Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837
Poniedziałek 25.09.2017
liczba odwiedzin: 1206383

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze .Są niezbędne w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. Zawsze możesz dokonać zmiany ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 •   W miesiącu październiku  wdrożony został do realizacji  projekt ,,SPORTOWE PRZERWY” adresowany do uczniów klas V- VII. Celem głównym projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez doskonalenie własnych  umiejętności, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, zachęcenie jak największej liczby młodzieży do udziału w kulturze fizycznej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

 • 1. Stypendium szkolne

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występują inne przyczyny, wpływające na sytuację rodziny  jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, dysfunkcje, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna.

  Wnioski  wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć  do dn. 15 września w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój nr 001 /Referat Edukacji i Informacji/. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 514 zł netto na osobę w rodzinie.  (Dochód za miesiąc sierpień 2017r.) Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udzielają pracownicy Referatu.

 •     Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do przedmiotów obowiązkowych dla uczniów klas I-VII zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczone bądź przekazane uczniom we wrześniu.

  Podręczniki do religii (uwaga zmiana informacji o podręczniku w kl. IV) i WDŻ  (Wychowanie do życia w rodzinie) zakupują rodzice.

 • Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach
  w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac remontowo-budowlanych na terenie szkoły i wokół niej.

  załącznik

 • WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ 
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH 
  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

   wersja.pdf       wersja.doc

 •   Na zakończenie bieżącego roku szkolnego zorganizowany został po raz kolejny w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców. Regulamin plebiscytu uwzględnia aktywność kandydata, jego osiągnięcia sportowe w szkole i poza nią oraz jego popularność w środowisku szkolnym.Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz przedstawienie sylwetek uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w dorobek sportowy szkoły.

 •   W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy III b i III c realizowali projekt edukacyjny pt. „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie”. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, rozbudzanie szacunku do różnych zawodów oraz integracja zespołów klasowych.

  W ramach projektu odbyły się liczne wycieczki, wyjścia i spotkania. Byliśmy w Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Pojechaliśmy do Planetarium EC1 w Łodzi, a po seansie pojechaliśmy do parku trampolin SALTOS. Dowiedzieliśmy się, jak wypiekać chleb, będąc gościem w koluszkowskiej piekarni u Państwa Olszyńskich. Poznaliśmy pracę bibliotekarek w  Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz pracowników Urzędu Miasta w Koluszkach i redaktorów gazety „Tydzień w Koluszkach”. Wybraliśmy się również do Portu Lotniczego im. Wł. Rejmonta w Łodzi, aby poznać zadania i obowiązki służb tam pracujących. W ramach projektu zwiedzaliśmy również łódzką Palmiarnię i Ogród Botaniczny. Poznaliśmy pracę aktorów w Teatrze Arlekin w Łodzi oraz wypiekaliśmy pierniki w Akademii Twórczego Rozwoju INSPIRO w Łodzi. Ozdabialiśmy ceramiczne miseczki w Ceramilandii. Byliśmy w parku zabaw w Lutomiersku oraz w największej sieci handlowej w Łodzi w Manufakturze. Udaliśmy się na wycieczkę do Łęczycy, Tumu, Uniejowa oraz do Kopalni Soli w Kłodawie. Zwiedzaliśmy kapliczki w Łagiewnikach, wspinaliśmy się na Rudzką Górę.

 •   Dnia 20 czerwca 2017 roku w szkolnej świetlicy odbyło się przedstawienie podsumowujące cały rok wytężonej pracy uczniów z klasy 4a na dodatkowych zajęciach z języka polskiego, które miały zachęcić dzieci do czytania książek. Czwartoklasiści wraz z nauczycielem wspólnie stworzyli plan pracy na ten rok.Pierwszym działaniem było przedstawienie ulubionej książki, którą przeczytali. Następnie przyniesione teksty posłużyły do realizacji kolejnego przedsięwzięcia. Uczniowie wcielili się w bohaterów swoich lektur. Przyjmowali postawę podobną do postaci z okładki, zwracali uwagę na mimikę twarzy. W ten sposób powstały książki ze zdjęciami ich właścicieli.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837

Galeria zdjęć