujemy do nauczycieli języka angielskiego za przygotowanie najmłodszych do konkursu!


MIEJSKO-GMINNY KONKURS JEZYKA ANGIELSKIEGO

EASTER CARD

Dnia 25 marca 2013 w naszej szkole został rozstrzygnięty miejsko-gminny konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku angielskim EASTER CARD. Piękne kolorowe prace z angielskimi życzeniami pojawiły się na specjalnie na tę okazję zorganizowanej wystawie. Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Różycy, Szkoły Podstawowej w Gałkówku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach i oczywiście naszej Jedynki. Komisja konkursowa, w składzie której zasiadły nauczycielki języka angielskiego: Marta Świerczyńska, Agnieszka Wróbel i Ewa Płachta, miała niezwykle trudne zadanie wybrania finałowej trójki laureatów. Kryteriami jakimi kierowało się jury było estetyczne i pomysłowe wykonanie pracy, poprawność językowa i stylistyczna angielskich życzeń, wkład inwencji i nakład pracy ucznia.

Po długich naradach komisja wybrała prace następujących uczniów jako finalistów konkursu:

I miejsce – Natalia Kudlik, uczennica Szkoły Podstawowej w Gałkówku,

II miejsce – Krzysztof Marczyk, uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach,

III miejsce – Maria Głowacka, uczennica Szkoły Podstawowej w Różycy.

Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie dla kartki projektu Julii Jackowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.

Wszystkim laureatom serdecznie GRATULUJEMY i składamy podziękowania nauczycielom za zachęcenie swoich podopiecznych do wzięcia udziału w konkursie i pomoc w tworzeniu jakże wspaniałych prac!                                                                                           foto

 


Konkurs Wiedzy o Świętym Patryku- patronie Irlandii

Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone 17 marca, święto patrona Irlandii- Świętego Patryka.  Najważniejszą tradycją obchodzenia dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Dzień Świętego  Patryka obchodzony jest na całym świecie.

Z okazji tego święta w dniu 20 marca  na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach uczniowie: Magdalena Ćmiel uczennica klsy IVb, Jakub Spała uczeń klasy Vb, Wiktor Mroziński uczeń klasy VIb reprezentowali naszą szkołę i zajęli I miejsce ex equo ze Szkołą Podstawową im. Władysława Jagiełły w Skoszewach Starych w Konkursie Wiedzy o Świętym Patryku- patronie Irlandii. Wspólnie z uczniami szkół podstawowych w Lipinach i Skoszewach Starych uczniowie wykazali się wiedzą o postaci patrona Irlandii. Konkurs miał charakter drużynowy, uczniowie tworzyli trzyosobowy zespół z klas IV- VI.

Konkurs obejmował wiadomości dotyczące Świętego Patryka oraz obchodów jego święta i leksykę: słownictwo ściśle związane z obchodami Dnia Świętego Patryka. Konkurs składał się z dwóch części. W I części ustnej każda z drużyn losowała pytania w języku angielskim. Do wyboru uczniowie mieli 3 odpowiedzi.  Za każdą poprawną odpowiedź otrzymywali 1 punkt. Następnie drużyna losowała pytania w języku polskim.  Pytania te miały charakter otwarty, nie było odpowiedzi do wyboru. Za każdą odpowiedź również otrzymywali 1 punkt.  Druga część konkursu składała się z pisemnego testu. Były to zadania dotyczące słownictwa związanego z tematyką Świętego Patryka. 

Celem konkursu było:

- rozpowszechnianie kultury oraz tradycji krajów i narodów anglojęzycznych,

- doskonalenie wiedzy o krajach i regionach posługujących się językiem angielskim

- możliwość sprawdzenia przez uczniów swojej wiedzy z języka angielskiego

- rozwijanie zainteresowań lingwistycznych uczniów

LAUREATOM GRATULUJEMY!                                             foto


Konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas IV pt. „Flagi krajów anglojęzycznych” rozstrzygnięty!

 

   W naszej szkole odbył się konkurs dla uczniów klas IV. Ich zadaniem było wykonanie dowolną techniką flagi - kraju w którym mówi się po angielsku. Czwartoklasiści wykazali się dużą pomysłowością używając różnorodnych technik plastycznych, między innymi: wycinanki, wydzieranki, malowanie wyklejanką, wyklejanka z plasteliny i bibuły.

   Z licznych prac komisja konkursowa w składzie: p. Ewa Płachta, p. Marta Świerczyńska i p. Agnieszka Wróbel wyłoniła trójkę finalistów.

   I  miejsce – Anna Sala IVc

   II miejsce – Aleksandra Ziętara IV

   III miejsce – Dagmara Koluszkowska IVa

   Wystawa wszystkich prac została zorganizowana w siedzibie naszej szkoły tuż przy wejściu. Zapraszamy do obejrzenia prac!

   Organizator konkursu Ewa Płachta

 

 


Konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas I pt. „Portret Królowej Anglii - Elżbiety II”

 

W roku 2012 przypadała 60ta rocznicy panowania królowej Wielkiej Brytanii z dynastii Windsorów - Elżbiety II. Elżbieta II została koronowana 2 czerwca 1953.

Z tej okazji odbył się konkurs w naszej szkole dla uczniów klas I. Ich zadaniem było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką - portretu królowej. Pierwszoklasiści wykazali się ogromną inwencją twórczą przedstawiając różne wizerunki królowej.

Z licznych, jakże pomysłowych prac komisja konkursowa w składzie: p. Ewa Płachta, p. Marta Świerczyńska i p. Agnieszka Wróbel wyłoniła czwórkę finalistów.

I  miejsce - Maja Potakowska Ib  oraz  Mateusz Markowski Ia

   II miejsce - Maja Bajer Ia

   III miejsce - Jakub Sadowski Ib

Wystawa wszystkich prac została zorganizowana w siedzibie naszej szkoły.

Organizator konkursu Ewa Płachta

foto


A LETTER TO FATHER CHRISTMAS

- List do Świętego Mikołaja w Języku Angielskim

KONKURS ROZTRZYGNIĘTY!!!

