Nawigacja

Sprawdzian zewnętrzny klas VI Laureaci konkursów Konkursy polonistyczne Projektu edukacyjne, innowacje

Archiwum

Projektu edukacyjne, innowacje

1/Projekt edukacyjny Samorządu Uczniowskiego dla klas I ,,LUBIĘ CZYTAĆ, SŁUCHAĆ, OPOWIADAĆ”

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach

   Książka jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania na osobowość dziecka. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych jest bardzo ważne, gdyż kontakt z lekturą ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny i psychiczny człowieka. Dziś w dobie komputerów i telewizji, szczególnie ważne staje się kształtowanie w człowieku nawyku i potrzeby obcowania z książką. Obok rodziny, która jako pierwsza zaszczepia zainteresowania czytelnicze dziecku, bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywa szkoła. Dziecko sięgając po książkę, oczekuje, że spełni ona pokładane w niej nadzieje, zaspokoi potrzeby i oczekiwania.

Niniejszy projekt stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych. Pozwala nam wspólnie pracować nad wychowaniem do czytania. Założeniem projektu jest rozbudzenie motywacji do sięgania po książki;  rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki; rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie; wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci.

 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.  Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania.

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od października 2017 roku do kwietnia 2018 roku.

Opracowanie i realizacja projektu: Beata Starosta, Katarzyna Krajewska

Współpraca -  Rada Samorządu Uczniowskiego


2/Projekt "Sportowe przerwy" dla uczniów klas V-VII

  W miesiącu październiku  wdrożony został do realizacji  projekt ,,SPORTOWE PRZERWY” adresowany do uczniów klas V- VII. Celem głównym projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez doskonalenie własnych  umiejętności, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, zachęcenie jak największej liczby młodzieży do udziału w kulturze fizycznej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Podczas realizacji projektu realizowane będą zagadnienia z gier zespołowych jako te, które dostarczają uczniom najwięcej radości i satysfakcji. Zajęcia mają charakter rekreacyjno – sportowy i odbywać się będą podczas piętnastominutowych przerw. Wprowadzenie projektu ma na celu uaktywnić uczniów, promować aktywne spędzanie czasu wolnego, wdrażać ucznia do współpracy i podejmowania inicjatywy na rzecz promowania aktywności fizycznej, angażowanie młodzieży do różnych form aktywności ruchowych, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, rozwój sprawność kondycyjnej i koordynacyjnej, edukację poprzez sport i integrację.

Projekt opracowała i realizuje p. Beata Starosta – nauczyciel wychowania fizycznego.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
    ul. Zagajnikowa 12
    95-040 Koluszki
  • 44 7145837

Galeria zdjęć