Nawigacja

Sukcesy naszych uczniów Szkoła Odkrywców Talentów Sprawdzian zewnętrzny klas VI Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy polonistyczne

Nasze sukcesy

Szkoła Odkrywców Talentów

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach nosi zaszczytny tytuł
,,Szkoły Odkrywców Talentów”

18 maja 2011r. dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach otrzymał informację, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Szkole Podstawowej nr 1 zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest placówkom, które szczególnie przyczyniają się do wyszukiwania i wspierania uzdolnień uczniów. ,,Jedynka” została umieszczona na ogólnopolskiej mapie szkół odkrywających i promujących talenty http://efs.men.gov.pl . Jesteśmy niezwykle dumni, że znajdujemy się w nielicznym gronie  placówek  uhonorowanych tytułem ,,Szkoła Odkrywców Talentów”. W województwie łódzkim jedynie 35 szkół otrzymało takie wyróżnienie, a w powiecie łódzkim wschodnim tylko dwie szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Cieszymy się , chociaż dla naszej szkoły to w gruncie rzeczy nic nowego, bowiem od wielu lat staramy się stworzyć warunki do rozwoju różnorodnych zdolności  naszych uczniów. Przeprowadzana systematycznie przez nauczycieli diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów wskazuje, że do „Jedynki” uczęszcza wiele nieprzeciętnych dzieci. Mając taką wiedzę nieustannie  proponujemy naszym uczniom coraz to nowe możliwości rozwoju talentów. Od kilku lat realizujemy liczne projekty edukacyjne, innowacje i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
Formularz, który musieliśmy przygotować  starając się o tytuł „ Szkoły Odkrywcy Talentów” pomieścił tylko część informacji  o rodzajach  zajęć pozalekcyjnych  i zawiera jedynie wzmianki o najbardziej spektakularnych sukcesach naszych uczniów.


Szkoła Odkrywców Talentów” to tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach za
:

 • wielokrotnie zdobyte tytuły laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • wielokrotnie zdobyte tytuły finalistów i laureatów ogólnopolskich konkursów:  Z poprawną polszczyzną i ortografią na co dzień PAN , Konkurs Przyrodniczy UJ Świetlik, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,Strofy o ojczyźnie”
 • udział i dobre lokaty w ogólnopolskich konkursach matematycznych Alfik, Kangur, Olimpus,  Meridian,
 •  sukcesy powiatowe w konkursach:  Mistrz matematyki, Matematyczne rebusy, Mogę zostać Pitagorasem, Rusz szare komórki
 • udział i wyróżnienia w przeglądach teatralnych
 • uczestnictwo dużej grupy uczniów w wykładach i seminariach Uniwersytetu Dziecięcego przy Politechnice Łódzkiej
 • wielokrotnie zwycięstwa uczniów w wojewódzkich, powiatowych i miejskich zawodach i olimpiadach sportowych,
 • wokalne sukcesy uczniów nagrodzone udziałem w uroczystościach miejskich
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych
   

.„Takie wyróżnienie dodaje skrzydeł i mobilizuje do dalszej pracy”- twierdzą zgodnie uczniowie i nauczyciele ,,Jedynki”.  Naturalnie szkoła ma ogromny wpływ na „wyławianie” i rozwijanie zdolności uczniowskich, ale pierwszymi odkrywcami tych talentów są rodzice, którzy dobrze współpracując ze szkołą, wspierają swoje pociechy w drodze do sukcesów.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • 44 7145837

Galeria zdjęć