Uczniowie naszej szkoły zawsze bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w konkursach języka angielskiego związanych z tematyką Bożonarodzeniową.
  Tak było również w tym roku.
W grudniu, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia rozstrzygnięty został klasowy konkurs języka angielskiego na Najpiękniejszy List do Świętego Mikołaja w klasie IIIb, której wychowawcą jest pani Bożena Salińska.

Autorzy listów napisali o swoich marzeniach i życzeniach, opisali, jak chcieliby spędzić Święta oraz pięknie zilustrowali swoje prace, korzystając z różnorodnych technik plastycznych, w różnych formatach. Wszystkie prace były wspaniałe; kolorowe i niezwykle pomysłowe.

WYNIKI KONKURSU:

      I miejsce: Adrianna Adamczyk

   II miejsce: Kamil Chromiński

             Oliwia Woźny

III miejsce: Julita Skorzycka

Konkurs przeprowadziła nauczycielka języka angielskiego pani Agnieszka Wróbel.


SUKCES UCZNIÓW KLASY Vb

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W grudniu Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach zaprosiła uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych Gminy Koluszki do udziału w konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim poświęconą Świętom Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii i Polsce Christmas Traditions in Poland and in Britain.
  Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego i tym samym uczeń klasy Vb Jakub Spała zdobył I miejsce, natomiast praca Michała Chmielarski również z klasy Vb została wyróżniona.
  Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I szkolny
polegał na wyłonieniu dwóch najlepszych prac, które miały reprezentować szkołę w etapie II. Etap szkolny przeprowadzili nauczyciele języka angielskiego. Etap II międzyszkolny
- prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, która obradowała  w Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach.

Celem konkursu było:

 • motywowanie uczniów do poznawania kultury Wielkiej Brytanii;
 • popularyzacja języka angielskiego;
 • propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów Internetu;
 • rozwijanie aktywności uczniów wykraczającej poza obowiązujące programy nauczania
 • rozwijanie uzdolnień uczniów
 • pogłębienie współpracy między szkołami podstawowymi gminy Koluszki.

LAUREATOM GRATULUJEMY!

 


Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

Christmas Card

Najpiękniejsza Kartka Świąteczna

17 grudnia rozstrzygnięty został międzyszkolny konkurs języka angielskiego na najpiękniejszą kartę bożonarodzeniową. Jego pomysłodawcą w roku 2005 była pani Marta Świerczyńska  - jest to już więc jego ósma edycja! Konkurs na trwałe wpisał się do szkolnej  tradycji i co roku cieszy się dużym powodzeniem uczniów!

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci kulturą Wielkiej Brytanii, umiejętność komponowania form językowych typowych dla prostej wypowiedzi pisemnej, jaką jest karta z życzeniami, a także utrwalenia słownictwa związanego z tematyką Świąt Bożego Narodzenia oraz zaprezentowanie zdolności twórczych i pomysłowości wykonania.

Kartki wykonane przez naszych uczniów, a także ich kolegów i koleżanki z zaprzyjaźnionych szkół gminy Koluszki zrobiły duże wrażenie na komisji konkursowej,  która po naradzie przyznała następujące nagrody:

1 miejsce dla Dagmary Starosty - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach;

2 miejsce dla Alicji Szczepanek - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach;

3 miejsce dla  Rafała Bądziora - ucznia Szkoły Podstawowej w Będzelinie.

W składzie komisji konkursowej zasiadły: pani Marta Świerczyńska, pani Agnieszka Wróbel, pani Ewa Płachta.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Składamy jednocześnie podziękowania dla wszystkich nauczycieli języka angielskiego, którzy zainspirowali swoich uczniów do wzięcia w nim udziału!

ZA ROK ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIEWIĄTEJ EDYCJI!                      foto


Ogólnopolski Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER

Dnia 12 grudnia miłośnicy języka angielskiego wzięli udział w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru  przeznaczony był dla uczniów klas 5 i 6.  Celem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER 2012 jest promocja uzdolnionej językowo młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, krajami anglojęzycznymi, nauką języka angielskiego oraz rozwijania różnych sprawności językowych poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami. Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Materiał językowy, którego dotyczyły testy konkursowe, uwzględniał wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Udział w konkursie jest znakomitą okazją do pobudzenia aktywności uczniów, rozwoju umiejętności twórczego myślenia, samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki. Pozwala on również zdiagnozować potencjał zdolności językowych i zaangażowanie uczniów we własną edukację.

Szkolnymi koordynatorami konkursu są nauczycielki języka angielskiego Agnieszka Wróbel i Marta Świerczyńska.

 

 


 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Dnia 6 grudnia 2012 roku odbył się szkolny konkurs języka angielskiego przeznaczony dla uczniów klas IV-VI Konkurs pięknego czytania. W konkursie wzięło udział  13 uczniów z klas czwartych, 8 uczniów z klas piątych  i 17 uczniów z klas szóstych.  Uczniowie pojedynczo wchodzili do sali, losowali numerki tekstów przygotowanych przez komisję konkursową. Jury w składzie:  pani Agnieszka Wróbel, pani Marta Świerczyńska i pani Ewa Płachta oceniały  prawidłową wymowę, akcentowanie poszczególnych słów oraz zdań.
Przyznano następujące miejsca:

na poziomie klas czwartych:

I miejsce: Magdalena Ćmiel, uczennica klasy IVb

II miejsce: Bruno Szwarc, uczeń klasy IVb

III miejsce: Dagmara Starosta, uczennica klasy IVa

na poziomie klas piątych:

I miejsce: Konrad Zylbersztajn, uczeń klasy Va

II miejsce: Jakub Spała, uczeń klasy Vb

III miejsce: Julia Zajączkowska, uczennica klasy Vc

na poziomie klas szóstych:

I miejsce: Hubert Woźniak, uczeń klasy VIb

II miejsce: Maciej Zieliński, uczeń klasy VIb

III miejsce: Wiktor Mroziński, uczeń klasy VIb

Celem tej formy rywalizacji jest wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania czytaniem w obcym języku krótkich, oryginalnych tekstów literackich . Umiejętność czytania ze zrozumieniem w obcym języku jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Czytając dużo uczniowie ćwiczą poprawną wymowę i intonację co poprawia płynność i tempo czytania.

