Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837
Wtorek 26.09.2017
liczba odwiedzin: 1209937

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze .Są niezbędne w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. Zawsze możesz dokonać zmiany ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 •   Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły w czerwcu odbyły się wybory nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego. 19 czerwca miała miejsce jednodniowa kampania wyborcza. Wszyscy kandydaci, na plakatach wyborczych, prezentowali swoje postulaty. Dzięki tym działaniom  każdy uczeń nie miał wątpliwości, na kogo oddać swój głos.

  Samorząd Uczniowski  jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.   Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.  Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji.

 •   W miesiącu październiku  wdrożony został do realizacji  projekt ,,SPORTOWE PRZERWY” adresowany do uczniów klas V- VII. Celem głównym projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez doskonalenie własnych  umiejętności, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, zachęcenie jak największej liczby młodzieży do udziału w kulturze fizycznej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

 • 1. Stypendium szkolne

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występują inne przyczyny, wpływające na sytuację rodziny  jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, dysfunkcje, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna.

  Wnioski  wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć  do dn. 15 września w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój nr 001 /Referat Edukacji i Informacji/. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 514 zł netto na osobę w rodzinie.  (Dochód za miesiąc sierpień 2017r.) Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udzielają pracownicy Referatu.

 •     Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do przedmiotów obowiązkowych dla uczniów klas I-VII zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczone bądź przekazane uczniom we wrześniu.

  Podręczniki do religii (uwaga zmiana informacji o podręczniku w kl. IV) i WDŻ  (Wychowanie do życia w rodzinie) zakupują rodzice.

 • Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach
  w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac remontowo-budowlanych na terenie szkoły i wokół niej.

  załącznik

 • WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ 
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH 
  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

   wersja.pdf       wersja.doc

 •   Na zakończenie bieżącego roku szkolnego zorganizowany został po raz kolejny w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców. Regulamin plebiscytu uwzględnia aktywność kandydata, jego osiągnięcia sportowe w szkole i poza nią oraz jego popularność w środowisku szkolnym.Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz przedstawienie sylwetek uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w dorobek sportowy szkoły.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • (0-44) 7145837

Galeria zdjęć