 


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O HALLOWEEN

W październiku nauczyciele języka angielskiego: pani Marta Świerczyńska, pani Agnieszka Wróbel i pani Ewa Płachta ogłosiły szkolny konkurs dla klas IV- VI,  

,,Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o Halloween’’. Na początku listopada rozstrzygnięto konkurs, a jego wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce Natalia Hermaniuk, uczennica klasy VIb,

II miejsce Wiktoria Dawlud, uczennica klasy Vc,

III miejsce Weronika Staroń z klasy Vc i Michał Chmielarski z klasy Vb

Prac było wiele, trudno było wybrać te najlepsze. W formie prezentacji multimedialnej uczniowie pokazali tradycje i zwyczaje obchodzenia Halloween nocą 31 października w krajach takich jak: Anglia, Australia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Irlandia i Szkocja. Z Halloween związane jest wiele zabaw. Najpopularniejszą jest łapanie jabłek ( boobing for apples), w której za pomocą zębów należy wyłowić pływające w wannie lub basenie jabłka. Inną  popularną zabawą jest zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców. Do zabaw Halloween należą także wróżby, na przykład: wróżenie ze spodków. W Halloween dzieci i dorośli przebierają się za potwory, czarownice, duchy. Przebrane dzieci odwiedzają domy i wypowiadają zdanie ‘’trick or treat’’- cukierek albo psikus, co ma nakłonić odwiedzonego domownika do poczęstowania dzieci garścią wcześniej zakupionych na ten cel słodyczy pod ‘’groźbą’’ zrobienia mu psikusa. Kolorem święta Halloween jest czarny i pomarańczowy.

     Wszystkie prezentacje multimedialne uczniowie zaprezentowali kolegom i koleżankom podczas lekcji języka angielskiego. 

 


GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ POCZTÓWKĘ Z WAKACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

My Holiday Postcard

 

We wrześniu 2012 roku nasza szkoła była gospodarzem międzyszkolnego konkursu na najpiękniejszą pocztówkę z wakacji w języku angielskim zatytułowanego „My Holiday Postcard”. Nauczyciele języka angielskiego i ich uczniowie z innych szkół przesłali na konkurs wspaniałe prace, które wraz z kartkami wakacyjnymi przygotowanymi przez dzieci z naszej szkoły zostały wnikliwie obejrzane przez komisję konkursową w składzie: pani Marta Świerczyńska, pani Agnieszka Wróbel, pani Ewa Płachta. Prace były oceniane pod względem formy, poprawności językowej tekstu w języku angielskim oraz staranności wykonania. Komisja wzięła także pod uwagę pomysłowość pracy oraz jej stronę graficzną.

Laureatami konkursu zostali:

Miejsce 1 – Natalia Kudlik, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,

Miejsce 2 – Joanna Bankowska, Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach,

Miejsce 3- Marta Kołakowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach.

Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia, które otrzymali:

Dawid Koluszkowski ze Szkoły Podstawowej w Długiem oraz

Julia Nowacka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!!!


I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego ,, Kultura krajów anglojęzycznych’’.

 

Dnia 29. 05. 2012 roku trzej uczniowie reprezentowali Nasza Szkołę na II międzyszkolnym konkursie języka angielskiego ,,Kultura krajów anglojęzycznych’. Uczniowie w składzie: Magdalena Ćmiel, Martyna Pietrasik, Michał Krzemiński zwyciężyli, zajęli I miejsce. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. W naszej szkole odbył się pierwszy etap konkursu, w celu wyłonienia trzech uczniów stanowiących drużynę reprezentującą szkołę w II etapie- Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Celem konkursu było: zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych, a także ich geografią i historią; motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; kształtowanie postaw tolerancji dla in nich kultur; poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych i poznanie dziedzictwa kulturowego; rozwijanie wiary we własne możliwości. Pytania z zakresu materiału: kultura, obyczaje, geografia, historia, sławni ludzie, rozrywka krajów anglojęzycznych, słownictwo i gramatyka nie stanowiły żadnego problemu dla naszych małych ekspertów. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy !

 


I EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ LET’S SING IN ENGLISH

 

Dnia 24 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach odbyła się pierwsza edycja międzyszkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej Let’s Sing In English. W Jedynce zawiały liczne reprezentacje z zaprzyjaźnionych szkół gminy Koluszki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Będzelinie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem , Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym. Do rywalizacji konkursowej dołączyli także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Matuszewskiego w Brzezinach.

Głównym celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób, budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowań tym językiem oraz promocja nowych talentów. Nie mniej ważne były: utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad poprawną wymową, przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień- przezwyciężenie tremy, i stresu, umiejętność zachowania się na scenie, stworzenie dzieciom możliwości szlachetnego współzawodnictwa, a nauczycielom warunków twórczej pracy z dziećmi, doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z uczniem uzdolnionym, realizacja marzeń i ambicji, budzenie wiary we własne siły i talent.

Na scenie szkolnej auli swe talenty wokalne, językowe i taneczne zaprezentowali wspaniali młodzi artyści, którzy prezentowali swe osiągnięcia szkolnej publiczności. Prócz angielskiego wokalu były więc piękne stroje, własnoręcznie stworzone rekwizyty, własny akompaniament, wspaniała choreografia a także odrobina humoru.
Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy VI a Julia Kurpios i Paweł Schochański.

Komisja konkursowa w składzie: pani Monika Kazimierczak (SP 1 Brzeziny), pani Agnieszka Kubiak (SP 2 Koluszki), pani Marta Świerczyńska (SP 1 Koluszki) oraz pan Bogusław Bukowski (SP 1 Koluszki) miała niezwykle trudne zadanie wyłonienia finalistów konkursu. Po podliczeniu zostali oni nagrodzeni dyplomami, nagrodami książkowymi i rzeczowymi.
A są to:

Miejsce I: Klaudia Zaborska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, której popisom wokalnym towarzyszyła Weronika Gutowska z klasy 3b prezentująca figury gimnastyki artystycznej.
Miejsce II: Wojciech Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.
Miejsce III ex aequo zajęły:

 • Sara Kunka i Klaudia Siucińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach występujące wraz z grupą taneczną w składzie: Patrycja Chodakowska, Michalina Barańczyk, Weronika Niepsuj, Natalia Komorska, Margarita Górecka, Maja Ferdzyn, Aleksandra Staszczyk, Dominika Juraś, Łukasz Oleksiak, Damian Jaworski, Patryk Zalewski.
 • Wiktoria Kaczorowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.

Wyróżnieniami zostały uhonorowane: Martyna Pietrasik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach oraz Aleksandra Reczulska ze Szkoły Podstawowej w Długiem.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 

Dziękujemy bardzo nauczycielom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu: pani Joannie Bartkowskiej (Zespół Szkół w Gałkowie Dużym), pani Monice Kazimierczak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach), pani Katarzynie Kowalskiej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach), pani Bogusławie Krupińskiej (Szkoła Podstawowa w Długiem), pani Agnieszce Kubiak (Szkoła Podstawowa nr 2 Koluszki), panu Sławomirowi Meli (Szkoła Podstawowa nr 2 Koluszki), pani Jolancie Rozmarynowskiej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach), pani Ilonie Tayçur (Szkoła Podstawowa w Będzelinie).

Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka angielskiego panie Marta Świerczyńska i Agnieszka Wróbel przy współpracy z panem Markiem Kamińskim.


Let’s sing in English’’ KONKURS PIOSENKI ANGLOJEZYCZNEJ.

 

Dnia 17 maja 2012 w auli szkolnej odbył się konkurs piosenki anglojęzyczny dla uczniów klas IV-VI. Uczestnicy wykazali się ogromnym talentem, odwagą, przebojowością i znajomością języka obcego! Dziewięciu wykonawców zaprezentowało swoje umiejętności wokalne na bardzo wysokim poziomie. Mogliśmy usłyszeć utwory znanych i lubianych wokalistów takich jak m.in. Oueen, Survivor, Lenka, Blue Cafe. Po odśpiewaniu finałowych piosenek jury w składzie: pani dyrektor Anna Wieczorkiewicz, pani Jolanta Rozmarynowska i panie od języka angielskiego Agnieszka Wróbel i Marta Świerczyńska wytypowało zwycięzców. Zwyciężczynią została uczennica klasy VIb Klaudia Zaborska, która wystąpiła z piosenką Adele ‘’Someone like you’’grając równocześnie podkład muzyczny na keyboardzie do śpiewanego utworu . Drugie miejsce zyskała Martyna Pietrasik, uczennica tej samej klasy w piosence ‘’The Show’’ Lenka. Natalii Hermaniuk i Adamowi Bedełkowi uczniom klas piątych przypadło egzekwo miejsce III. Natalia zaśpiewała utwór ‘’Buena’’Blue Cafe, a Adam wystąpił z utworem ‘’Show must go on’ ’brytyjskiego zespołu rokowego Queen. Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy IVa Konrad Zylbersztajn śpiewając piosenkę zespołu Queen‘’We Will Rock You’’i występując z grupą taneczną. Zabawa była bardzo udana, a prezentowane piosenki były na wysokim poziomie. Uczestnikom gratulujemy głosu i odwagi. Dnia 24 maja Klaudia Zaborska i Martyna Pietrasik będą reprezentować naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej, którego jesteśmy organizatorami. Trzymamy za nie kciuki i życzymy dalszych sukcesów!


  KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

Nauka języka obcego to nie tylko gramatyka i słówka, nie tylko scenki, dialogi, czytanie i słuchanie tekstów. Chcąc poznać język nie można zapominać o kulturze krajów, w których on obowiązuje. Dnia 8 maja 2012r. odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych, a także ich geografią i historią. Uczestnicy konkursu mieli też możliwość sprawdzenia własnych umiejętności językowych. Ich zadaniem było rozwiązać test składający się z 30 pytań. Do konkursu przystąpiło 25 uczniów z klas IV-VI i jedna uczennica klasy IIIb – Magdalena Ćmiel, która ku zdumieniu wszystkim zdobyła I miejsce. Miejsce II przypadło uczniowi klasy VIa Michałowi Krzemińskiemu, natomiast miejsce III Martyna Pietrasik z klasy VIb. Co więcej, konkurs szkolny miał na celu wybranie trzech uczniów stanowiących drużynę reprezentującą szkołę w Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, 29 maja . LAUREATOM GRATULUJEMY i TRZYMAMY KCIUKI W KOLEJNYM ETAPIE!


MIEJSKO-GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO EASTER CARD W "JEDYNCE"

 

Dnia 3 kwietnia 2012 w Szkole Podstawowej nr 1 został rozstrzygnięty miejsko-gminny konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku angielskim EASTER CARD. Piękne kolorowe prace z angielskimi życzeniami pojawiły się na specjalnie na tę okazję zorganizowanej wystawie. Obok uczniów z Jedynki do konkursu przystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Długiem, Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Komisja konkursowa w składzie: Pani wicedyrektor Anna Wieczorkiewicz oraz nauczyciele języka angielskiego: Pani Marta Świerczyńska i Pani Agnieszka Wróbel miała niezwykle trudne zadanie wybrania finałowej trójki laureatów. Kryteriami jakimi kierowało się jury było estetyczne i pomysłowe wykonanie pracy, poprawność językowa i stylistyczna angielskich życzeń, wkład inwencji i nakład pracy ucznia.

Po długich naradach komisja wybrała prace następujących uczniów jako finalistów konkursu:

I miejsce – Natalia Kudlik, uczennica Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,

II miejsce – Izabela Plintara, uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach,

III miejsce – Justyna Grzegorczyk, uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Wspaniałych i pięknych prac zostało nadesłanych tak wiele, że komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić trzy kartki. Są to prace następujących uczniów:

Artur Cuchra, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach

Przemysław Dobrowolski, uczeń Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym

Roksana Szymczyk, uczennica Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.

Wszystkim laureatom serdecznie GRATULUJEMY i składamy podziękowania nauczycielom za zachęcenie swoich podopiecznych do wzięcia udziału w konkursie i pomoc w tworzeniu jakże wspaniałych prac!


Konkurs Języka angielskiego ,,Healthy Eating- zdrowe żywienie’’

 

W ramach podsumowania szkolnego projektu „Aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie. Zdrowa Szkoła –zdrowy uczeń” odbył się konkurs języka angielskiego ,,Healthy Eating- zdrowe żywienie’’ dla uczniów klas II i III. Zadaniem uczniów było przygotować albumy produktów spożywczych z nazwami w języku angielskim promujące zdrowe odżywianie.

Drugoklasiści i trzecioklasiści licznie wzięli udział w konkursie, wykonali przepiękne albumy. Wykazali się ogromną wiedzą znajomości nazw produktów spożywczych w języku angielskim.

Dnia 21 marca 2012 wszystkie prace można było obejrzeć w stołówce szkolnej.

I miejsce zdobyli uczniowie klasy III b Anna Wyka i Krzysztof Marczyk

II miejsce otrzymała uczennica klasy III b Martyna Jeżyna i uczeń II b Kamil Chromiński

III miejsce przypadło uczennicy klasy III b Annie Łapce i uczniowi klasy IIIa Wiktorowi Stępniewskiemu.
Laureatom serdecznie gratulujemy!


BE MY VALENTINE!

 

W lutym 2012 w naszej szkole odbył się konkurs języka angielskiego na najpiękniejszą walentynkę. Wszystkie kartki walentynkowe biorące w nim udział były wypisane w języku angielskim. Nauczyciele angliści po przeczytaniu treści wszystkich walentynek i porównaniu ich części graficznej wybrali najpiękniejsze. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy V b - Natalia Hermaniuk. Miejsce drugie zajęła uczennica klasy Va - Wiktoria Dziąg, a trzecie Wiktor Mroziński z klasy V b. Laureatom serdecznie GRATULUJEMY!


CHRISTMAS CARD

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM CHRISTMAS CARD
W grudniu 2011 nasza szkoła była gospodarzem gminnego konkursu na najpiękniejszą kartkę w języku angielskim zatytułowanego „Christmas Card”. Nauczyciele języka angielskiego i ich uczniowie z innych szkół przesłali na konkurs wspaniałe prace, które wraz z kartkami świątecznymi przygotowanymi przez dzieci z naszej szkoły zostały wnikliwie obejrzane przez komisję konkursową w składzie: pani wicedyrektor Anna Wieczorkiewicz, pani Małgorzata Waleska, pani Agnieszka Wróbel i pani Marta Świerczyńska. Prace były oceniane pod względem formy i poprawności językowej tekstu w języku angielskim i staranności wykonania. Komisja wzięła także pod uwagę pomysłowość pracy oraz jej stronę graficzną.
Laureatami konkursu zostali:
Miejsce 1 – Klara Tosiak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (klasa 5a),
Miejsce 2 – Szymon Dobrowolski, Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym (klasa 5a) i Natalia Hermaniuk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (klasa 5b),
Miejsce 3- Eryk Polus, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (klasa 6a) i Karina Majka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach (klasa 6b).

Zwycięzcą wręczone zostaną dyplomy i nagrody ufundowane przez wydawnictwa Longman i MacMillan. Serdecznie gratulujemy!!! Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1- panie Marta Świerczyńska i Agnieszka Wróbel


OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH HIGH FLIER

 

W grudniu 2011 roku czterdzieścioro uczniów klas piątych i szóstych przystąpiło do jedenastej edycji ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego ENGLISH HIGH FLIER. Nasza szkoła bierze udział w tym wydarzeniu od 2004 roku. Konkurs jest dodatkową formą kształcenia języka, pobudza zainteresowania uczniów oraz motywuje ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych. Pomaga w zdobywaniu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs nie jest przeznaczony tylko dla najlepszych, każdy uczeń ma szanse sprawdzenia swoich kompetencji. Udział w konkursie ogólnopolskim daje uczniom i nauczycielom niepowtarzalną szansę porównania swojej wiedzy i umiejętności z uczniami z innych szkół, województw. Koordynatorami konkursu w naszej szkole są nauczycielki języka angielskiego Marta Świerczyńska i Agnieszka Wróbel.

W styczniu wyniki konkursu zostaną udostępnione przez organizatorów konkursu- firmę edukacyjną Łowcy Talentów – JERSZ. Za naszych uczniów trzymamy kciuki!


Międzyszkolny konkurs języka angielskiego.

 

W październiku 2011 roku uczniowie klas IV-VI wzięli udział w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego zatytułowanym ,,My Teacher. Konkurs zorganizowany był przez Szkołę Podstawową r 2 w Koluszkach z okazji Święta Edukacji Narodowej. Konkurs polegał na wykonaniu kartek okolicznościowych, na jednej ze stron miały być życzenia dla nauczycieli lub opis ulubionego nauczyciela, tekst pisany ręcznie w języku angielskim; druga ze stron – ozdobna, wykonana w dowolnej technice (ręcznie lub komputerowo). Uczniowie licznie wzięli udział w zmaganiach konkursowych. Izabella Plintara, uczennica klasy VIb zajęła drugie miejsce, natomiast trzecie miejsce przypadło uczennicy klasy IVb Paulinie Piotrowskiej. Gratulujemy!
 


GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ POCZTÓWKĘ Z WAKACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

My Holiday Postcard

 

We wrześniu 2012 roku nasza szkoła była gospodarzem międzyszkolnego konkursu na najpiękniejszą pocztówkę z wakacji w języku angielskim zatytułowanego „My Holiday Postcard”. Nauczyciele języka angielskiego i ich uczniowie z innych szkół przesłali na konkurs wspaniałe prace, które wraz z kartkami wakacyjnymi przygotowanymi przez dzieci z naszej szkoły zostały wnikliwie obejrzane przez komisję konkursową w składzie: pani Marta Świerczyńska, pani Agnieszka Wróbel, pani Ewa Płachta. Prace były oceniane pod względem formy, poprawności językowej tekstu w języku angielskim oraz staranności wykonania. Komisja wzięła także pod uwagę pomysłowość pracy oraz jej stronę graficzną.

Laureatami konkursu zostali:

Miejsce 1 – Natalia Kudlik, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,

Miejsce 2 – Joanna Bankowska, Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach,

Miejsce 3- Marta Kołakowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach.

Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia, które otrzymali:

Dawid Koluszkowski ze Szkoły Podstawowej w Długiem oraz

Julia Nowacka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!!!


I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego ,, Kultura krajów anglojęzycznych’’.

 

Dnia 29. 05. 2012 roku trzej uczniowie reprezentowali Nasza Szkołę na II międzyszkolnym konkursie języka angielskiego ,,Kultura krajów anglojęzycznych’. Uczniowie w składzie: Magdalena Ćmiel, Martyna Pietrasik, Michał Krzemiński zwyciężyli, zajęli I miejsce. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. W naszej szkole odbył się pierwszy etap konkursu, w celu wyłonienia trzech uczniów stanowiących drużynę reprezentującą szkołę w II etapie- Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Celem konkursu było: zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych, a także ich geografią i historią; motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; kształtowanie postaw tolerancji dla in nich kultur; poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych i poznanie dziedzictwa kulturowego; rozwijanie wiary we własne możliwości. Pytania z zakresu materiału: kultura, obyczaje, geografia, historia, sławni ludzie, rozrywka krajów anglojęzycznych, słownictwo i gramatyka nie stanowiły żadnego problemu dla naszych małych ekspertów. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy !

 


I EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ LET’S SING IN ENGLISH

 

Dnia 24 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach odbyła się pierwsza edycja międzyszkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej Let’s Sing In English. W Jedynce zawiały liczne reprezentacje z zaprzyjaźnionych szkół gminy Koluszki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Będzelinie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem , Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym. Do rywalizacji konkursowej dołączyli także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Matuszewskiego w Brzezinach.

Głównym celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób, budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowań tym językiem oraz promocja nowych talentów. Nie mniej ważne były: utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad poprawną wymową, przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień- przezwyciężenie tremy, i stresu, umiejętność zachowania się na scenie, stworzenie dzieciom możliwości szlachetnego współzawodnictwa, a nauczycielom warunków twórczej pracy z dziećmi, doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z uczniem uzdolnionym, realizacja marzeń i ambicji, budzenie wiary we własne siły i talent.

Na scenie szkolnej auli swe talenty wokalne, językowe i taneczne zaprezentowali wspaniali młodzi artyści, którzy prezentowali swe osiągnięcia szkolnej publiczności. Prócz angielskiego wokalu były więc piękne stroje, własnoręcznie stworzone rekwizyty, własny akompaniament, wspaniała choreografia a także odrobina humoru.
Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy VI a Julia Kurpios i Paweł Schochański.

Komisja konkursowa w składzie: pani Monika Kazimierczak (SP 1 Brzeziny), pani Agnieszka Kubiak (SP 2 Koluszki), pani Marta Świerczyńska (SP 1 Koluszki) oraz pan Bogusław Bukowski (SP 1 Koluszki) miała niezwykle trudne zadanie wyłonienia finalistów konkursu. Po podliczeniu zostali oni nagrodzeni dyplomami, nagrodami książkowymi i rzeczowymi.
A są to:

Miejsce I: Klaudia Zaborska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, której popisom wokalnym towarzyszyła Weronika Gutowska z klasy 3b prezentująca figury gimnastyki artystycznej.
Miejsce II: Wojciech Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.
Miejsce III ex aequo zajęły:

 • Sara Kunka i Klaudia Siucińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach występujące wraz z grupą taneczną w składzie: Patrycja Chodakowska, Michalina Barańczyk, Weronika Niepsuj, Natalia Komorska, Margarita Górecka, Maja Ferdzyn, Aleksandra Staszczyk, Dominika Juraś, Łukasz Oleksiak, Damian Jaworski, Patryk Zalewski.
 • Wiktoria Kaczorowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.

Wyróżnieniami zostały uhonorowane: Martyna Pietrasik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach oraz Aleksandra Reczulska ze Szkoły Podstawowej w Długiem.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 

Dziękujemy bardzo nauczycielom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu: pani Joannie Bartkowskiej (Zespół Szkół w Gałkowie Dużym), pani Monice Kazimierczak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach), pani Katarzynie Kowalskiej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach), pani Bogusławie Krupińskiej (Szkoła Podstawowa w Długiem), pani Agnieszce Kubiak (Szkoła Podstawowa nr 2 Koluszki), panu Sławomirowi Meli (Szkoła Podstawowa nr 2 Koluszki), pani Jolancie Rozmarynowskiej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach), pani Ilonie Tayçur (Szkoła Podstawowa w Będzelinie).

Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka angielskiego panie Marta Świerczyńska i Agnieszka Wróbel przy współpracy z panem Markiem Kamińskim.


Let’s sing in English’’ KONKURS PIOSENKI ANGLOJEZYCZNEJ.

 

Dnia 17 maja 2012 w auli szkolnej odbył się konkurs piosenki anglojęzyczny dla uczniów klas IV-VI. Uczestnicy wykazali się ogromnym talentem, odwagą, przebojowością i znajomością języka obcego! Dziewięciu wykonawców zaprezentowało swoje umiejętności wokalne na bardzo wysokim poziomie. Mogliśmy usłyszeć utwory znanych i lubianych wokalistów takich jak m.in. Oueen, Survivor, Lenka, Blue Cafe. Po odśpiewaniu finałowych piosenek jury w składzie: pani dyrektor Anna Wieczorkiewicz, pani Jolanta Rozmarynowska i panie od języka angielskiego Agnieszka Wróbel i Marta Świerczyńska wytypowało zwycięzców. Zwyciężczynią została uczennica klasy VIb Klaudia Zaborska, która wystąpiła z piosenką Adele ‘’Someone like you’’grając równocześnie podkład muzyczny na keyboardzie do śpiewanego utworu . Drugie miejsce zyskała Martyna Pietrasik, uczennica tej samej klasy w piosence ‘’The Show’’ Lenka. Natalii Hermaniuk i Adamowi Bedełkowi uczniom klas piątych przypadło egzekwo miejsce III. Natalia zaśpiewała utwór ‘’Buena’’Blue Cafe, a Adam wystąpił z utworem ‘’Show must go on’ ’brytyjskiego zespołu rokowego Queen. Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy IVa Konrad Zylbersztajn śpiewając piosenkę zespołu Queen‘’We Will Rock You’’i występując z grupą taneczną. Zabawa była bardzo udana, a prezentowane piosenki były na wysokim poziomie. Uczestnikom gratulujemy głosu i odwagi. Dnia 24 maja Klaudia Zaborska i Martyna Pietrasik będą reprezentować naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej, którego jesteśmy organizatorami. Trzymamy za nie kciuki i życzymy dalszych sukcesów!


  KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

Nauka języka obcego to nie tylko gramatyka i słówka, nie tylko scenki, dialogi, czytanie i słuchanie tekstów. Chcąc poznać język nie można zapominać o kulturze krajów, w których on obowiązuje. Dnia 8 maja 2012r. odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych, a także ich geografią i historią. Uczestnicy konkursu mieli też możliwość sprawdzenia własnych umiejętności językowych. Ich zadaniem było rozwiązać test składający się z 30 pytań. Do konkursu przystąpiło 25 uczniów z klas IV-VI i jedna uczennica klasy IIIb – Magdalena Ćmiel, która ku zdumieniu wszystkim zdobyła I miejsce. Miejsce II przypadło uczniowi klasy VIa Michałowi Krzemińskiemu, natomiast miejsce III Martyna Pietrasik z klasy VIb. Co więcej, konkurs szkolny miał na celu wybranie trzech uczniów stanowiących drużynę reprezentującą szkołę w Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, 29 maja . LAUREATOM GRATULUJEMY i TRZYMAMY KCIUKI W KOLEJNYM ETAPIE!


MIEJSKO-GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO EASTER CARD W "JEDYNCE"

 

Dnia 3 kwietnia 2012 w Szkole Podstawowej nr 1 został rozstrzygnięty miejsko-gminny konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku angielskim EASTER CARD. Piękne kolorowe prace z angielskimi życzeniami pojawiły się na specjalnie na tę okazję zorganizowanej wystawie. Obok uczniów z Jedynki do konkursu przystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Długiem, Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Komisja konkursowa w składzie: Pani wicedyrektor Anna Wieczorkiewicz oraz nauczyciele języka angielskiego: Pani Marta Świerczyńska i Pani Agnieszka Wróbel miała niezwykle trudne zadanie wybrania finałowej trójki laureatów. Kryteriami jakimi kierowało się jury było estetyczne i pomysłowe wykonanie pracy, poprawność językowa i stylistyczna angielskich życzeń, wkład inwencji i nakład pracy ucznia.

Po długich naradach komisja wybrała prace następujących uczniów jako finalistów konkursu:

I miejsce – Natalia Kudlik, uczennica Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,

II miejsce – Izabela Plintara, uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach,

III miejsce – Justyna Grzegorczyk, uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Wspaniałych i pięknych prac zostało nadesłanych tak wiele, że komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić trzy kartki. Są to prace następujących uczniów:

Artur Cuchra, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach

Przemysław Dobrowolski, uczeń Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym

Roksana Szymczyk, uczennica Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.

Wszystkim laureatom serdecznie GRATULUJEMY i składamy podziękowania nauczycielom za zachęcenie swoich podopiecznych do wzięcia udziału w konkursie i pomoc w tworzeniu jakże wspaniałych prac!


Konkurs Języka angielskiego ,,Healthy Eating- zdrowe żywienie’’

 

W ramach podsumowania szkolnego projektu „Aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie. Zdrowa Szkoła –zdrowy uczeń” odbył się konkurs języka angielskiego ,,Healthy Eating- zdrowe żywienie’’ dla uczniów klas II i III. Zadaniem uczniów było przygotować albumy produktów spożywczych z nazwami w języku angielskim promujące zdrowe odżywianie.

Drugoklasiści i trzecioklasiści licznie wzięli udział w konkursie, wykonali przepiękne albumy. Wykazali się ogromną wiedzą znajomości nazw produktów spożywczych w języku angielskim.

Dnia 21 marca 2012 wszystkie prace można było obejrzeć w stołówce szkolnej.

I miejsce zdobyli uczniowie klasy III b Anna Wyka i Krzysztof Marczyk

II miejsce otrzymała uczennica klasy III b Martyna Jeżyna i uczeń II b Kamil Chromiński

III miejsce przypadło uczennicy klasy III b Annie Łapce i uczniowi klasy IIIa Wiktorowi Stępniewskiemu.
Laureatom serdecznie gratulujemy!


BE MY VALENTINE!

 

W lutym 2012 w naszej szkole odbył się konkurs języka angielskiego na najpiękniejszą walentynkę. Wszystkie kartki walentynkowe biorące w nim udział były wypisane w języku angielskim. Nauczyciele angliści po przeczytaniu treści wszystkich walentynek i porównaniu ich części graficznej wybrali najpiękniejsze. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy V b - Natalia Hermaniuk. Miejsce drugie zajęła uczennica klasy Va - Wiktoria Dziąg, a trzecie Wiktor Mroziński z klasy V b. Laureatom serdecznie GRATULUJEMY!


GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM CHRISTMAS CARD


W grudniu 2011 nasza szkoła była gospodarzem gminnego konkursu na najpiękniejszą kartkę w języku angielskim zatytułowanego „Christmas Card”. Nauczyciele języka angielskiego i ich uczniowie z innych szkół przesłali na konkurs wspaniałe prace, które wraz z kartkami świątecznymi przygotowanymi przez dzieci z naszej szkoły zostały wnikliwie obejrzane przez komisję konkursową w składzie: pani wicedyrektor Anna Wieczorkiewicz, pani Małgorzata Waleska, pani Agnieszka Wróbel i pani Marta Świerczyńska. Prace były oceniane pod względem formy i poprawności językowej tekstu w języku angielskim i staranności wykonania. Komisja wzięła także pod uwagę pomysłowość pracy oraz jej stronę graficzną.
Laureatami konkursu zostali:
Miejsce 1 – Klara Tosiak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (klasa 5a),
Miejsce 2 – Szymon Dobrowolski, Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym (klasa 5a) i Natalia Hermaniuk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (klasa 5b),
Miejsce 3- Eryk Polus, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (klasa 6a) i Karina Majka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach (klasa 6b).

Zwycięzcą wręczone zostaną dyplomy i nagrody ufundowane przez wydawnictwa Longman i MacMillan. Serdecznie gratulujemy!!! Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1- panie Marta Świerczyńska i Agnieszka Wróbel
 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH HIGH FLIER

 

W grudniu 2011 roku czterdzieścioro uczniów klas piątych i szóstych przystąpiło do jedenastej edycji ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego ENGLISH HIGH FLIER. Nasza szkoła bierze udział w tym wydarzeniu od 2004 roku. Konkurs jest dodatkową formą kształcenia języka, pobudza zainteresowania uczniów oraz motywuje ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych. Pomaga w zdobywaniu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs nie jest przeznaczony tylko dla najlepszych, każdy uczeń ma szanse sprawdzenia swoich kompetencji. Udział w konkursie ogólnopolskim daje uczniom i nauczycielom niepowtarzalną szansę porównania swojej wiedzy i umiejętności z uczniami z innych szkół, województw. Koordynatorami konkursu w naszej szkole są nauczycielki języka angielskiego Marta Świerczyńska i Agnieszka Wróbel.

W styczniu wyniki konkursu zostaną udostępnione przez organizatorów konkursu- firmę edukacyjną Łowcy Talentów – JERSZ. Za naszych uczniów trzymamy kciuki!
 


Międzyszkolny konkurs języka angielskiego.

 

W październiku 2011 roku uczniowie klas IV-VI wzięli udział w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego zatytułowanym ,,My Teacher. Konkurs zorganizowany był przez Szkołę Podstawową r 2 w Koluszkach z okazji Święta Edukacji Narodowej. Konkurs polegał na wykonaniu kartek okolicznościowych, na jednej ze stron miały być życzenia dla nauczycieli lub opis ulubionego nauczyciela, tekst pisany ręcznie w języku angielskim; druga ze stron – ozdobna, wykonana w dowolnej technice (ręcznie lub komputerowo). Uczniowie licznie wzięli udział w zmaganiach konkursowych. Izabella Plintara, uczennica klasy VIb zajęła drugie miejsce, natomiast trzecie miejsce przypadło uczennicy klasy IVb Paulinie Piotrowskiej. Gratulujemy!
 


ENGLISH HIGH FLIER

W grudniu tego roku czterdzieścioro uczniów klas piątych i szóstych przystąpiło do jedenastej edycji ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego ENGLISH HIGH FLIER. Nasza szkoła bierze udział w tym wydarzeniu od 2004 roku.  Konkurs jest dodatkową formą kształcenia języka, pobudza zainteresowania uczniów oraz motywuje ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych. Pomaga w zdobywaniu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs nie jest przeznaczony tylko dla najlepszych, każdy uczeń ma szanse sprawdzenia swoich kompetencji. Udział w konkursie ogólnopolskim daje uczniom i nauczycielom niepowtarzalną szansę porównania swojej wiedzy i umiejętności z uczniami z innych szkół, województw. Koordynatorami konkursu w naszej szkole są nauczycielki języka angielskiego Marta Świerczyńska i Agnieszka Wróbel.

W styczniu wyniki konkursu zostaną udostępnione przez organizatorów konkursu- firmę edukacyjną Łowcy Talentów – JERSZ. Za naszych uczniów trzymamy kciuki!


   Holidays postcard- pocztówka z wakacji.

We wrześniu w naszej szkole zorganizowany został konkurs na najpiękniejszą pocztówkę z wakacji napisaną w języku angielskim, wykonaną dowolną techniką. Komisja konkursowa spośród wielu wspaniałych prac wyłoniła trzy finałowe kartki, których autorzy wykazali się umiejętnościami plastycznymi i językowymi. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy VIa- Dawid Szklarek. Drugie miejsce zajęła Agata Pyrz, uczennica klasy VIa, natomiast miejsce trzecie przypadło dwóm uczennicom: Izabeli Plintarze z klasy Vb oraz Klaudii Michniewskiej z klasy Va. Prace wszystkich uczniów naszej szkoły wzięły również udział w konkursie na szczeblu gminnym.

Dnia 9. 11. 2010 roku w gmachu Szkoły Podstawowej nr 2 nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczniom gminnego konkursu języka angielskiego na najpiękniejszą pocztówkę z wakacji: ,,My summer Holidays- Postcard”. Pierwsze miejsce zdobyła Izabella Plintara, natomiast miejsce trzecie przypadło Agacie Pyrz.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 


  GMINNY KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI KULTURY KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

W maju nasza szkoła przystąpiła gminnego do konkursu z języka angielskiego dotyczącego znajomości faktów z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach i miał na celu propagowanie języka angielskiego wśród dzieci. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap pierwszy odbył się w naszej szkole   i polegał na napisaniu przez uczniów klas piątych i szóstych testu ze znajomości kultury Wielkiej Brytanii i krajów, w których język angielski jest językiem urzędowym. Do pisania testu przystąpiło 35 uczniów naszej szkoły, w tym- 19 uczniów klas szóstych i 16 uczniów klas piątych. Po sprawdzeniu wyników testu wyłonieni zostali w naszej szkole trzej uczniowie mający reprezentować nas w drugim etapie konkursu, byli to- Julia Kurpios z klasy 5b, Paweł Sochański z klasy 5b i Natalia Kędzierska z klasy 5b.

Drugi etap konkursu również polegał na napisaniu testu. Tym razem jednak uczniowie musieli zidentyfikować wykonawców usłyszanych utworów muzycznych i wykazać się znajomością faktów na temat krajów anglojęzycznych w teście otwartym. Najlepszy okazał się uczeń naszej szkoły- PAWEŁ SOCHAŃSKI, który został LAUREATEM PIERWSZEGO MIEJSCA! Do konkursu uczniów przygotowali nauczyciele języka angielskiego- pani Marta Świerczyńska i pan Michał Siadul.

galeria foto1


Międzyszkolny konkurs języka angielskiego.

W październiku uczniowie klas IV-VI wzięli udział w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego zatytułowanym ,,My Teacher. Konkurs zorganizowany był przez Szkołę Podstawową r 2 w Koluszkach z okazji Święta Edukacji Narodowej. Konkurs polegał na wykonaniu kartek okolicznościowych, na jednej ze stron miały być życzenia dla nauczycieli lub opis ulubionego nauczyciel, tekst pisany ręcznie w języku angielskim; druga ze stron –ozdobna, wykonana w dowolnej technice ( ręcznie lub komputerowo). Uczniowie licznie wzięli udział w zmaganiach konkursowych. Izabella Plintara, uczennica klasy VIb zajęła drugie miejsce, natomiast trzecie miejsce przypadło uczennicy klasy IVb Paulinie Piotrowskiej. Gratulujemy!

galeria foto2

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837

Galeria zdjęć